Zoekresultaat 1 - 7 van 7 resultaten

 • Parkeervergunning per dag of week

  Als uw bedrijf tijdelijk in het vergunningengebied moet parkeren of werken (bijvoorbeeld aannemers die met een bepaald bouwproject bezig zijn), dan kunt u bij ons een tijdelijke vergunning aanvragen. Een tijdelijke vergunning kan voor de periode van één dag, meer dagen of een week.   Parkeervergunning per dag of week aanvragen   Kosten In 2024 kost een tijdelijke parkeervergunning: 1-dagsvergunning € 5,80 weekvergunning € 23,80 U moet per kenteken en per zone (zone 1, 3 of 4) een vergunning aanvragen. Binnen twee werkdagen na betaling of op de in de aanvraag aangegeven kalenderdatum(s), is de vergunning actief. Meer informatie Heeft u nog vragen? Stuur een e-mail of of bel met 0115 - 455 490.

 • Papier

  .grijsvlak {border:1px solid #cccccc; background-color:#e5e7e6; padding:6px;} We halen maandelijks het oud papier op dat u in de blauwe container verzameld heeft. Denk bij oud papier aan kranten, folders, tijdschriften, kartonnen en papierenverpakkingen, wc- en keukenrolletjes, kartonnen dozen, enzovoort. We zamelen papier in voor recycling. Door zoveel mogelijk recycling van afval, proberen we de kosten zo laag mogelijk te houden.  Op de pagina over ophaaldagen vindt u meer informatie. Zoals wanneer uw wijk aan de beurt is. Waar staan de papiercontainers? We hebben in de gemeente Terneuzen ook papiercontainers, u kunt daar uw oud papier kwijt. Let op: papiercontainers bij appartementencomplexen zijn alleen toegankelijk voor bewoners. U vindt de papiercontainers op de volgende locaties. Meer informatie Op de website van O.L.A.Z. staan filmpjes waarin we uitleggen hoe we afvalstoffen als grondstof gebruiken. O.L.A.Z. staat voor Openbaar Lichaam Afvalstoffenverwijdering Zeeland. In O.L.A.Z. werken alle dertien Zeeuwse gemeenten samen op het gebied van de verwerking van huishoudelijk afval. Wat gebeurt er met uw oud papier en karton? 5 oktober 2020, YouTube filmpje, 1:18

 • Wet Open overheid verzoek indienen

  Burgers hebben op grond van de Wet open overheid (Woo) recht op informatie over het bestuur van de overheid. Het uitgangspunt van de wet is dat overheidsinformatie openbaar is. Daardoor krijgen burgers meer inzicht in het handelen van bijvoorbeeld de gemeente. En kunnen zij beter deelnemen aan de democratie en de besluitvorming. U kunt bij ons een Woo-verzoek doen. Wat valt onder de Woo en wat niet? De Woo onderscheidt actieve en passieve openbaarheid van bestuur. Bij actieve openbaarheid geeft de gemeente uit eigen beweging informatie over beleid en uitvoering. Bijvoorbeeld via de gemeentelijke informatiepagina of de gemeentelijke website. Daarnaast kunt u een verzoek indienen tot openbaarmaking van bepaalde overheidsinformatie: het Woo-verzoek. Niet alle overheidsinformatie kan openbaar worden gemaakt. Uitzonderingen zijn bijvoorbeeld: Vertrouwelijke bedrijfs- en fabricagegegevens als openbaarmaking de veiligheid van de staat schaadt of de privacy van personen aantast. documenten voor intern beraad. Dit voor zover het gaat om de persoonlijke beleidsopvattingen van ambtenaren of andere deelnemers aan dat interne beraad. Aan welke voorwaarden moet het verzoek voldoen? het verzoek mag geen onbegrensde verscheidenheid aan onderwerpen bevatten het onderwerp moet gaan over bestuurszaken van de gemeente de gevraagde informatie moet beschikbaar zijn in documenten (op papier of digitaal) Overheidsinformatie hergebruiken (Who) Op grond van de Wet hergebruik overheidsinformatie (Who) kunt u vragen om overheidsinformatie te verstrekken.Dit kan voor commerciële of niet-commerciële doelen. U kunt de gegeven informatie combineren met andere informatie of data. Deze overheidsinformatie kan zo als basis dienen voor nieuwe producten en diensten, zoals apps, visualisaties en analyses.Een ee Aanvraag Let op: Een verzoek kunt u via het contactformulier op deze website of schriftelijk indienen. Uw schriftelijk Woo- of Who-verzoek kunt u sturen naar: Gemeente Terneuzen Postbus 35 4530 AA Terneuzen. De beslissing op een Woo- of Who-verzoek nemen wij zo spoedig mogelijk in behandeling. U krijgt binnen vier weken bericht. De gemeente kan deze termijn met twee weken verlengen.  Meer informatie Wet open overheid Wet hergebruik van overheidsinformatie

 • Grondwater overlast

  Grondwater is water dat in de bodem aanwezig is. Bij het graven van een kuil tref je het grondwater aan op een bepaalde hoogte onder het maaiveld. Deze hoogte is het grondwaterpeil. Grondwater is altijd aanwezig, maar niet altijd ondervindt u overlast van grondwater. Wij als gemeente hebben vanuit de Waterwet een zorgplicht voor grondwater. We nemen in het openbaar gebied maatregelen om structureel nadelige gevolgen van de grondwaterstand te voorkomen. Het nemen van maatregelen moet daarbij wel doelmatig zijn. Heeft u problemen met grondwater? Maak dan een melding openbare ruimte via de knop ‘Melding doen’. Kies in het formulier voor ‘Overig’. Of heeft u advies nodig? Stel uw vraag via het contactformulier. Melding doen Melding doen zonder DigiD Melding doen als organisatie   Wanneer is er sprake van overlast? We spreken van overlast als het grondwater de gebruiksfunctie aantast. Bijvoorbeeld als vocht in de woning of in het gebouw op muren en/of vloeren zichtbaar wordt. Een hoge grondwaterstand hoeft niet direct overlast te geven.  Zo kan er bijvoorbeeld water in de kruipruimte staan, maar dat vloeren en de bovengrondse muren wel droog blijven. In dat geval is er geen sprake van overlast door grondwater. Is het gebouw of de woning gebouwd voor 1993? Bij gebouwen/woningen die gebouwd zijn voor 1993 is de oorzaak van overlast door grondwater vaak het gebruik van waterdoorlatend materiaal of scheuren. De fundering bestaat dan meestal uit zachte waterdoorlatende metselsteen. Hierdoor kan grondwater in de muren optrekken tot zelfs boven de vloer. Deze vorm van overlast moet volgens de huidige wetgeving door de eigenaar zelf worden aangepakt. Als eigenaar bent u namelijk zelf verantwoordelijk voor de staat en onderhoud van uw eigendom. Is het gebouw of de woning gebouwd na 1993? Is het gebouw of de woning na 1993 gebouwd? Dan mag er in het gebouw of de woning geen vochtoverlast door grondwater zijn. De gebouwen en woningen moeten op basis van bouwvoorschriften afgesloten zijn voor het grondwater. Is dat niet het geval? Dan is er sprake van een bouwkundig gebrek. Dit geldt niet voor kelders die geen verblijfsruimte zijn. Ook bij gebouwen en woningen die na 1993 gebouwd zijn kan water in de kelder staan.

 • Textiel

  Op een aantal plaatsen in de gemeente kunt u uw gebruikte textiel aanbieden. We zamelen textiel in voor recycling en hergebruik. Door zoveel mogelijk hergebruik van afval, proberen we de kosten zo laag mogelijk te houden.  Wat is textiel en wat niet? Wel textiel: kleding linnengoed (handdoeken, theedoeken, tafelkleden, lakens, dekbedovertrekken etc) gordijnen en lappen stof schoenen (per paar samengebonden) tassen, riemen en sjaals speelgoed (knuffels, poppen etc) Geen textiel: tapijt matrassen ernstig vervuilde kleding (verfvlekken, chemicalien) nat textiel gescheurde stukken stof dekbedden, kussens en dekens Waar staan de textielcontainers? U vindt de textielcontainers op de volgende locaties:

 • Parkeertarieven gemeente Terneuzen

  h3 { font-size: 1.2em; } In het centrum van Terneuzen moet u betalen om te parkeren. Bekijk hier de lijst met een overzicht van locaties en kosten. Op deze plattegrond staat de indeling van de parkeerzones in de binnenstad van Terneuzen (pdf-bestand). Let op: In alle parkeergarages is de eerste twee uur parkeren gratis! In Terneuzen en Axel zijn blauwe zones. In de overige kernen kunt u gratis parkeren. Blauwe zones U kunt met een blauwe parkeerschijf maximaal twee uur aaneengesloten parkeren. In de blauwe zone in Terneuzen moet u een blauwe parkeerschijf gebruiken op maandag tot en met vrijdag tussen 09:00 en 16:00 uur. In de blauwe zone in Axel moet u een blauwe parkeerschijf gebruiken op maandag tot en met vrijdag tussen 09:00 en 18:00 uur. Betaald parkeren in Terneuzen Er zijn verschillende mogelijkheden om te parkeren in het centrum van Terneuzen: Ondergrondse parkeergarages Terneuzen heeft drie ondergrondse parkeergarages: Oostkolk (betaald parkeren maandag t/m zondag van 9.00 tot 24 uur), Theaterplein (betaald parkeren maandag t/m zondag van 9.00-24 uur) en Schuttershof (24 uur per dag betaald parkeren). In alle parkeergarages kan je de eerste twee uur gratis parkeren. Het tarief is € 0,14 per zes minuten en maximaal € 4 per dag. Bovengrondse parkeerplaatsen Op de bovengrondse betaalde parkeerplaatsen is het tarief  € 0,16 per zes minuten en maximaal € 6 per dag. Betaald parkeren van maandag t/m zaterdag van 9.00-18.00 uur. Eventuele afwijkende tijden staan vermeld in het overzicht met locaties en kosten van de bovengrondse parkeerplaatsen. Parkeren op vergunninghoudersplaatsen U kunt parkeren op een vergunninghoudersplaats (zonenummer 45320). U betaalt dan via het belparkeren het hoge dagtarief van 20 euro. Meer informatie zie ook belparkeren en T-tag parkeren. Wanneer kan ik gratis parkeren in Terneuzen? In alle parkeergarages kan je de eerste twee uur gratis parkeren. Er kan voorlopig gratis geparkeerd worden op de bovengrondse parkeerplaats van de Binnenvaartweg in Terneuzen. Dit kan veranderen tijdens de bouw van de nieuwe sluis. Let op aanwijzingen hiervoor op de borden. Op zon- en feestdagen (inclusief koopzondagen) kunt in Terneuzen gratis parkeren op de bovengrondse betaalde parkeerplaatsen. Let op: uitzondering hierop is het vergunninghoudersgebied in Terneuzen (belparkeerzone 45320). Naast zon- en feestdagen kan er  op een aantal extra dagen gratis geparkeerd worden op de bovengrondse betaalde parkeerplaatsen. In 2024 zijn deze dagen 27 januari, 24 februari, 6 april, 1 mei, 11 juli, 20 juli, 15 augustus, 7 september, 26 oktober, 1 november, 11 november en 30 november. Let op: uitzonderingen hierop zijn het vergunninghoudersgebied in Terneuzen (belparkeerzone 45320) en het Suikerplein in Sas van Gent (belparkeerzone 45340). Hier geldt altijd betaald parkeren, ook op zon- en feestdagen Op de parkeerplaats Dr. Buijzestraat (Medisch centrum Epicurus) kunt u het eerste uur gratis parkeren. U moet wel een kaartje halen bij de betaalautomaat. Meer informatie Heeft u nog vragen? Vul het contactformulier in of bel met 14 0115.

 • Glas

  Glas gooit u in de glascontainer. Let op: niet al het glas mag in de glascontainer. Alleen doorzichtig glas, bijvoorbeeld flessen en potten, maar ook vensterglas dat in de glasbakopening past. Door het gebruik van nieuwe technieken mogen er restjes in het glaswerk zitten. Ook mag er nog een deksel op zitten. Waar staan de glascontainers? U vindt de glascontainers op de volgende locaties. Wat mag NIET in de glascontainer? gloeilampen; kristalglas; stenen kannen en kruiken; melkglas (ondoorzichtig wit van kleur);  spaarlampen en TL-buizen; porselein; ovenschalen; ruiten en spiegels. Spaarlampen en TL-buizen moet u aanbieden als klein chemisch afval. Grote stukken vensterglas en spiegelglas vallen onder bouw- en sloopafval. Neem over de inzameling hiervan contact op met de Milieustraat. Meer informatie Op de website van O.L.A.Z. staan filmpjes waarin we uitleggen hoe we afvalstoffen als grondstof gebruiken. O.L.A.Z. staat voor Openbaar Lichaam Afvalstoffenverwijdering Zeeland. In O.L.A.Z. werken alle dertien Zeeuwse gemeenten samen op het gebied van de verwerking van huishoudelijk afval. Bekijk het filmpje over de recycling van glas. 5 oktober 2020, YouTube filmpje, 1:23