Zoekresultaat 1 - 10 van 52 resultaten

 • Overlast van bedrijven

  Bedrijven kunnen soms ook voor overlast zorgen, denk aan geluid-, geur- of stofoverlast. Heeft u een milieuklacht over een bedrijf bij u in de buurt? Meld dit dan rechtstreeks bij het provincieloket S@men. Daar worden alle klachten geregistreerd en voor afhandeling doorgegeven aan de juiste instantie.

 • Leerplicht

  Alle kinderen en jongeren hebben recht op ontwikkeling. Om goed voorbereid te zijn op de toekomst is het belangrijk om onderwijs te volgen. Hiermee worden de kansen op de arbeidsmarkt aanzienlijk vergroot. Leerplicht en kwalificatieplicht Alle kinderen die in Nederland verblijven hebben recht op onderwijs. Ouder(s)/verzorger(s) moeten ervoor zorgen dat hun kind staat ingeschreven op een erkende school. Dit is…

 • Bedrijven

  Berkelland heeft verschillende goed bereikbare bedrijventerreinen.

 • Alcoholvergunning

  Wilt u alcohol schenken in een horeca-inrichting? Of drank verkopen in een slijterij? Dan heeft u een alcoholvergunning nodig.

 • Reclame plaatsen

  We hebben regels voor reclame. Als daar aan voldaan wordt is er geen vergunning nodig. We maken onderscheid in verschillende soorten reclame en het gebied waar de reclame komt.

 • Bijstand voor Zelfstandigen (Bbz)

  Met bijstand voor zelfstandigen (Bbz) kunt u de kosten van uw eigen levensonderhoud blijven betalen.

 • Structurele subsidie (begrotingspost)

  Deze subsidie wordt structureel verleend voor een activiteit die doorloopt in een vergelijkbare vorm en omvang. Deze subsidie wordt verleend op basis van een door de gemeenteraad vastgestelde begrotingspost. Structurele subsidie aanvragen (met eHerkenning) Structurele subsidie aanvragen (zonder inlog) Aanvragen Een aanvraag om subsidie kunt u online indienen. Alleen aanvragen die compleet en op tijd worden ingediend, worden in behandeling…

 • Beschermd wonen

  Heeft u door psychische of psychosociale problemen 24 uur per dag hulp nodig? En kunt u daardoor (tijdelijk) niet zelfstandig wonen? Dan biedt beschermd wonen (mogelijk) een veilige woonomgeving met begeleiding. Als u vragen heeft over beschermd wonen, dan kunt u terecht bij Voormekaar. U kunt ook het online formulier invullen om een aanvraag te doen voor beschermd wonen. Een…

 • Hulp in de huishouding voor mantelzorgers

  Mantelzorgers in Berkelland kunnen gebruik maken van de mantelzorgregeling. Dit is huishoudelijke hulp tegen een laag tarief.

 • Melding of klacht over de openbare ruimte

  U heeft een melding of klacht over de openbare ruimte. Er kan iets kapot zijn of vies, of u wilt dat wij iets opruimen in de buitenruimte. Geef het door.