Zoekresultaat 1 - 10 van 79 resultaten

 • Archiefbescheiden, machtiging beperking openbaarheid

  Archiefstukken ouder dan 75 jaar mogen openbaar gemaakt worden. Wilt u het openbaar maken van bepaald archiefmateriaal tegenhouden? Dan kunt u een machtiging beperking openbaarheid aanvragen.

 • Omgevingsvergunning voor het milieu wijzigen

  Als voor uw bedrijf een milieuvergunning is afgegeven en u brengt veranderingen aan in de bedrijfsvoering, dan moet u in bepaalde gevallen een wijzigingsvergunning aanvragen.

 • Wet open overheid (Woo) - informatieverzoek

  Wij geven op verschillende manieren informatie over beleid en uitvoering via o.a. persberichten, onze website en onze nieuwsbrief. Maar soms wil je misschien nét iets meer weten. Zoek je naar informatie die niet openbaar is. In dat geval kun je bij ons een zogenaamd Woo-verzoek doen. Iedereen mag zo’n verzoek om informatie bij ons indienen. 

 • Vuurwerk, ontbrandingsmelding

  Als uw bedrijf vuurwerk wil afsteken moet u dit vooraf melden bij de provincie. Dit heet een ontbrandingmelding. Na ontvangst van de ontbrandingsmelding

 • Grenscorrecties gemeente, goedkeuring

  De gemeenteraden schrijven een herindelingsontwerp en moeten dit ter goedkeuring voorleggen aan de provincie. Ook wordt het ontwerp 8 weken ter inzage op

 • Schadeclaim indienen

  Heeft u schade en bent u van mening dat de provincie Zuid-Holland hiervoor aansprakelijk is? Vul dan het digitale formulier ‘Schadeclaim indienen’ in.

 • Investeringsbudget Stedelijke vernieuwing

  Het investeringsbudget stedelijke vernieuwing is een tegemoetkoming in de kosten van de op het stedelijk gebied gerichte inspanningen die strekken tot verbetering van

 • Milieuverslag bedrijven, PRTR-verslag

  Voert uw bedrijf activiteiten uit die nadelige gevolgen hebben voor het milieu? U moet jaarlijks verplicht een milieuverslag opstellen over uw bedrijf. U overlegt het verslag met de vergunningverlener. Meestal is dat de provincie. U stuurt het integrale PRTR-verslag jaarlijks in voor 1 april.

 • Bibob-onderzoek

  Vraagt u een vergunning of subsidie aan? Heeft u zich ingeschreven voor een opdracht van de overheid? Of wilt u vastgoed kopen van of verkopen aan de provincie? Wij kunnen de integriteit van u en uw bedrijf onderzoeken. Dit doen wij met een Bibob-onderzoek. Met dit onderzoek willen wij voorkomen dat wij eventueel strafbare activiteiten mogelijk maken.

 • Vuurwerk, ontbrandingstoestemming

  Als uw bedrijf vuurwerk wil afsteken, dan moet u toestemming vragen aan de provincie. Dit doet u bij de provincie waar u vuurwerk