Zoekresultaat 1 - 10 van 132 resultaten

 • Bodemsanering bedrijventerreinen, subsidie

  Je kunt subsidie aanvragen als je de verontreinigde bodem van je bedrijventerrein wilt saneren. De verontreiniging van het terrein moet dan van vóór 1975 zijn.

 • Spreiding sociale woningbouw regio Rotterdam Zuid-Holland

  Subsidieregeling spreiding sociale woningbouw regio Rotterdam Zuid-Holland. 

 • Subsidieregeling wonen Zuid-Holland (SRW)

  De voormalige subsidieregelingen Knelpuntenpot sociale huur en middenhuur, Woonvormen senioren, Vliegende Brigade en Plankosten collectieve wooninitiatieven zijn onderdeel geworden van de Subsidieregeling wonen Zuid-Holland.

 • Campussen, subsidie

  Geef kort aan wat het product of de dienst inhoudt.

 • Bebording, werkzaamheden en bouwen, instemming

  Voor het uitvoeren van werkzaamheden of het maken van bouwwerken die niet onder de Omgevingswet vallen, op of langs provinciale (vaar)wegen, heeft u van ons ontheffing nodig.

 • Pacht landbouwgronden, belangstellingsregistratie

  De provincie heeft een groot aantal gronden in eigendom, die jaarlijks worden verpacht. 

 • Collectief Vraagafhankelijk Vervoer (§ 3.2.3 SRM)

  Collectief Vraagafhankelijk Vervoer (CVV) is een gemeenschappelijk vervoersysteem waarvan een (aantal samenwerkende) gemeente(n) en de provincie opdrachtgever zijn.

 • Buurtbussen (§ 3.1.1 en § 3.1.2 SRM)

  Buurtbusverenigingen kunnen op grond van de paragrafen 6 en 7 van de Subsidieregeling mobiliteit Zuid-Holland 2017 subsidie aanvragen voor hun oprichting en instandhouding.

 • Platforms Sociale veiligheid (§ 3.3.2 SRM)

  Gemeenten, busvervoerders en vervoerders van personen over water kunnen op grond van paragraaf 9 van de Subsidieregeling mobiliteit Zuid-Holland 2017 subsidie aanvragen voor activiteiten die leiden tot meer objectieve en subjectieve sociale veiligheid bij het reizen met het openbaar vervoer.

 • Bemiddeling gemeenten en waterschappen door provincie

  De provincie bemiddelt bij meningsverschillen tussen of met gemeenten en waterschappen. De provincie biedt ook hulp als er problemen zijn tussen een gemeente, een burger