Zoekresultaat 1 - 10 van 44 resultaten

 • Rioolverstopping

  Als het riool bij u verstopt is dan moet u de verstopping zelf oplossen. 

 • Straatartiest optreden

  Als u op straat wilt optreden, vraag dan van tevoren aan de gemeente of u hier een ontheffing voor nodig hebt.

 • Gemeentelijk pand gebruiken

  Sommige gemeentelijke panden “Maatschappelijk Vastgoed” worden verhuurd voor activiteiten met een “maatschappelijke waarde”. 

 • Afgezet gebied binnen gaan

  De gemeente heeft op verschillende plaatsen met palen (voetgangers)gebieden afgesloten. Wilt u met een voertuig deze gebieden in, bijvoorbeeld voor een verhuizing? Doe een melding via fixi uiterlijk 48 van te voren, meld uw verzoek via het contactformulier of bel met 14 0182.

 • AED-kast subsidie aanvragen (Automatische Externe Defibrillator)

  Bij een hartstilstand is meteen starten met reanimeren en het inzetten van een AED van levensbelang. Omdat tijd bij een hartstilstand allesbepalend is, is het belangrijk dat er altijd een AED in de buurt is. Daarom geeft de gemeente subsidie voor een AED‑buitenkast. 

 • Grond, bagger en bouwstoffen gebruiken

  Alleen bedrijven moeten melden dat zij bouwmaterialen gaan gebruiken. U moet in ieder geval melden waar de materialen vandaan komen en hoe u bouwafval afvoert. Ook het opnieuw gebruiken van sloopmateriaal moet u melden.

 • Gemeentegrond gebruiken

  Als u grond van de gemeente wilt gebruiken, hebt u toestemming nodig van de gemeente. Bijvoorbeeld als u gemeentegrond wilt gebruiken:

 • Bezwaar en beroep

  Als u het niet eens bent met een besluit van de gemeente, kunt u binnen 6 weken bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet binnen 6 weken na bekendmaking van het besluit ingediend zijn. D

 • Contact met de adviseurs

  Heeft u vragen over het bedrijfsleven in Waddinxveen of bent u op zoek naar goede en betaalbare arbeidskrachten? Onze adviseurs staan voor u klaar! Ook kunt u bij andere organisaties terecht met uw vraag: Ondernemersplatform Waddinxveen (OPW)Werkcafé Midden-HollandRegionaal Mobiliteitsteam (RMT)Stichting ZZP NederlandOndernemersfonds WaddinxveenOndernemerspleinStichting OndernemersklankbordWerkgeversServicePunt Midden-Holland (WSP)

 • Uitkering en heronderzoek

  Als u een bijstandsuitkering krijgt, doet de gemeente regelmatig heronderzoek. Met een heronderzoek kan de gemeente zien of u nog steeds recht hebt op uw uitkering. Ook kijkt de gemeente of het u lukt om werk te vinden.