Zoekresultaat 1 - 10 van 209 resultaten

 • Archiefbescheiden, machtiging beperking openbaarheid

  Archiefstukken ouder dan 75 jaar mogen openbaar gemaakt worden. Wilt u het openbaar maken van bepaald archiefmateriaal tegenhouden? Dan kunt u een machtiging beperking openbaarheid aanvragen.

 • Bodemsanering bedrijventerreinen, subsidie

  Je kunt subsidie aanvragen als je de verontreinigde bodem van je bedrijventerrein wilt saneren. De verontreiniging van het terrein moet dan van vóór 1975 zijn.

 • Omgevingsvergunning voor het milieu wijzigen

  Als voor uw bedrijf een milieuvergunning is afgegeven en u brengt veranderingen aan in de bedrijfsvoering, dan moet u in bepaalde gevallen een wijzigingsvergunning aanvragen.

 • Spreiding sociale woningbouw regio Rotterdam Zuid-Holland

  Subsidieregeling spreiding sociale woningbouw regio Rotterdam Zuid-Holland. 

 • Subsidieregeling wonen Zuid-Holland (SRW)

  De voormalige subsidieregelingen Knelpuntenpot sociale huur en middenhuur, Woonvormen senioren, Vliegende Brigade en Plankosten collectieve wooninitiatieven zijn onderdeel geworden van de Subsidieregeling wonen Zuid-Holland.

 • Campussen, subsidie

  Geef kort aan wat het product of de dienst inhoudt.

 • Wet open overheid (Woo) - informatieverzoek

  Wij geven op verschillende manieren informatie over beleid en uitvoering via o.a. persberichten, onze website en onze nieuwsbrief. Maar soms wil je misschien nét iets meer weten. Zoek je naar informatie die niet openbaar is. In dat geval kun je bij ons een zogenaamd Woo-verzoek doen. Iedereen mag zo’n verzoek om informatie bij ons indienen. 

 • Bebording, werkzaamheden en bouwen, instemming

  Voor het uitvoeren van werkzaamheden of het maken van bouwwerken die niet onder de Omgevingswet vallen, op of langs provinciale (vaar)wegen, heeft u van ons ontheffing nodig.

 • Vuurwerk, ontbrandingsmelding

  Als uw bedrijf vuurwerk wil afsteken moet u dit vooraf melden bij de provincie. Dit heet een ontbrandingmelding. Na ontvangst van de ontbrandingsmelding

 • Grenscorrecties gemeente, goedkeuring

  De gemeenteraden schrijven een herindelingsontwerp en moeten dit ter goedkeuring voorleggen aan de provincie. Ook wordt het ontwerp 8 weken ter inzage op