Zoekresultaat 1 - 10 van 27 resultaten

 • Verzoek om informatie (Wet open overheid)

  Waterschap De Dommel wil je zo goed mogelijk informeren. Kan je het op de website niet vinden? Dan kan je informatie bij ons aanvragen.

 • Waterdata - Openbare gegevens over water

  De Dommel deelt actuele waterdata. Iedereen kan en mag deze gebruiken.

 • Ongewone voorvallen lozingen in oppervlaktewater

  Loopt, door een milieu-incident, het water en/of de waterbodem in beken of sloten schade op? Laat ons dat dan direct weten.

 • Bronnering en grondwatersanering

  Als je grondwater wilt onttrekken kan het zijn dat je een watervergunning nodig hebt.

 • Klacht over gedrag bestuurder of medewerker

  Ben je niet tevreden over de manier waarop je door ons bent behandeld? Dan kan je een klacht indienen.

 • Geluidsopnamen maken

  Spelregels voor het maken van geluidsopname

 • Schadevergoeding na waterberging

  Heb je schade omdat het waterschap je grond heeft laten overstromen om (regen)water te bergen? Mogelijk krijg je een schadevergoeding.

 • Watertoets - het waterbelang wegen

  De 'watertoets' is een instrument dat waterhuishoudkundige belangen op een evenwichtige wijze laat meewegen bij het opstellen van ruimtelijke plannen en besluiten.

 • Folders aanvragen

  Waterschap De Dommel geeft regelmatig folders en brochures uit die u kunt downloaden en in veel gevallen kosteloos kunt aanvragen.

 • Bezwaar tegen een bestuursbesluit

  Als u het niet eens bent met een besluit van het waterschap, dan kunt u in bepaalde gevallen bezwaar maken.