Zoekresultaat 1 - 1 van 1 resultaten

  • Grondwater overlast

    Grondwater is water dat in de bodem aanwezig is. Bij het graven van een kuil tref je het grondwater aan op een bepaalde hoogte onder het maaiveld. Deze hoogte is het grondwaterpeil. Grondwater is altijd aanwezig, maar niet altijd ondervindt u overlast van grondwater. Wij als gemeente hebben vanuit de Waterwet een zorgplicht voor grondwater. We nemen in het openbaar gebied maatregelen om structureel nadelige gevolgen van de grondwaterstand te voorkomen. Het nemen van maatregelen moet daarbij wel doelmatig zijn. Heeft u problemen met grondwater? Maak dan een melding openbare ruimte via de knop ‘Melding doen’. Kies in het formulier voor ‘Overig’. Of heeft u advies nodig? Stel uw vraag via het contactformulier. Melding doen Melding doen zonder DigiD Melding doen als organisatie   Wanneer is er sprake van overlast? We spreken van overlast als het grondwater de gebruiksfunctie aantast. Bijvoorbeeld als vocht in de woning of in het gebouw op muren en/of vloeren zichtbaar wordt. Een hoge grondwaterstand hoeft niet direct overlast te geven.  Zo kan er bijvoorbeeld water in de kruipruimte staan, maar dat vloeren en de bovengrondse muren wel droog blijven. In dat geval is er geen sprake van overlast door grondwater. Is het gebouw of de woning gebouwd voor 1993? Bij gebouwen/woningen die gebouwd zijn voor 1993 is de oorzaak van overlast door grondwater vaak het gebruik van waterdoorlatend materiaal of scheuren. De fundering bestaat dan meestal uit zachte waterdoorlatende metselsteen. Hierdoor kan grondwater in de muren optrekken tot zelfs boven de vloer. Deze vorm van overlast moet volgens de huidige wetgeving door de eigenaar zelf worden aangepakt. Als eigenaar bent u namelijk zelf verantwoordelijk voor de staat en onderhoud van uw eigendom. Is het gebouw of de woning gebouwd na 1993? Is het gebouw of de woning na 1993 gebouwd? Dan mag er in het gebouw of de woning geen vochtoverlast door grondwater zijn. De gebouwen en woningen moeten op basis van bouwvoorschriften afgesloten zijn voor het grondwater. Is dat niet het geval? Dan is er sprake van een bouwkundig gebrek. Dit geldt niet voor kelders die geen verblijfsruimte zijn. Ook bij gebouwen en woningen die na 1993 gebouwd zijn kan water in de kelder staan.