Zoekresultaat 1 - 10 van 28 resultaten

 • Handhavingsverzoek

  Is er schade ontstaan waarvan u denkt dat de oorzaak aantoonbaar bij Waterschap Limburg ligt? Meld het hier.

 • Nadeelcompensatie

  Het waterschap neemt binnen haar taakuitoefening veel maatregelen en besluiten die in het algemene belang en rechtmatig genomen zijn. Burgers en bedrijven kunnen nadeel ondervinden door dit optreden. In sommige situaties hebben zij recht op een tegemoetkoming in de schade.

 • Drainage meldingsformulier

  Meldingsformulier drainage

 • Lozingen

  Gaat u afvalwater, neerslag of andere stoffen in een beek of plas lozen? Lees hier wanneer u dit moet melden of een vergunning nodig heeft

 • Schadeclaim / verzoek schadevergoeding

  Als er schade is ontstaan waarvan u denkt dat de oorzaak aantoonbaar bij het waterschap ligt, kunt u dat melden.

 • Subsidieverzoek activiteit of evenement

  Aanvragen sponsoring.

 • Bouwen en activiteiten bij een dijk

  Alles wat u op of in de buurt van een dijk doet, kan de dijk beschadigen. Daarom heeft u toestemming van het waterschap nodig wanneer u hier iets onderneemt.

 • Jaaropgaaf grondwateronttrekking

  Agrariërs en grondbeheerders die grondwater gebruiken, moeten elk jaar een jaaropgaaf indienen.

 • Vergunningen

  Om overlast voor omwonenden te voorkomen, de dijken stevig te houden en het leven in en om beken te beschermen, zijn er regels voor wonen, werken en recreëren in en langs het water.

 • Belastingen

  Het waterschap heft waterschapsbelasting bij inwoners, grond- en huiseigenaren om de waterschapstaken te kunnen uitvoeren.