Zoekresultaat 1 - 7 van 7 resultaten

 • Voorlopige exploitatievergunning horeca

  De gemeente beslist binnen 12 weken of u de aangevraagde exploitatievergunning krijgt.  In bepaalde gevallen is het mogelijk om een voorlopige exploitatievergunning aan te vragen. Dit kan alleen als u een bestaand horecabedrijf overneemt of u eenzelfde horecabedrijf begint als er in het pand zat. Doe dit altijd tegelijk met het indienen van de reguliere exploitatievergunning Het duurt maximaal 5 werkdagen totdat er een besluit genomen wordt op uw aanvraag. U komt niet in aanmerking voor een voorlopige exploitatievergunning als een van de redenen hieronder zich voordoen. Er zijn klachten over overlast die het bestaande horecabedrijf veroorzaakt. Aan u een bestuurlijke maatregel is opgelegd of een voornemen tot het nemen van een bestuurlijke maatregel aan u is verstuurd. Als over de bestaande exploitatie bestuurlijke procedures lopen. Als de inrichting langer dan 6 maanden niet is geëxploiteerd. Indien u een coffeeshop of speelautomatenhal wilt exploiteren. Direct regelen Aanvraagformulier voorlopige exploitatievergunning (pdf, 28,6 kB) Verzoek om contact op te nemen Hoe werkt het? Download het 'aanvraagformulier voorlopige exploitatievergunning' en vul het in. Let op: u vult dit formulier alleen in als u voldoet aan bovengenoemde eisen. Lever uw aanvraag in: per post: stuur de aanvraag naar het adres dat op het aanvraagformulier staat. digitaal: scan de ingevulde formulieren in en stuur deze als bijlage bij uw aanvraag naar bijzonderewetten@vlaardingen.nl. Na maximaal 5 werkdagen ontvangt u het besluit. Kosten Kosten voor het in behandeling nemen van de voorlopige exploitatievergunning zonder terras € 77,40 Kosten voor het in behandeling nemen van de voorlopige exploitatievergunning met terras € 134,05 Kosten voor het in behandeling nemen van een exploitatievergunning nadat er een voorlopige exploitatievergunning is verleend (met terras) € 402,05 Kosten voor het in behandeling nemen van een exploitatievergunning nadat er een voorlopige exploitatievergunning is verleend (zonder terras) € 232,45   Heeft u vragen? Stuur een bericht via vlaardingen.nl/contactformulier of bel met (010) 248 4000.

 • Winkelopeningstijden en sluitingstijden horeca

  Winkels mogen open van maandag tot en met zaterdag tussen 06.00 en 22.00 uur. Op zondag mogen zij open tussen 08.00 en 22.00 uur. Openingstijden stemmen winkeliers bij voorkeur af met hun winkeliersvereniging, zodat het voor de bezoekers van het winkelcentrum duidelijk is wanneer de meeste winkels open zijn. De horecabedrijven kennen verschillende sluitingstijden. Dit is afhankelijk van de categorie waarin het bedrijf valt en of het bedrijf in het horecaconcentratiegebied ligt waar ruimere openingstijden zijn toegestaan. Iedere ondernemer heeft de vrijheid zijn bedrijf eerder te sluiten. Toegestane openingstijden Op deze pagina kunt u vinden op welke tijden winkels en horeca  geopend mogen zijn in Vlaardingen. Winkels en winkelondersteunende horeca Maandag tot en met zaterdag van 06.00 uur tot 22.00 uur. Zondag van 08.00 uur tot 22.00 uur. Avondwinkel Dinsdag tot en met zondag van 08.00 uur tot 22.00 uur. Feestdagen Nieuwjaarsdag, 1e en 2e Paasdag, 1e en 2e Pinksterdag, Hemelvaartsdag, 1e en 2e kerstdag van 08.00 tot 22.00 uur. Koningsdag en Bevrijdingsdag van 06.00 tot 22.00 uur. Dodenherdenking, Goede Vrijdag en 24 december (kerstavond) van 06.00 tot 19.00 uur. Soorten ontheffingen Winkeltijdenwet Incidentele ontheffing zon- en feestdagen Dit is een ontheffing om op zon- en feestdagen (zondag, Nieuwjaarsdag, tweede Paasdag, Hemelvaartsdag, tweede Pinksterdag en eerste of tweede Kerstdag) na 22.00 uur en voor 08.00 uur open te mogen zijn, ten behoeve van: Bijzondere gelegenheden van tijdelijke aard of plotseling opkomende omstandigheden. Het uitstallen van goederen. Tentoonstellingen in kunstateliers en galeries. Feestelijkheden, bijeenkomsten, veilingen en beurzen. Incidentele ontheffing werkdagen Dit is een ontheffing voor als u voor 06.00 uur of na 22.00 uur uw winkel voor publiek geopend wilt hebben. Ontheffing avondwinkel Deze ontheffing wordt maar voor 1 avondwinkel gegeven. Met deze ontheffing is het mogelijk om tot 0.00 uur de winkel voor publiek geopend te houden. Er is op dit moment reeds een ontheffing voor een avondwinkel verstrekt, een nieuwe ontheffing wordt niet verleend, zolang de huidige avondwinkel nog geëxploiteerd wordt. Ontheffing aanvragen Voor het aanvragen van een ontheffing van de Winkeltijdenwet, zijn leges aan verbonden. De leges voor een ontheffing Winkeltijdenwet zijn € 22,15. De leges voor een collectieve aanvraag in het kader van de Winkeltijdenwet € 66,50. Uw ontheffing kunt u aanvragen via vlaardingen.nl/contactformulier Heeft u vragen? U kunt een bericht sturen via vlaardingen.nl/contactformulier of bellen met (010) 248 4000.

 • Incidentele melding geluid en openingstijden

  Wilt u als horecaondernemer een keer meer geluid maken dan normaal is toegestaan? Bijvoorbeeld om een artiest of band op te laten treden? Of wilt u een keer uw horecabedrijf openen buiten de openingstijden die standaard gelden? Dan moet u dit melden. Dit doet u digitaal met het formulier ‘incidentele melding geluid en openingstijden’. Direct regelen Digitaal formulier 'Incidentele melding geluid en openingstijden' Hoe werkt het? Heeft u een commercieel horecabedrijf? Dan mag u maximaal 10 keer per jaar meer geluid maken dan is toegestaan en/of uw openingstijd verlengen. Van deze 10 keer mag u maximaal 3 keer op het terras meer geluid maken dan toegestaan.  U mag tot maximaal 02.00 uur meer geluid maken dan toegestaan is. De openingstijden kunnen verruimd worden tot uiterlijk 05.00 uur op maandag tot en met zondag.  Heeft u een niet-commercieel horecabedrijf dat bij een stichting of vereniging hoort? Dan mag u maximaal 6 keer per jaar meer geluid maken dan is toegestaan en/of uw openingstijd verlengen. U mag alleen binnen uw horecapand meer geluid maken. Daarbij houdt u de deuren en ramen gesloten.  Stuur de melding uiterlijk op de dag waarop u meer geluid wilt maken of langer open wilt zijn in. Het liefst ontvangen wij de melding eerder.  Als u geen melding doet van de activiteit waarbij meer geluid wordt gemaakt en/of een aanvraag doet voor de verlenging van de openingstijden kunt u een boete krijgen. Daarnaast kan dit gevolgen hebben voor uw horecavergunning(en). De activiteit waarbij u meer geluid maakt, moet passen binnen de soort horeca waar u een vergunning voor heeft. Dit houdt in dat een restaurant bijvoorbeeld geen activiteiten mag exploiteren die voorbehouden zijn aan cafés of discotheken.  Tijdens de activiteit waarbij u meer geluid gaat maken, moet u zich houden aan de onderstaande geluidsnormen: Maximum geluidsniveau tijdens incidentele festiviteiten 07.00 uur – 19.00 uur 19.00 – 02.00 uur LAr,LT op de gevel van gevoelige gebouwen 65 dB(A) 50 dB(A) LAr,LT  in in- en aanpandige gevoelige gebouwen 50 dB(A) 35 dB(A) LAmax op de gevel van gevoelige gebouwen 75 dB(A) 65 dB(A) LAmax in in- en aanpandige gevoelige gebouwen 60 dB(A) 50 dB(A)   Vul het digitale formulier ‘incidentele melding geluid en openingstijden’ helemaal in en verstuur het. U ontvangt direct een ontvangstbevestiging van uw melding via e-mail. Kosten Het melden is gratis. Heeft u vragen? U kunt een bericht sturen via www.vlaardingen.nl/contactformulier of bellen met (010) 248 4000. Voor meer informatie over de geluidsnormen kunt u contact opnemen met de DCMR Milieudienst Rijnmond, via www.dcmr.nl.

 • Ontheffing nachtelijk rijverbod

  Op sommige plekken mag u alleen overdag rijden. U kunt schriftelijk een ontheffing voor deze regel aanvragen. U betaalt de kosten via de Regionale Belasting Groep (RBG). Hoe werkt het? U mag 's nachts producten laden, lossen of transporteren op de Marathonweg, de Westlandseweg, de Mr. L.A. Kesperweg en de Burg. Heusdenslaan. U kunt deze route alleen tussen 23.00 en 07.00 uur gebruiken. Wilt u de route buiten deze periode gebruiken of een andere route gebruiken? Dan moet u een ontheffing aanvragen. De gemeente is terughoudend met het verstrekken van ontheffingen. Het is daarom van belang dat u aangeeft waarom een ontheffing noodzakelijk is. Vraag uw ontheffing minimaal 4 weken van te voren aan. Vul het ‘Aanvraagformulier verkeersontheffing’ (pdf, 143 kB) in. Stuur het aanvraagformulier en de gevraagde documenten op. U ontvangt binnen 15 werkdagen een reactie op uw verzoek. Bij een positief besluit stuurt de gemeente u het ontheffingsbesluit en een ontheffingskaart. De rekening van de ontheffingskaart krijgt u van de RBG. Kosten € 8,60 per kenteken € 25,- borg voor een toegangspas, sleutel of een elektronisch apparaat waarmee u verkeerspaaltjes omhoog en omlaag kunt doen. Heeft u nog vragen? Bekijk de vragen en antwoorden. U kunt ook een bericht sturen via vlaardingen.nl/contactformulier of bellen met (010) 248 4000.

 • Ontheffing rijverbod

  Op sommige plekken geldt een rijverbod. Op andere plekken mag u alleen overdag rijden of als uw lading onder een bepaald gewicht blijft. U kunt schriftelijk een ontheffing voor deze regels aanvragen. U betaalt de kosten via de Regionale Belasting Groep (RBG). Direct regelen Aanvraagformulier RVV ontheffing (pdf, 234 kB) Voorwaarden De RVV-ontheffing geldt alleen voor verkeersregels en verkeerstekens die voorkomen in artikel 87 van het RVV 1990. Alle andere verkeersregels en verkeerstekens vallen buiten de ontheffing. U kunt bijvoorbeeld geen ontheffing van de betaalplicht voor parkeren krijgen. U moet de noodzaak voor een ontheffing aantonen. U kunt de ontheffing aanvragen voor een dag, dagdeel of op jaarbasis voor alle locaties binnen de gemeente Vlaardingen. Hoe werkt het? Vraag uw ontheffing minimaal 4 weken van te voren aan. Vul het ‘Aanvraagformulier verkeersontheffing (pdf, 143 kB) in. Stuur het aanvraagformulier en de gevraagde documenten op. U ontvangt binnen 15 werkdagen een reactie op uw verzoek. Bij een positief besluit stuurt de gemeente u het ontheffingsbesluit en een ontheffingskaart. De rekening van de ontheffingskaart krijgt u van de RBG. Wilt u een ontheffing aanvragen voor de Westhavenplaats of het Veerplein? Kijk in welke periode en op welke tijdstippen hier een rijverbod geldt. Transporten over de Holyweg, de Breeweg en de Woudweg: Het gewicht op de as van uw vrachtwagen mag niet meer dan 4,8 ton zijn. Voor de Breeweg kunt u een ontheffing tot maximaal 6,7 ton krijgen. Voor de Holyweg en de Woudweg tot maximaal 9,6 ton. Heeft u een vrachtwagen met meer dan 2 assen? Dan daalt de maximale aslast die is toegestaan. Daarbij is het voertuiggewicht leidend. Bekijk de tabel voor de waarden. Holyweg aslast / gewicht (ton) Maximale aslast (ton) 9,6 Maximale voertuiggewicht: 2-asser 19,1 Maximale voertuiggewicht: 3-asser 26,0 Maximale voertuiggewicht: 4-asser 32,6 Maximale voertuiggewicht: 5-asser 38,5 Breeweg aslast / gewicht (ton) Maximale aslast (ton) 6,7 Maximale voertuiggewicht: 2-asser 13,3 Maximale voertuiggewicht: 3-asser 18,1 Maximale voertuiggewicht: 4-asser 22,8 Maximale voertuiggewicht: 5-asser 26,9 Kosten € 8,60 per kenteken € 25,- borg voor een toegangspas, sleutel of een elektronisch apparaat waarmee u verkeerspaaltjes omhoog en omlaag kunt doen. Heeft u nog vragen? Bekijk de vragen en antwoorden. U kunt ook een bericht sturen via vlaardingen.nl/contactformulier of bellen met (010) 248 4000.

 • Ontheffing parkeerverbod

  U mag een groot voertuig zonder ontheffing parkeren van maandag tot en met vrijdag tussen 8.00 en 18.00 uur. Caravans, campers, aanhangers en dergelijke mag u niet langer dan 3 dagen parkeren. U kunt een ontheffing voor deze regels aanvragen. Dit doet u schriftelijk. U betaalt de kosten voor de aanvraag via de Regionale Belastinggroep (RBG). Hoe werkt het? Vraag uw ontheffing minimaal 4 weken van te voren aan. Geef in uw verzoek duidelijk aan wat de noodzaak van de ontheffing is, wat de beoogde locatie, datum en tijd is en om welk voertuig met welk kenteken het gaat. Stuur uw verzoek naar Gemeente Vlaardingen, t.a.v. ontheffingen, Postbus 1002, 3130 EB Vlaardingen Stuur een kopie van het volledige kentekenbewijs mee. U ontvangt binnen 15 werkdagen een reactie op uw verzoek. Bij een positief besluit stuurt de gemeente u het ontheffingsbesluit en een ontheffingskaart. U ontvangt de rekening via de Regionale Belastinggroep (RBG) U heeft geen ontheffing nodig om een groot voertuig te parkeren op: bedrijventerrein Groot Vettenoord, De Vergulde Hand en ’t Scheur; het parkeerterrein gelegen ten noordwesten van de Marathonweg (nabij de aansluiting met de Westlandseweg); het gebied omsloten door de straten Vulcaanweg, Koningin Wilhelminahaven N-Z, Z.O.Z. en Z.Z., Vishalstraat, Doggerstraat, Waterleidingstraat, te noemen KW-Haven.   Kosten € 8,60 per kenteken Heeft u nog vragen? Bekijk de vragen en antwoorden. U kunt ook een bericht sturen via www.vlaardingen.nl/contactformulier of bellen met (010) 248 4000.

 • Bouwmaterialen, containers plaatsen

  Moet u bouwmaterialen op de openbare weg plaatsen voor uw bouw- of sloopwerkzaamheden? Bijvoorbeeld containers, portacabins, big bags of steigers? U hoeft hiervoor geen vergunning aan te vragen, maar u moet wel een melding doen. Hierna leest u hoe het werkt.  Digitaal regelen melden plaatsen bouwmaterialen / containers melden plaatsen bouwmaterialen / containers voor bedrijven Hoe werkt het? Geef uiterlijk 5 werkdagen van tevoren de melding door via het digitale formulier ‘melden plaatsen bouwmaterialen / containers’. Er zijn wel bepaalde voorwaarden verbonden voor het plaatsen van voorwerpen in een openbaar gebied qua veiligheid, zoals op de stoep e.d.. Die voorwaarden kunt u hier inzien. Voorwaarden voor het plaatsen van voorwerpen in het openbaar gebied (pdf, 3,5 MB) .Als u het formulier verstuurt, geeft u aan akkoord te zijn met deze voorwaarden.   Als u het formulier heeft verstuurd, dan heeft u automatisch toestemming voor plaatsing. U ontvangt per mail een kopie van uw melding. Heeft u de container langer of juist korter nodig? Stuur in dat geval opnieuw een meldformulier in.  Zorg dat u de container na de werkzaamheden afdekt.  Als u een melding heeft gedaan, maar u besluit toch om niks te plaatsen, moet u dit voor de datum van plaatsing laten weten via vlaardingen.nl/contactformulier. Als u dat niet doet, ontvangt u alsnog de rekening.  Als bij controle op locatie blijkt dat u zich niet aan de voorwaarden houdt, riskeert u een boete van € 250,-. Daarnaast kunnen ook de kosten voor het wegslepen van de bouwmaterialen aan u worden doorberekend. Uw situatie beoordelen Als u de situatie liever eerst wilt laten beoordelen, kunt u bellen met de gemeente via (010) 248 4000 en vragen naar Toezicht en Handhaving (de precariocontroleur). Uw melding wordt dan binnen 3 werkdagen beoordeeld op onder andere verkeersveiligheid, parkeerproblemen en voetgangersverkeer. Kosten Precariokosten (per 10 m³): € 13,90 per week. Precario is de belasting die de gemeente mag vragen voor het gebruik van gemeentegrond. De kosten voor het verwijderen van een container zijn afhankelijk van het gewicht van de inhoud en variëren tussen € 185 en € 500. Inrichten van bouwplaatsen tot 50 m³: € 243,25 per maand. Van 51 m³ tot 100 m³ kost 2 keer zoveel, enzovoort. Let op: van 30 december tot 2 januari is het (ivm brandgevaar door vuurwerk) alleen toegestaan om gebruik te maken van een container die afgesloten kan worden. Is dat niet het geval, dan wordt deze verwijderd en betaalt u de kosten voor het verwijderen. U ontvangt binnen enkele maanden een factuur via de Regionale Belasting Groep (RBG). Zij voeren het innen van deze kosten uit namens de gemeente.  Vragen? Heeft u vragen? U kunt een bericht sturen via vlaardingen.nl/contactformulier of bellen met (010) 248 4000.