Zoekresultaat 1 - 10 van 76 resultaten

 • Stedelijk afvalwater zuiveren voor irrigatie

  U moet een omgevingsvergunning aanvragen als u stedelijk afvalwater wilt zuiveren voor landbouwirrigatie.

 • Onttrekken van grondwater te gebruiken als gietwater

  Wilt u voor uw bedrijf grondwater uit de bodem halen en gebruiken als gietwater? U heeft hiervoor misschien een vergunning nodig van het waterschap. In sommige gevallen moet u de vergunning aanvragen bij het Rijk.

 • Subsidie Innoveren VIA softwareontwikkeling (2021 plus)

  Heb je een innovatief idee op het gebied van software? En wil je dit verder uitwerken? Dan is deze subsidie iets voor jou! Met deze subsidie is het mogelijk om een nieuw softwarematig product of dienst te ontwikkelen tot en met het stadium waarin het getest kan worden door eindgebruikers. 

 • Subsidie Incidentele Culturele projecten Drenthe

  Met deze subsidieregeling wil de Provincie Drenthe een levendig, gevarieerd cultureel klimaat stimuleren en in stand houden. De regeling is bedoeld voor culturele projecten die een incidenteel karakter hebben en een groot publieksbereik.

 • Provinciale LEADER-regeling

  Draagt jouw project bij aan het versterken en ontwikkelen van een toekomstbestendige leefomgeving en een sterk sociaaleconomisch platteland in Oost-Drenthe of West-Drenthe? Vraag als inwoner of bedrijf subsidie aan voor jouw project.

 • Wedstrijden op de weg, ontheffing

  U bent verplicht om een ontheffing aan te vragen als u wedstrijden wilt houden op de openbare weg. U vraagt de ontheffing aan bij de beheerder van die weg. De ontheffing wordt alleen verleend als er aantoonbaar maatregelen zijn getroffen om deelnemers en organisatoren te verzekeren. Hierbij geldt de Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen.

 • Projectbesluit windenergie

  Uw bedrijf wil een installatie voor windenergie aanleggen met een capaciteit tussen de 5 en 100 megawatt. Of u wilt een bestaande installatie uitbreiden. Dan moet hiervoor toestemming aan de provincie vragen. Hiervoor dient u bij de provicie een verzoek in voor een projectbesluit.

 • Subsidie Wolfwerende rasters Drenthe 2023 (2)

  Na jaren van afwezigheid is de wolf terug in Drenthe. De verwachting is dat er in de komende jaren zich meer wolven vestigen in Nederland en dat er mogelijk meerdere roedels gevormd worden. Mogelijk dus ook in onze provincie. Ook is de verwachting dat meerdere solitaire, zwervende wolven Nederland zullen bezoeken de komende jaren. De meeste wolven zijn afkomstig uit Duitsland. 

 • Cofinancieringsaanvraag REP-SNN

  Bij een aanvraag voor het OP-EFRO-programma kan provinciale cofinanciering worden aangevraagd.  De provinciale cofinanciering is bedoeld om de kansen te vergroten van Drentse instellingen en bedrijven bij Europese projectaanvragen. Hierdoor kunnen deze instellingen en bedrijven beter gebruik maken van de Europese subsidiemogelijkheden.

 • Vaststellen hogere grenswaarde geluidsbelasting

  In Nederland zijn er regels voor maximale geluidsbelasting. De provincies, gemeenten en het Rijk mogen in sommige gevallen een hogere grenswaarde voor de geluidsbelasting vaststellen. Als u vindt dat op een locatie een hogere grenswaarde nodig is, dan kunt u hiervoor een aanvraag indienen.