Zoekresultaat 1 - 10 van 68 resultaten

 • Kabels en leidingen aanleggen

  Het is in overeenstemming met de Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuur (AVOI) verboden zonder of in afwijking van een door het college verleend instemmingsbesluit over plaats, tijdstip en wijze van uitvoering van werkzaamheden, medegebruik van voorzieningen en de afstemming van voorgenomen werkzaamheden met overige netbeheerders, kabels en/of leidingen in of op openbare gronden aan te leggen, in stand te houden of op te ruimen. Volgens de AVOI wordt iedere aanvraag eenduidig behandeld. Het verschil tussen in wettelijke grondslag (telecommunicatiewet en overige) is geen reden om de aanvragen verschillend te behandelen. De AVOI geeft ook invulling aan de conform de Telecommunicatiewet verplichte Telecommunicatieverordening.

 • Dwangsom bij niet tijdig beslissen

  Een dwangsom is een boete die de gemeente aan u moet betalen. Deze boete kan de gemeente krijgen als zij te laat is met het nemen van een beslissing op uw aanvraag of bezwaarschrift. De boete wordt opgelegd per dag dat de beslissing te laat is. Aanvraag dwangsom bij niet tijdig beslissen (pdf, 126kb) 

 • Identiteitskaart

  Met een identiteitskaart kunt u laten zien wie u bent (identificatie) en reizen naar de meeste landen in Europa. U vraagt een identiteitskaart digitaal aan via de website of persoonlijk bij de balie van de gemeente waar u ingeschreven staat. Let wel: u moet uw digitale aanvraag nog steeds persoonlijk afronden bij de balie van publiekszaken in het gemeentehuis. Het gaat dan om zaken als het plaatsen van uw handtekening en het afnemen van uw vingerafdruk. Een aanvraag bij de balie kan alleen op afspraak.  U kunt uw identiteitskaart na 5 werkdagen zonder afspraak ophalen. Neem wel uw afhaalbewijs mee. Een identiteitskaart voor personen vanaf 18 jaar is 10 jaar geldig. Een identiteitskaart voor personen t/m 17 jaar is 5 jaar geldig. Start online aanvraag Maak uw balieafspraak

 • Toeristenbelasting

  Als u gelegenheid biedt aan mensen die niet in de gemeente Elburg wonen om te kunnen overnachten (tegen een vergoeding), zoals een camping, hotel, chalet, b&b of een extra (recreatie)woning, dan moet u toeristenbelasting betalen. U mag de toeristenbelasting aan de gast doorberekenen.  U moet hiervoor het aantal gasten en overnachtingen registreren in een nachtregister. Dit kan door de gemeente gecontroleerd worden. Alle voorwaarden en regels zijn opgenomen in de verordening toeristenbelasting 2024.

 • Gokautomaat plaatsen

  De gemeente maakt een verschil tussen 'hoogdrempelige' en 'laagdrempelige’ inrichtingen. Hoogdrempelige inrichtingen zijn bijvoorbeeld cafés, bars, restaurants en nachtclubs. Deze bedrijven mogen 2 speelautomaten hebben, zowel kansspel- als  behendigheidsautomaten. Laagdrempelige inrichtingen zijn bijvoorbeeld snackbars en kantines. Deze bedrijven mogen 2 behendigheidsautomaten hebben (dus geen kansspelautomaten). Daarnaast kan het nodig zijn dat u een exploitatievergunning aanvraagt bij het Ministerie van Veiligheid en Justitie. Aanvraag plaatsen speelautomaat

 • Asbest verwijderen

  Asbest is kankerverwekkend materiaal. Wilt u asbest verwijderen? Dan moet u meestal een sloopmelding doen.  U doet de melding via het Omgevingsloket online. Omgevingsloket

 • Verkeersregelaar bij evenementen

  Een evenement kan zorgen voor overlast of gevaarlijke situaties in het verkeer. Denk bijvoorbeeld aan optochten of demonstraties waarvoor een straat of gebied afgezet wordt. Het is belangrijk dat het verkeer weinig of geen last heeft van het evenement. Daarom zorgen verkeersregelaars dat het verkeer goed kan doorrijden. U moet door de gemeente als verkeersregelaar voor evenementen aangesteld worden.

 • Een bekeuring ontvangen

  De gemeente controleert op naleving van verschillende wetten en regels. Hiervoor heeft de gemeente buitengewoon opsporingsambtenaren in dienst. Dit zijn speciaal aangestelde ambtenaren die de bevoegdheid hebben om een bekeuring uit te schrijven. De meeste bekeuringen die worden uitgeschreven door de gemeente vallen onder de regels van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) en de Wegenverkeerswet (bijvoorbeeld het fout parkeren). Daarnaast kunnen er ook bekeuringen worden uitgedeeld uitgeschreven voor overtredingen van milieuregelgeving (bijvoorbeeld een bedrijf dat zich niet aan de voorschriften houdt) of overtredingen op het gebied van Flora en fauna. Er zijn verschillende soorten bekeuringen die worden uitgedeeld hieronder vindt u de meest voorkomende en de mogelijkheden voor bezwaar en beroep. Aankondiging van beschikking Voor een minder zware verkeersovertreding die met uw auto of motor is begaan, krijgt u een zogenaamde 'wet Mulder-boete'. U ontvangt een acceptgiro thuis met daarop een vervaldatum. Vóór deze datum (meestal acht weken na ontvangst van de boete) moet u betaald hebben. Betaalt u niet op tijd dan moet u rekenen op een verhoging van 25 procent en na aanmaning van 50 procent. Bovendien riskeert u allerlei dwangmaatregelen, zoals inname rijbewijs. Wat is een strafbeschikking? Een strafbeschikking is een door een openbare aanklager, opsporingsambtenaar, of een gemeente of iets dergelijks zonder tussenkomst van de rechter opgelegde straf. Een strafbeschikking valt onder het strafrecht. Sinds 1 februari 2008 mag het openbaar ministerie (OM) voor een aantal veel voorkomende strafbare feiten zelf straffen opleggen. Op die datum is namelijk de wet OM-afdoening in werking getreden. Als het openbaar ministerie een straf oplegt, dan heet dat een strafbeschikking. Voorheen legde de rechter de straf op of werd door het openbaar ministerie een schikkingsvoorstel (transactie) aangeboden. Ook de buitengewoon opsporingsambtenaren van de gemeente Elburg hebben de bevoegdheid om een strafbeschikking uit te vaardigen. Het CJIB zorgt voor het verzenden van de strafbeschikking en het innen van de geldboete. Niet eens met de opgelegde sanctie? Dan kunt u schriftelijk beroep instellen bij de officier van justitie. U bent niet verplicht het volledige bedrag te betalen, zolang uw beroepschrift in behandeling is. Op de beschikking die u ontvangt staat vermeld waar u bezwaar kunt aantekenen. Geeft duidelijk aan waarom u het niet eens bent met de opgelegde sanctie. Het Centraal Justitieel Incasso Bureau Het Openbaar Ministerie Overzicht van de hoogte van boetes Ministerie van Veiligheid en Justitie        

 • Bijstand voor zelfstandigen aanvragen

  U heeft een eigen bedrijf. Als ondernemer heeft u geen recht op een gewone bijstandsuitkering. Is uw inkomen tijdelijk lager dan de bijstandsnorm? Dan kunt u bij de gemeente bijstand voor zelfstandigen aanvragen. Dit heet een Bbz-uitkering. Er zijn 2 verschillende uitkeringen mogelijk: U krijgt of leent bedrijfskapitaal. U krijgt of leent een aanvulling op uw inkomen tot de bijstandsnorm. Aanvraag Bijstandsverlening zelfstandigen Voor het invullen van het formulier moet u inloggen met DigiD of eHerkenning. U kunt de aanvraag ook op het gemeentehuis doen, daarvoor moet u een afspraak maken. Selecteer bij het maken van een afspraak 'Info bijstand aanvragen'.

 • Alcohol schenken en verkopen

  U heeft als ondernemer een drank- en horecavergunning nodig voor het schenken en verkopen van alcoholische dranken. Er zijn 3 soorten drank- en horecavergunningen: voor horecabedrijven, zoals restaurants en cafés voor slijterijen voor paracommerciële instellingen, zoals buurthuizen en (sport)kantines Misschien moet u ook andere vergunningen aanvragen of meldingen doen: Voor een horecabedrijf of paracommerciële instelling heeft u ook een exploitatievergunning nodig. Er kunnen meer dan 50 personen tegelijk in uw pand aanwezig zijn. U heeft een terras bij uw horecabedrijf. U wilt een gokautomaat plaatsen. De gemeente mag een Bibob-onderzoek doen als u een drank- en horecavergunning aanvraagt. U kunt de formulieren digitaal invullen. U dient in te loggen met E-herkenning. Aanvraag Drank- en Horecawet Model A Aanvraag Drank- en Horecawet Model B Overige documenten Bijlage Drank- en Horecawet Model A verklaring leidinggevende Bijlage Drank- en Horecawet Model B verklaring leidinggevende Besluit Drank- en Horecawet inrichtingseisen Aanvraag Drank-en Horecawet tot wijziging van het aanhangsel bedoeld in artikel 30A lid 1