Zoekresultaat 1 - 10 van 55 resultaten

 • Tijdelijke verkeersmaatregel aanvragen

   

 • Bezwaar maken gemeentelijke belastingen

  Bent u het niet eens met een belastingaanslag of WOZ-beschikking van de gemeente? Dan kunt u hiertegen bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet binnen zes weken na dagtekening van het aanslagbiljet of de WOZ-beschikking door u zijn verzonden. Als u na die zes weken bezwaar maakt, zal de gemeente uw bezwaarschrift 'niet-ontvankelijk' verklaren. Uw bezwaarschrift zal dan ambtshalve worden afgehandeld. Tegen een ambtshalve uitspraak is beroep niet mogelijk.

 • Bed and breakfast beginnen

  U mag onder bepaalde voorwaarden een kleinschalig bed and breakfast (maximaal drie kamers) starten in uw woning.

 • Vuurwerk afsteken

  Wanneer u vuurwerk wilt afsteken moet u zich aan een aantal regels houden voor de veiligheid en het voorkomen van onnodige overlast.

 • Ongedierte

  Melding doen  

 • Reclame plaatsen

  Wilt u een reclamebord of andere reclame-uiting plaatsen? Dan heeft u misschien een omgevingsvergunning nodig.

 • Riool- en waterzorgheffing

  De aanleg, het beheer en het onderhoud van de riolering is een gemeentelijke taak. Om deze taak te kunnen bekostigen, bracht de gemeente Westerveld in het verleden rioolrecht in rekening. De gebruiker van het riool betaalde voor het recht om de riolering te benutten. In de oude wetgeving bestond de gemeentelijke zorgplicht uit het doelmatig inzamelen en transporteren van afvalwater. Met de komst van de Wet Gemeentelijke Watertaken is er op dit vlak het één en ander veranderd. In deze gewijzigde wetgeving is sprake van een verbrede waterzorgplicht voor gemeenten en heeft gemeenten verplicht het rioolrecht om te zetten in riool- en waterzorgheffing. Deze riool- en waterzorgheffing is een zogenaamde bestemmingsbelasting. Dat is een belasting waarvan de opbrengsten bestemd zijn voor een bepaald doel. Alle kosten die de gemeente maakt voor de uitvoering van de brede waterzorgplicht kan zij met deze heffing verhalen. Het gaat dus niet meer alleen om het afvalwater van bijvoorbeeld toilet, bad/douche, maar ook om het hemel- en grondwater. Zowel de kosten van onderhoud en vervanging van het rioolstelsel, als ook de kosten van het inzamelen en verwerken van regenwater en de kosten verbonden aan het bestrijden van grondwaterproblemen worden bekostigd uit de riool- en waterzorgheffing. De riool- en waterzorgheffing is gericht op het collectief belang van de gemeentelijke waterzorgplicht en wordt opgelegd aan de eigenaar. Het oude rioolrecht was meer gericht op het individuele belang van het hebben van een aansluiting op de gemeentelijke riolering en werd opgelegd aan de gebruiker.

 • Schadeclaim indienen

  Heeft u schade opgelopen door gemeentelijk handelen of juist het nalaten daarvan? Bijvoorbeeld door gebreken aan de weg of omdat de gemeente vergeten is om waarschuwingsborden te plaatsen bij een wegopbreking? Dan kunt u de gemeente hiervoor aansprakelijk stellen.

 • Onroerendezaakbelastingen (OZB)

  De onroerendezaakbelasting (OZB) betaalt u voor een koopwoning, kantoor, winkelruimte of fabriek. Deze belasting betaalt u elk jaar.

 • Bouwwerkzaamheden melden of afmelden

  Bouwwerkzaamheden meldt u aan en af bij de gemeente.