Zoekresultaat 1 - 10 van 60 resultaten

 • Achternaam kind kiezen

  Een 1e kind krijgt de achternaam van vader of moeder. Dit wordt bepaald door de ouders of de wet. Er bestaan verschillende scenario’s.

 • Bezwaar maken

  Wanneer iemand het oneens is met een besluit, kan diegene binnen 6 weken bezwaar maken door een bezwaarschrift naar de gemeente te sturen.

 • Isolatiesubsidie

  Voor bepaalde woningen kunt u in aanmerking komen voor een isolatiesubsidie.

 • Rioolheffing

  Woning- en bedrijfspandeigenaren betalen mee aan de aanleg en het onderhoud van het riool middels een aanslag rioolheffing.

 • Bouw en verbouwing, controle

  Wanneer iemand denkt dat een bouw of verbouwing niet volgens de regels gaat, kan de gemeente dit controleren.

 • Vooroverleg welstand

  Een welstandcommissie controleert diverse aspecten van een geplande bouw of verbouwing.

 • Asbest verwijderen

  Voor het verwijderen van asbest zijn strenge regels van kracht. Het is verplicht om een sloopmelding te doen. De gemeente kan voorwaarden stellen.

 • Gladheid bestrijden

  De gemeente moet gladheid op wegen binnen de bebouwde kom bestrijden.

 • Elektrische strandrolstoel reserveren

  U kunt een elektrische rolstoel reserveren voor het berijden van het strand.

 • Kadastrale informatie

  Het Kadaster verzamelt gegevens over o.a. eigendom van grond, huizen, fabrieken, schepen en vliegtuigen. Deze informatie is op te vragen.