Zoekresultaat 1 - 10 van 54 resultaten

 • Feiten en cijfers

  Veiligheid is een basisvoorwaarde voor geluk en welzijn van en voor de Culemborgers. Het veiliger maken van de stad is daarmee een belangrijke doelstelling van de gemeente Culemborg. We zetten een aantal cijfers op een rij zodat u een beeld heeft van het aantal meldingen en de thema’s waarin deze meldingen gedaan worden.

 • Informatieverzoek

  Wilt u meer informatie hebben dan u zelf kunt vinden, dan kunt u een informatieverzoek doen.

 • Organisatie

  De ambtelijke organisatie ondersteunt het bestuur van de stad vanuit haar visie en deskundigheid. De organisatie bestaat uit verschillende teams en afdelingen.

 • Beeldregieplan Honddijk

  Het beknopt beeldregieplan Honddijk Culemborg ligt ter inzage. Hierin staan sfeerbeelden en kernkwaliteiten van het gebied.

 • Exploitatievergunning

  U heeft een Exploitatievergunning Horecabedrijf nodig als u gasten in uw bedrijf laat overnachten, laat eten en drinken of als u een speelautomatenhal wil exploiteren.

 • Woo-verzoek afsluiting Vianense Poort

  Hieronder leest u een verkorte versie van het verzoek en het besluit.

 • Woningbouw

  Er is veel vraag naar extra woningen in Culemborg. Binnen de stadsgrenzen zijn er vooral kansen om bij spoorzone West en bedrijventerrein Pavijen woningen toe te voegen.

 • Inkoop en aanbestedingen

  De gemeente Culemborg is bij het inkopen van diensten, leveringen en werken, gebonden aan (Europese) aanbestedingsregels. Die bepalen dat voor een levering, dienst of werk boven een bepaald bedrag een aanbesteding uitgeschreven moet worden.

 • Ramp of crisis

  De gemeente heeft de taak rampen te voorkomen en te bestrijden. De gemeente Culemborg heeft daarvoor een plan klaarliggen. Zo’n plan voorziet in de inzet van onder meer politie, ambulancedienst, brandweer en het Rode Kruis tijdens een ramp. Daarnaast is het belangrijk dat u als inwoner weet wat u in het geval van een ramp moet doen.

 • Bestemmingsplangebied Lanxmeer

  De wijk Lanxmeer is een project dat in de jaren negentig is opgezet met, voor die tijd, vergaande en vernieuwende ideeën over het integraal ontwikkelen van de stedenbouwkundig plan. Cultuurhistorie, landschap, water, energie, gebruik van bouwmaterialen en mobiliteit zijn in de opzet onlosmakelijk met elkaar verbonden. De vergaande bewonersparticipatie bij de ontwikkeling en het beheer was in die tijd een unicum.