Zoekresultaat 1 - 10 van 32 resultaten

 • Klachten over natuurgebieden

  In natuurgebieden in de provincie gelden vaak regels om planten en dieren te beschermen. Ziet u dat anderen zich niet aan deze regels houden? Of heeft u een andere klacht over een natuurgebied in de provincie? Meld uw klacht dan bij de provincie.

 • Milieuverslag bedrijven opstellen

  Als uw industriële bedrijf activiteiten uitvoert die slecht zijn voor het milieu, dan moet u jaarlijks een milieuverslag maken over uw bedrijf: een PRTR-verslag. U overlegt het verslag met de vergunningverlener. Meestal is dat de provincie. Het complete PRTR-verslag moet u elk jaar voor 1 april indienen via e-MJV.

 • Ontheffing voor het plaatsen van borden langs provinciale (vaar)wegen

  Wilt u verkeersaanduidingsborden, gebiedspromotieborden of strokenborden plaatsen langs een provinciale weg?Dan heeft u hiervoor een omgevingsvergunning nodig.

 • Bodemsanering, bepaling ernst en spoed / instemming saneringsplan

  Met dit formulier kunt gebruiken voor het aanvragen van een besluit over ernst, spoed van een geval van bodemverontreiniging en instemming met een saneringsplan als bedoeld in artikel 39, juncto artikel 28 van de Wet Bodembescherming en Provinciale omgevingsverordening Drenthe.

 • Evaluatieverslag bodemsanering

  Heeft u een bodemverontreiniging verwijderd, verplaatst of geïsoleerd? Stuur een evaluatieverslag naar de provincie wanneer u klaar bent met de sanering.

 • Evenementen op of aan het water

  Bent u van plan om op of aan provinciale vaarwegen een evenement te organiseren? Dit mag alleen wanneer uw evenement de veiligheid en de doorstroming van het scheepvaartverkeer niet in gevaar brengt. En uw evenement mag niet leiden tot beschadiging van de oever, bruggen, kades, sluizen enzovoorts.

 • Overtreding van provincieregels melden

  Vindt u dat een bedrijf het milieu vervuilt? Of heeft u overlast van een bedrijf? Dan kunt u ons vragen om in te grijpen. Dit heet een handhavingsverzoek.

 • Inzage provinciaal projectbesluit

  De provincie kan besluiten om een project uit te voeren dat voor de hele provincie belangrijk is. Denk daarbij aan infrastructuur, grote bedrijventerreinen, uitbreiding natuurgebieden enzovoorts. Een deel van de regels uit een projectbesluit komt in het omgevingsplan van de gemeente terecht. Andere regels gelden als een soort vergunningvoorschriften bij de uitvoering van het projectbesluit van de provincie.

 • Machtigingsformulier voor bodemsanering

  Wilt u bij de provincie een bodemsanering melden of een aanvraag indienen om hierover een besluit te nemen? Dan kunt u hiervoor een bedrijf machtigen, bijvoorbeeld een adviesbureau.

 • Subsidie Verwijdering asbestdaken Drenthe

  Asbestdaken verwijderen met een voordelige lening. Dat kan als je eigenaar bent van een gebouw met een asbestdak in Drenthe. Je kunt leningen afsluiten met een vaste lage rente, die je bovendien boetevrij eerder kunt aflossen. De verplichting om voor 2024 je asbestdak te verwijderen is voorlopig in de ijskast gezet. Dat heb je vast wel gehoord. Maar de provincie Drenthe vindt asbestsanering belangrijk en komt je daarom tegemoet