Zoekresultaat 1 - 10 van 15 resultaten

 • Standplaats weekmarkt aanvragen

  Wilt u een standplaats op de weekmarkt dan moet u daarvoor een vergunning aanvragen. Wij adviseren om eerst contact op te nemen met de marktcommissie of er ruimte voor een standplaats beschikbaar is.

  Elke markt heeft zijn eigen marktcommissie. De leden van de marktcommissies zijn:

  Markt Delden:    
  Henri van Houten 06-54256654 henryvanhouten@home.nl 
  Markt Goor:    
  Ben Geelink      06-54201870 bgeelink@gmail.com
  Markt Markelo:     
  Peter Boeijen           06-43976148 peter@boeijen-agf.nl                 

  Na goedkeuring van de marktcommissie kunt u desgewenst enkele keren “meelopen” op de markt, zonder direct een vergunning aan te vragen. Hiervoor vult u het  Aanvraagformulier Meelopen op de markt  in. De kosten per keer dat u meeloopt worden in rekening gebracht.

  Ook kan een vergunning worden aangevraagd, hiervoor vult het Aanvraagformulier Standplaatsvergunning weekmarkten in.

 • Veel gestelde vragen eikenprocessierups

  De eikenprocessierups zorgt net als elders in Nederland in Hof van Twente regelmatig voor overlast. We proberen de overlast zo klein mogelijk te houden. Dat doen we het liefst op een biologisch verantwoorde manier. Onder aan deze pagina, na de algemene informatie, vindt u de meest gestelde vragen over de eikenprocessierups. 

  Bestrijding in het voorjaar

  We bestrijden de rupsen preventief met hele kleine aaltjes (nematoden). Gildebor voert  de bestrijding uit voor de gemeente. De nachttemperatuur mag dan niet onder de 5 graden zijn. De aaltjes worden als een nevel in de kronen van eikenbomen gespoten. Het bespuiten van de eiken moet in de avonduren gebeuren omdat de aaltjes niet tegen zonlicht (UV-straling) kunnen. De aaltjes eten de heel jonge rupsen en zorgen ervoor dat de rupsen sterven vóór ze brandharen krijgen.

  Er wordt vaak gevraagd of de bestrijding dan ook geen andere vlinderrupsen aantast. Dat is nauwelijks het geval omdat de rups van de eikenprocessievlinder vroeger is dan de meeste andere soorten. Daarom is de timing van de bestrijding, die door experts in de gaten wordt gehouden, cruciaal en kunnen onze inwoners niet dagen voor aanvang tijdig over de nachtelijke werkzaamheden geïnformeerd worden.

  Dit jaar bestrijden we, in tegenstelling tot 2023,  de eikenprocessierups alleen met nematoden in probleemgebieden. Als gemeente willen we de biodiversiteit stimuleren door het aantal locaties te verminderen en het gebruik van agressievere biologische preparaten achterwege te laten. 

  Bestrijding in het hoogseizoen

  Wanneer de eikenprocessierups brandharen krijgt, wordt verder gecontroleerd op de aanwezigheid van rupsen. Dat is ongeveer vanaf half mei tot eind juli. De rupsen op eiken in de kernen van de gemeente worden dan weggezogen. We gaan daarbij eerst naar de plaatsen waar veel mensen komen.

  Biodiversiteit belangrijk bij bestrijding

  Als gemeente stimuleren we ook de inzet van biodiversiteit bij bestrijding van de eikenprocessierups. Wanneer we meer bloeiende plantensoorten zaaien of planten komen daar insecten op af die de natuurlijke vijanden zijn van de eikenprocessierups. Ook vleermuizen en mezen eten de eikenprocessierups.

 • Vooraankondiging evenement doorgeven

  Wanneer u een evenement wilt organiseren vragen wij u dit minimaal 7 maanden voor het evenement te melden. Met uw vooraankondiging plaatst u een evenement op de regionale evenementenkalender. Hiermee zijn ook de hulpdiensten geïnformeerd over het evenement. Een vooraankondiging is geen aanvraag evenementenvergunning, deze moet u naast de vooraankondiging doen. 

  Via de knoppen hieronder kunt u de vooraankondiging melden. Inwoners/particulieren kunnen een evenement melden met DigiD, bedrijven/organisaties met e-Herkenning.  

 • Opvang Oekraïners, asielzoekers en statushouders

  Op veel plekken in de wereld is het onrustig. Daarom slaan mensen op de vlucht, ook naar onze gemeente. Hof van Twente vangt vluchtelingen op omdat het onze maatschappelijke verantwoordelijkheid is om mensen in die situatie een veilige plek te bieden. Hof van Twente heeft op dit moment te maken met de opvang van Oekraïners, asielzoekers, statushouders en alleenreizende minderjarige vluchtelingen (AMV’ers). 

 • Vraag & Antwoord Isolatie- en Bespaaractie

  Vraag & Antwoord Isolatie- en Bespaaractie

 • Identiteitskaart

  U vraagt een identiteitskaart persoonlijk aan bij de gemeente. Hiervoor maakt u een maand van tevoren een afspraak. Uiterlijk 5 werkdagen na uw aanvraag ligt de identiteitskaart voor u klaar. 

 • Subsidies voor jaarlijkse activiteiten

  Bij subsidies voor jaarlijks terugkerende activiteiten wordt er een subsidierelatie aangegaan voor een langere periode. Er zijn subsidieregelingen voor:

  U kunt deze subsidie aanvragen tussen 1 juni en 15 september. U vraagt dan een subsidie aan voor het volgende jaar. 

 • Ontheffing sluitingsuur horecabedrijven

  Wilt u langer open zijn dan is toegestaan? U moet hiervoor minimaal zes weken voor de datum dat u langer open wilt zijn een ontheffing sluitingsuur aanvragen bij de gemeente. Er kan een aanvraag worden gedaan voor een incidentele ontheffing of voor een doorlopende ontheffing voor maximaal 3 jaren. Daarnaast zijn een aantal feestdagen vastgesteld waarop het voor horeca categorie 2 en 3 is toegestaan langer open te zijn zonder hiervoor een ontheffing aan te vragen. De reguliere sluitingstijden voor de horeca zijn:

  • Voor sport- en jeugdorganisaties, buurt- en culturele instellingen campingkantines e.d. en andere horeca die vallen onder horeca categorie 1, geldt dat zij tussen 24:00 uur en 06:00 uur niet geopend mogen zijn voor bezoekers.
  • Voor de andere horecabedrijven zoals cafés en discotheken met een Alcoholwetvergunning die vallen onder horeca categorie 2 en 3 geldt dat zij tussen 02:00 uur en 06:00 uur niet geopend mogen zijn voor bezoekers.

  Mogelijkheden aanvragen ontheffing:

    Standaard sluitingstijd Doorlopende ontheffing Incidentele ontheffing
  Horeca categorie 1 24:00 uur Niet mogelijk 6x per jaar van vrijdag- op zaterdagnacht en van zaterdag- op zondagnacht tot 02:00 uur
  Horeca categorie 2 en 3 02:00 uur Vrijdag- op zaterdagnacht tot 04:00 uur en/of zaterdag- op zondagnacht tot 04:00 uur 6x per jaar van vrijdag- op zaterdagnacht en van zaterdag- op zondagnacht tot 04:00 uur

  Onderstaande vastgestelde dagen zijn opgenomen in de APV:

  De sluitingstijden van horecabedrijven categorie 2 en 3 worden op de volgende feestdagen vastgesteld op 04:00 uur: Rosenmontag (Carnaval), 1e en 2e paasdag, Koningsdag en Koningsnacht, Hemelvaartsdag, 1e en 2e pinksterdag en 2e kerstdag.

  De sluitingstijden van horecabedrijven categorie 2 en 3 worden in de nacht van Oud & Nieuw vastgesteld op 06:00 uur.

 • Subsidie sanering asbestdaken

  De gemeente Hof van Twente stimuleert het verwijderen van asbestdaken die in contact staan met de buitenlucht. Asbestdaken zijn de grootste resterende bron van asbest die we op dit moment hebben. Daken   kunnen door de jaren heen aangetast worden door weer en wind waardoor er mogelijk asbestvezels vrijkomen. Verwijdering (sanering) van asbest is daarom op enig moment echt nodig. Sinds de invoering van de asbestdakensubsidie in 2018 zijn er, in gemeente Hof van Twente, omgerekend al 72 voetbalvelden aan asbestdaken verwijderd. Daarom blijven wij de verwijdering van asbestdaken stimuleren en hebben wij met een nieuwe regeling  de stimulering door middel van subsidie verlengd tot en met 2028.

  Deze subsidie mag gecombineerd worden met eventuele andere regelingen.

  LET OP: de verwering van asbestdaken geldt niet voor asbestdakbeschot (asbestbetimmering onder de dakpannen) of andere asbesttoepassingen en daarom is hiervoor ook geen gemeentelijke subsidie voor beschikbaar gesteld. Het moet gaan om asbesthoudende toepassingen op daken die in contact staan met de buitenlucht en door verwering zorgen voor verspreiding van asbestvezels naar de leefomgeving. Bijvoorbeeld dakbedekking van asbestgolfplaten of dakleien met asbest. 

 • Vaststelling subsidies voor jaarlijks terugkerende activiteiten

  De organisaties die in 2023 een subsidie hebben ontvangen van meer dan € 25.000 zijn verplicht een aanvraag tot vaststelling van de subsidie in te dienen. In deze aanvraag toont de subsidieontvanger aan dat de activiteiten waarvoor subsidie is ontvangen hebben plaatsgevonden. Voor de vaststelling van de subsidie moet een aantal stukken worden overlegd. Dit hangt van de hoogte van de ontvangen subsidie af. 

  De aanvraag tot vaststelling subsidie 2023 moet uiterlijk 1 juni 2024 door de gemeente zijn ontvangen. 

  We behandelen uw aanvraag tot definitieve vaststelling van de subsidie over het jaar 2023 als u deze compleet en op tijd hebt ingeleverd. Het college van B&W zal de aanvraag tot vaststelling beoordelen en vervolgens de subsidie over het jaar 2023 vaststellen.

  Lukt het niet om voor 1 juni de vaststelling aan te vragen, kunt u contact opnemen met de behandelend ambtenaar om hierover een afspraak te maken.