Zoekresultaat 1 - 10 van 18 resultaten

 • Dringend psychische hulp

  Soms heeft iemand psychische problemen die hij of zij uit eigen beweging niet kan/gaat oplossen. Dan is gedwongen zorg misschien nodig. Kent u zo iemand? Bel dan met het Meldpunt Bijzondere Zorg (MBZ) van GGD Gelderland-Zuid.

 • Garantstelling of logiesverstrekking

  Een garantstelling of logiesverstrekking is een verklaring waarin staat dat u iemand uit het buitenland uitnodigt om naar Nederland te komen. U stuurt de ingevulde garantstelling of logiesverstrekking naar de betreffende persoon. Een garantstelling of logiesverstrekking kunt u downloaden vanaf de website van de Immigratie en Naturalisatie Dienst (IND).

 • Geheimhouding persoonsgegevens

  De gemeente heeft uw persoonsgegevens. Het gaat om uw naam, adres, geboorteplaats en -datum. U kunt de gemeente verzoeken deze persoonsgegevens geheim te houden. De gemeente blijft wel altijd verplicht deze gegevens door te geven aan bepaalde instanties, bijvoorbeeld de Belastingdienst en de Sociale Verzekeringsbank.

 • Naamgebruik veranderen

  Met welke naam moet de overheid u aanschrijven?

 • Puin-, verhuiscontainer, kraan of steiger

  Gaat u (ver)bouwen of verhuizen? Voor het plaatsen van een steiger, een (hijs)kraan, bouw- of sloopcontainer in de openbare ruimte heeft u ontheffing nodig. De maximale plaatsingsduur is twee weken. Geef dit uiterlijk drie weken van te voren door via het meldingsformulier.

 • Aansprakelijkheid bij schade

  Als u schade heeft geleden door handelen of nalaten van de gemeente, kunt u de gemeente hiervoor aansprakelijk stellen.

 • Ongedierte bestrijding

  In de openbare ruimte en in uw eigen tuin kunt u overlast hebben van plaagdieren. Denk aan mieren, wespen, bijen, hommels, muizen en ratten. De gemeente bestrijdt het ongedierte niet op particulier terrein. Dat doen we alleen in extreme situaties in de openbare ruimte waarbij de volksgezondheid in gevaar is. We leggen graag uit wat de gemeente doet en wat u zelf kunt doen.

 • Incidentele festiviteit

  Als horecabedrijf, (sport)vereniging en recreatie-inrichting moet u voldoen aan bepaalde geluidsnormen. Daarnaast gelden er regels voor tijdstippen waarop verlichting bij sportvelden aan mag zijn. Deze normen zijn opgenomen in het Activiteitenbesluit.

 • Kansspelactiviteit

  Een klein kansspelactiviteit meldt u minimaal twee weken van tevoren aan de gemeente. Onder kleine kansspelactiviteiten verstaan we spellen als bingo, kienspel, vogelpiekspel en rad van avontuur. Het melden van een kansspelactiviteit is gratis.

 • Aankondigingsborden

  U heeft een ontheffing nodig als u met borden om lantaarnpalen reclame wilt maken voor een activiteit.