Zoekresultaat 1 - 10 van 104 resultaten

 • Windenergie

  In de windvisie staan de voorwaarden waaronder we willen meewerken aan de plaatsing van windmolens.

 • Omgevingsvergunning

  Voor bepaalde werkzaamheden heeft u een omgevingsvergunning nodig. Bijvoorbeeld als u gaat (ver)bouwen, slopen, een alarminstallatie plaatst of een boom wilt kappen. In bepaalde gevallen mag u bouwen zonder een vergunning aan te vragen. Via het omgevingsloket online kunt u nagaan of u een omgevingsvergunning nodig hebt.

 • Feiten en cijfers

  Veiligheid is een basisvoorwaarde voor geluk en welzijn van en voor de Culemborgers. Het veiliger maken van de stad is daarmee een belangrijke doelstelling van de gemeente Culemborg. We zetten een aantal cijfers op een rij zodat u een beeld heeft van het aantal meldingen en de thema’s waarin deze meldingen gedaan worden.

 • Informatieverzoek

  Wilt u meer informatie hebben dan u zelf kunt vinden, dan kunt u een informatieverzoek doen.

 • Organisatie

  De ambtelijke organisatie ondersteunt het bestuur van de stad vanuit haar visie en deskundigheid. De organisatie bestaat uit verschillende teams en afdelingen.

 • Loket Geldzaken

  Ondernemer, heeft u zorgen over geld? Het kan iedereen overkomen, zeker nu. De gemeente kan u helpen om grip op uw financiën te krijgen. Gratis, makkelijk bereikbaar en met verstand van zaken.

 • Straatartiest

  Treedt u op als straatmuzikant? Dan heeft u een geluidsontheffing nodig. Zijn er ook andere activiteiten bij het optreden? Dit valt dan onder het houden van een evenement. Daar gelden andere regels voor.

 • Ongediertebestrijding

  Heeft u last van ongedierte, insecten of plaagdieren in de openbare ruimte? Doe melding. We bestrijden ongedierte in de openbare ruimte.

 • Beeldregieplan Honddijk

  Het beknopt beeldregieplan Honddijk Culemborg ligt ter inzage. Hierin staan sfeerbeelden en kernkwaliteiten van het gebied.

 • Exploitatievergunning

  U heeft een Exploitatievergunning Horecabedrijf nodig als u gasten in uw bedrijf laat overnachten, laat eten en drinken of als u een speelautomatenhal wil exploiteren.