Zoekresultaat 1 - 10 van 57 resultaten

 • Monument verbouwen of slopen

  Als u een monument wilt verbouwen, herstellen of slopen, heeft u meestal een omgevingsvergunning nodig. U vraagt de omgevingsvergunning aan via het Omgevingsloket.

 • Ligplaats reserveren

  In Schoonhoven zijn enkele ligplaatsen beschikbaar, voor zowel recreatievaartuigen als passagiersschepen.

 • Beroepschrift indienen

  Bent u het niet eens met een beslissing van de gemeente over een bezwaar dat u gemaakt heeft? Dan kunt u hiertegen in beroep gaan. Dit is meestal bij de rechtbank.

 • Bedrijfsafval

  Afval van bedrijven moet gescheiden ingeleverd worden. U regelt dit zelf of u laat het doen door een erkende afvalinzamelaar of -verwerker.

 • Gebouw of woning slopen

  Als u gaat slopen, heeft u een omgevingsvergunning nodig. U vraagt een vergunning aan via het Omgevingsloket.

 • Geluidsapparatuur in horecabedrijven

  Wilt u in uw horecabedrijf vaak geluidsapparatuur gebruiken? Dan moet u een geluidsonderzoek laten uitvoeren. U krijgt vervolgens een geluidsrapport. Dien het geluidsrapport in bij de gemeente via het Omgevingsloket.

 • Kermis organiseren

  Voor het organiseren van een kermis moet u een omgevingsvergunning voor een groot evenement aanvragen. U vraagt deze vergunning aan bij de gemeente.

 • Uitkering voor oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte zelfstandigen (IOAZ)

  De IOAZ-uitkering is voor ouderen die stoppen als zelfstandig ondernemer omdat de inkomsten uit het bedrijf niet voldoende zijn.

 • Rioolheffing betalen

  Eigenaren van woningen en bedrijven betalen rioolheffing. U ontvangt een aanslag van de gemeente.

 • Echtscheiding melden

  U vraagt een scheiding aan bij de rechtbank. Daarna meldt uw advocaat, uzelf of uw voormalig partner de echtscheiding bij de gemeente waar u getrouwd bent.