Zoekresultaat 1 - 10 van 15 resultaten

 • Bezwaarschrift indienen

  Bent u (als burger, bedrijf of instelling) het niet eens bent met een beslissing van de gemeente (beschikking)? Dan kunt u hiertegen bezwaar indienen. Klacht of bezwaar? Een klacht is iets anders dan een bezwaar. Bent u niet tevreden over ons werk of over ons gedrag? U kunt hierover klagen of een...

 • Collectevergunning

  Wanneer u voor een goed doel geld wilt inzamelen, heeft u hiervoor een collectevergunning nodig. Wanneer een collectevergunning? Bij het verlenen van een collectevergunning wordt niet alleen gelet op het doel van inzameling en de achterliggende organisatie, maar ook op het gewenste tijdstip van...

 • Subsidie monument

  Heeft u plannen voor het uitvoeren van herstelwerkzaamheden aan een gemeentelijk of rijksmonument? Dan kunt u subsidie aanvragen. Rijksmonumenten Kijk op Rijksdienst voor het Cultureel erfgoed voor informatie over de mogelijkheden van financiële ondersteuning. Kijk op Nationaal Restauratiefonds voor...

 • Draaiorgel exploiteren

  U heeft een vergunning nodig wanneer u draaiorgelmuziek wilt spelen in de openbare ruimte. In deze vergunning worden de speellocatie(s), de speeldagen en de tijden waarop gespeeld mag worden aangegeven. Een aanvraag voor een vergunning en/of ontheffing moet tenminste drie weken voordat het...

 • Horecabedrijf starten

  Het is verstandig om ongeveer een half jaar voordat u de deuren wilt openen van uw nieuwe horecabedrijf, contact op te nemen met het Omgevingsloket van de gemeente. De medewerkers van het Omgevingsloket kunnen u informeren over de locaties waar horecabedrijven mogen worden gevestigd en over de...

 • Marktplaatsvergunning

  Wilt u op de warenmarkt in Schiedam een plaats innemen? Dan kunt u een marktplaatsvergunning aanvragen. Let op! De marktstandplaats is iets anders dan een standplaatsvergunning. De standplaatsvergunning is een vergunning voor het verkopen van goederen of voedselwaren vanuit een kraam of kar via een...

 • Informatiestand plaatsen

  Aanvragen informatiestand Vraag de vergunning voor een informatiestand aan bij de gemeente. Vul het contactformulier in of neem telefonisch contact met ons op. Geef hierbij de volgende gegevens: De reden waarom u de informatiestand wilt plaatsen. De plek waar u de informatiestand wilt gaan plaatsen...

 • Ligplaatsen

  In de gemeente Schiedam is de Havenverordening Schiedam 2020 van toepassing. Beroepsvaart De gemeente Schiedam heeft het nautisch beheer van de zeehavens, de dienstverlening voor de beroepsvaart en de inning van zeehaven- en binnenhavengelden uitbesteed aan het Havenbedrijf Rotterdam N.V. In...

 • Dwangsom

  Als u een aanvraag indient bij de overheid, bijvoorbeeld de gemeente, wilt u zo snel mogelijk weten waar u aan toe bent. De gemeente komt aan die wens tegemoet door zichzelf heldere regels op te leggen en zich daar strikt aan te houden. Daarom is de ‘Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen’...

 • Wet Bibob

  Wet Bibob Via de wet Bescherming integriteit overheid (Bibob) kan de gemeente onderzoek doen naar de achtergrond van een persoon, marktpartij, bedrijf of organisatie, wanneer deze bijvoorbeeld een vergunning of subsidie aanvraagt of een overeenkomst aan wil gaan met de gemeente. De wet is er om te...