Zoekresultaat 1 - 10 van 67 resultaten

 • Subsidie Geweld in afhankelijkheidsrelaties (GIA)

  Een aantal organisaties kan subsidie aanvragen voor op het voorkomen, signaleren, stoppen en duurzaam oplossen van verschillende geweldsvormen en acute en niet-acute crises.

 • Schadeclaim indienen

  U kunt de gemeente aansprakelijk stellen als u schade heeft geleden waarvoor de gemeente verantwoordelijk is. Voor het indienen van een schadeclaim gebruikt u het formulier.

 • Exploitatievergunning Horeca

  Voor horeca zonder alcohol heeft u in sommige straten van Breda een exploitatievergunning nodig. Deze vergunning vraagt u aan bij de gemeente.

 • Tijdelijke Parkeervergunning

  Bedrijven die voor werkzaamheden in een vergunninggebied een auto nodig hebben, of bewoners die gaan verhuizen van of naar een vergunninggebied, kunnen een Tijdelijke Parkeervergunning aanvragen. Per voertuig heeft u een vergunning nodig. U vraagt de vergunning aan in het P-loket.

 • Subsidie Schoon je gevel op

  Eigenaren van panden in de Ginnekenstraat kunnen subsidie aanvragen om (in overleg met de ondernemers) de gevels van hun panden op te schonen. Hierbij worden overtollige reclame en andere elementen verwijderd.

 • Ontheffing verkeersregels

  Een ontheffing verkeersregels (rvv) vraagt u aan als u met een (vracht)auto moet parkeren of rijden, op een plek waar dat verboden is. Bijvoorbeeld voor het uitvoeren van noodzakelijke werkzaamheden, of omdat de plaats waar u moet komen anders niet bereikbaar is. Houd rekening met de afhandeltijden.

 • Subsidie opstellen ontwerp groen buitenterrein

  De Gemeente Breda streeft naar een toekomstbestendige stad. Niet alleen particulieren kunnen hun tuin vergroenen, ook bedrijven kunnen hun buitenterrein klimaatbestendig maken. Een groen buitenterrein is fijn en inspirerend voor werkgever en werknemer en draagt bij aan opgaves als Breda stad in een park. De Gemeente Breda geeft subsidie voor het opstellen van een ontwerp-inrichtingsschets voor bedrijven, organisaties en verenigingen.

 • Leidinggevende wijzigen in uw vergunning

  Als er binnen uw bedrijf een andere leidinggevende komt moet u bij de gemeente een wijziging aanvragen van uw vergunning. Bij goedkeuring ontvangt u de wijziging als bijlage bij uw Vergunning voor het schenken van alcohol.

 • Aangifte van overlijden

  Aangifte van overlijden gebeurt in de gemeente van overlijden. Meestal regelt de uitvaartverzorger dit. Als u zelf aangifte doet van overlijden, maak dan een afspraak bij de gemeente.

 • Subsidie volwasseneneducatie West-Brabant 2024

  Organisaties kunnen subsidie aanvragen voor activiteiten die vallen onder de Subsidieregeling Volwasseneneducatie Regio West-Brabant 2024.