Zoekresultaat 1 - 8 van 8 resultaten

 • Reclame maken

  Wilt u reclame maken met een spandoek, A0-bord of ander reclamebord? Samples uitdelen? Reclame op of aan een gevel bevestigen? Soms heeft u een vergunning nodig. Soms is een melding bij de gemeente voldoende.

 • Betalen gemeentelijke belastingen

  U kunt de gemeentelijke belastingen betalen via internetbankieren, automatische incasso of met pin betalen aan de balie. Het hele aanslagbedrag moet u op de laatste vervaldag betaald hebben. De vervaldag staat op uw aanslagbiljet. Betaalt u met automatische incasso, dan mag u langer doen over uw betaling.

 • Dwangsom bij niet tijdig beslissen

  Voor aanvragen en bezwaarschriften geldt een termijn waarbinnen de gemeente een besluit moet nemen. Dit heet de beslistermijn. Beslist de gemeente te laat dan kunt u de gemeente in gebreke stellen en een financiƫle tegemoetkoming vragen. Een dwangsom vraagt u schriftelijk aan.

 • Winkelgebieden en markten

  Leidschendam-Voorburg heeft 4 winkelcentra en 2 weekmarkten waar u kunt ondernemen

 • Handhavingsverzoek indienen

  U vermoedt dat een overtreding wordt begaan op het gebied van bouwen en wonen en u wilt dit melden. U kunt een officieel handhavingsverzoek of een melding openbare ruimte (MOR) indienen.

 • Municipal tax payment

  You can pay the municipal taxes via Internet banking, direct debit or with your debit card at the helpdesk. The entire assessment amount must be paid before the last expiration date shown on your assessment bill.

 • Gemeentelijke onderscheiding

  Kent u een persoon of instelling die zich buitengewoon verdienstelijk heeft gemaakt voor de lokale gemeenschap en daarom een onderscheiding verdient? Dan kunt u deze voordragen bij de gemeente. De persoon of het bedrijf hoeft niet in Leidschendam-Voorburg te wonen of gevestigd te zijn. Bel eerst om voordracht te bespreken.

 • Vergunning grafbedekking

  Wilt u grafbedekking op een graf of urnenkelder aanbrengen? Zoals een gedenkteken of -steen of beplanting? Of wilt u een sierurn plaatsen in een nis of op de urnenheuvel? Dan heeft u een vergunning nodig. Meestal vraagt de steenhouwer deze voor u aan. Maar u kunt dit ook zelf doen.