Zoekresultaat 1 - 10 van 10 resultaten

 • Kabels en leidingen leggen bij een dijk of kade

  Je wil kabels of leidingen leggen bij een dijk of kade. Of je wil deze weghalen. Je hebt hiervoor een vergunning nodig. Lees op deze pagina hoe je die aanvraagt.  

 • Brug aanleggen

  Je wil een brug aanleggen over een sloot, beek of rivier. Het water is in beheer van het waterschap. Soms moet je dit melden. Soms heb je een vergunning nodig. Lees op deze pagina wat je moet doen.

 • Zienswijze indienen

  Ben je het niet eens met een ontwerp-besluit? Dien dan een zienswijze in. Op deze pagina lees je hoe dat moet.

 • Toegangsweg over een sloot of beek maken

  Voor het aanleggen een toegangsweg of inrit over een beek of sloot heb je vaak een vergunning nodig. Lees hoe je die aanvraagt.

 • Nadeelcompensatie

  Bij ons werk en onze besluiten proberen we schade altijd te voorkomen. Maar soms is er toch schade. Zelfs als we volgens de wet werken en geen fouten maken. Je kunt ons dan vragen om deze schade te vergoeden. Dat noemen we nadeelcompensatie. Wij betalen niet altijd geld bij nadeelcompensatie. Soms nemen we maatregelen of passen we dingen aan om de schade te beperken of te herstellen.

 • Handhavingsverzoek doen

  Zie je ergens een overtreding? Bijvoorbeeld een illegale lozing? Dan kan je ons vragen om hier tegen op te treden. Handhaven noemen we dat. Lees op deze pagina hoe je dat kan doen.  

 • Kabels en leidingen aanleggen

  Voor het leggen van kabels of leidingen in de buurt van het water gelden regels. Soms heb je een vergunning nodig, soms hoef je het alleen te melden. Lees welke regels er zijn en vraag een vergunning aan of doe een melding.

 • Melding doen over water en onderhoud

  Heb je vragen of opmerkingen over ons werk of is je iets opgevallen in of bij het water? Meld dit dan bij ons via het meldingenformulier of per telefoon via 0314 369369. Wij zijn voor noodgevallen ook bereikbaar buiten kantooruren. Hieronder staan enkele veel voorkomende situaties die je kan melden.  

 • Klacht over aanbesteding

  Ben je het niet eens met de manier waarop een aanbesteding is verlopen. Dan kan je een klacht hierover indienen. We hebben hier samen met andere waterschappen een centraal meldpunt voor. 

 • Water lozen in de bodem

  Je wil water lozen in de bodem of je wil water in de grond laten trekken (infiltreren). Meestal moet je dit aanvragen bij jouw gemeente. Wil je water diep in de bodem lozen, dan gaat de provincie hierover.