Zoekresultaat 1 - 10 van 18 resultaten

 • Onroerendezaakbelasting betalen

  Als eigenaar van een onroerende zaak betaalt u onroerendezaakbelasting (ozb). Voorbeelden van onroerende zaken zijn woningen, winkels, kantoorgebouwen en garageboxen. Bij een bedrijfspand betaalt ook de gebruiker van het gebouw onroerendezaakbelasting. Dit is bij woningen niet het geval. De gemeente bepaalt de hoogte van de ozb op 1 januari. Dit doet zij aan de hand van de WOZ-waarde van uw pand. Heeft u halverwege het jaar een nieuwe woning gekocht? Dan betaalt u de ozb voor dat hele jaar voor de oude woning. Voor de nieuwe woning betaalt u in dat jaar nog geen ozb. De notaris verrekent deze bedragen vaak.

 • Grafsteen plaatsen

  Bij het graf van een overledene mag u een aandenken plaatsen, bijvoorbeeld een grafsteen, gedenkplaat of graftuin. U heeft hiervoor een vergunning nodig. Voor het wijzigen van een grafsteen dient u een melding door te geven. Aanvraag vergunning plaatsen of wijzigen grafsteen.

 • Terrasvergunning aanvragen

  Horecaondernemers die een terras willen, moeten een vergunning aanvragen. Ook als het terras op eigen terrein ligt. Ligt uw terras op gemeentegrond? U moet dan ook precariobelasting betalen. Dit is belasting die u betaalt voor het gebruik van openbare grond.  Aanvraag terrasvergunning U dient in te loggen met E-herkenning.

 • Burgerinitiatief inbrengen

  U kunt een onderwerp in de gemeenteraad laten behandelen. Het moet een onderwerp zijn waar de gemeente een besluit over mag nemen. U kunt een onderwerp voorstellen als meer mensen in uw buurt of wijk het onderwerp belangrijk vinden. Voorbeelden zijn: de bouw van een jeugdhonk; het plaatsen van een bank waar ouderen kunnen samenkomen; het opzetten van een nieuw museum; een pand de monumentenstatus geven.

 • Geld inzamelen

  Als u een collecte of inzamelactie wilt houden, moet u een vergunning bij de gemeente aanvragen. Dit heet een collectevergunning. De gemeente let bij de aanvraag op: het doel van de inzameling uw organisatie het gewenste tijdstip Als u een inzameling doet in besloten kring, hoeft u geen vergunning aan te vragen. Aanvraag collectevergunning

 • Bouw- en sloopafval inleveren

  Als u gaat verbouwen of slopen komt er bouw- en sloopafval vrij, bijvoorbeeld tegels, dakpannen, gipsplaten en beton. U kunt het afval wegbrengen naar een milieustraat. Probeer het afval zoveel mogelijk te scheiden. Recycling Van Werven U kunt tegen betaling uw bouw- en sloopafval brengen naar Van Werven, Bovendwarsweg 93 in Oldebroek (0525 – 633 323). De openingstijden zijn: op maandag tot en met vrijdag van 07.00 - 12.30. en van 13.00 - 17.00 uur. En op zaterdag van 09.00-12.00 uur. Ook kunt u een container huren bij Van Werven. Kosten Voor meer informatie over de tarieven neemt u contact op met Recycling Van Werven (0525) 633 323. Kosten aanleveren afval voor milieupashouders Voor het aanleveren van verschillende afvalsoorten gelden er voor milieupashouders aangepaste tarieven.

 • Koninklijke erepenning

  De Koninklijke Erepenning is een erenaam voor (sport-)verenigingen, stichtingen en instellingen. U kunt de Koninklijke Erepenning aanvragen als uw organisatie een 50-jarig jubileum viert. Het kan ook elke 25 jaar erna. Krijgt uw organisatie de Koninklijke Erepenning? Dan mag u deze titel aan uw naam en logo toevoegen. U mag ook het koninklijk wapen gebruiken.

 • Bezwaar belastingen of WOZ-waarde

  Elk jaar ontvangt u van de gemeente een aanslag gemeentelijke belastingen. Met deze aanslag maakt de gemeente de vastgestelde WOZ-waarde aan u bekend. Heeft u vragen over de vastgestelde WOZ-waarde of een aanslagregel, neem dan contact op met een belastingmedewerker. Bent u het na deze uitleg nog niet eens met de WOZ-waarde of een ander onderdeel van uw aanslag? Dan kunt u bezwaar maken. U dient het bezwaarschrift binnen 6 weken in bij de heffingsambtenaar die het besluit heeft genomen. U krijgt een schriftelijke bevestiging van de ontvangst van het bezwaarschrift. Is er nog niet op het bezwaar beslist dan is de aanslag rechtsgeldig. Dit betekent dat u de aanslag moet betalen. Bezwaarschrift indienen

 • AED-apparaat gebruiken

  Een AED is een Automatische Externe Defibrillator. Dit apparaat helpt bij een hartstilstand. De AED geeft stroomstootjes. Hierdoor moet het hart weer gaan kloppen. Als iemand binnen 6 minuten gereanimeerd kan worden, is de kans groter dat hij of zij gered wordt. De gemeente Elburg heeft verspreid door de gemeente AED’s hangen. Personen die een reanimatiecursus hebben gevolgd mogen een AED-apparaat gebruiken. Om de AED zit een speciale kast waarop het groene logo staat. Bedrijven en instellingen kunnen ook zelf een AED-apparaat kopen en ophangen. Bekijk de digitale overzichtskaart AED locaties gemeente Elburg.

 • Automatische incasso voor gemeentebelastingen

  De gemeentelijke belastingen kunt u automatisch betalen. U geeft de gemeente toestemming om het bedrag in 8 termijnen van uw rekening af te schrijven. Wilt u iets aanpassen of het automatisch betalen stoppen? Vul dan het formulier in. U kunt inloggen met DigiD en voor bedrijven met E-herkenning. Automatische incasso