Zoekresultaat 1 - 10 van 212 resultaten

 • Aanvraag nadeelcompensatie

  Nadeelcompensatie is de vergoeding van schade die kan ontstaan wanneer wij onze taken volgens de regels uitvoeren. Het gaat om schade veroorzaakt door: rechtmatige besluiten, bijvoorbeeld het verlenen van een omgevingsvergunning voor de bouw van een woning feitelijke handelingen, bijvoorbeeld een wegafsluiting voor werkzaamheden aan de weg De schade kan bestaan uit: waardevermindering van onroerende zaken. Een woning kan bijvoorbeeld in waarde dalen als wij een vergunning verlenen voor een appartementencomplex op de grond ernaast. verminderde inkomsten of het moeten maken van extra kosten. Bijvoorbeeld omdat wij werkzaamheden aan de weg laten uitvoeren, kan een bedrijf tijdelijk niet bereikbaar zijn. Het bedrijf kan daardoor inkomsten mislopen.  Onder nadeelcompensatie valt sinds 1 januari 2024 ook de vergoeding van schade die kan ontstaan door planologische besluiten. Dit heette eerst planschade. 

 • Dien een raadgevend referendum in

  U kunt gebruik maken van het raadgevend referendum als u een stemming onder de kiesgerechtigden in Alphen aan den Rijn wilt over een voorgenomen besluit van de gemeenteraad. Een raadgevend referendum verloopt via verschillende stappen: inleidend verzoek (met 600 handtekeningen) definitief verzoek (met 2489 handtekeningen) het referendum Voldoet uw verzoek aan de voorwaarden dan wordt het aan de gemeenteraad voorgelegd. Na het indienen beslist de gemeenteraad of er een referendum komt. Wilt u een inleidend verzoek voor een referendum indienen, neem dan contact op met de griffie voor advies.

 • Vrije trouwlocatie of privé trouwlocatie

  Wilt u trouwen op een plek die niet als trouwlocatie is aangewezen? Bijvoorbeeld een horecagelegenheid of uw eigen woning of terrein. Dat kan. De gemeente moet de plek dan wel eerst als eenmalige trouwlocatie aanwijzen.

 • Inkomenstoeslag

  Heeft u 3 jaar of langer een laag inkomen en denkt u dat dit voorlopig zo blijft? Dan kunt u misschien een inkomenstoeslag krijgen. U mag zelf beslissen waar u het geld aan uitgeeft. U heeft hier 1 keer per 12 maanden recht op. Hoogte bedrag De hoogte van het bedrag hangt af van uw situatie. Voor 2024 is dit: € 550 u woont alleen € 642 u woont alleen met kinderen tot 12 jaar € 734 u woont alleen met tenminste 1 kind tussen de 12 en 18 jaar € 734 u bent getrouwd of woont samen  € 734 u bent getrouwd of woont samen met kinderen tot 12 jaar  € 825 u bent getrouwd of woont samen met tenminste 1 kind tussen de 12 en 18 jaar

 • Melding openbare ruimte

  Plekken die we allemaal gebruiken, zoals pleinen, wegen, sportvelden en parken, noemen we openbare ruimte. Vindt u dat er iets niet in orde is, doe dan een melding openbare ruimte. Denk bijvoorbeeld aan kapotte straatverlichting, een verzakte stoep, een kapot speeltoestel, gevonden fiets, zwerfafval, volle prullenbakken, of een dood dier in het water. Melding doen » Riool verstopt of wateroverlast Bepaal eerst of de verstopping op gemeentegrond of op uw eigen terrein zit. Ongedierte zoals ratten, muizen of wespen De gemeente bestrijdt alleen ongedierte op gemeentegrond. Hoog gras of vragen over snoeiwerk, onkruidbestrijding ? Veel onderhoud aan de openbare ruimte wordt in vaste rondes en op vaste data gedaan. Wij wijken hier alleen vanaf bij een gevaarlijke situatie. Gevaarlijke bomen of takken Bomen of takken die op doorgaande wegen voor gevaarlijke situaties zorgen. Spoedgeval of gevaarlijke situatie Bel dan met telefoonnummer14 0172, ook na kantoortijden en in het weekend.

 • Stappenplan huwelijk of registratie partnerschap

  U wilt trouwen of uw partnerschap laten registreren. Lees in 3 stappen hoe: 1. Trouwlocatie en trouwdatum reserveren U reserveert de trouwlocatie. U reserveert de trouwdatum via 14 0172 of aan de balie. Wilt u langskomen? Maak dan eerst een afspraak. Kies bij het maken van de afspraak voor 'Huwelijk / Partnerschap informatie'. U geeft aan of u een uitgebreide, eenvoudige of gratis ceremonie wenst. Na reservering ontvangt u per e-mail de bevestiging, het zaaknummer van de reservering en informatie over hoe u de benodigde stukken aanlevert.  2. Melden voorgenomen huwelijk of partnerschap U meldt het voornemen van het huwelijk (vroeger heette dit 'in ondertrouw gaan'). Dit doet u maximaal 1 jaar en minimaal 2 weken voor de datum van de ceremonie. Wij adviseren om tenminste 6 weken voor het huwelijk of partnerschap uw voornemen te melden. 3. Persoonlijke wensen doorgeven U geeft de getuigen door (minimaal 2 en maximaal 4). U geeft uw persoonlijke wensen door (trouwambtenaar, gasttrouwambtenaar, trouwboekje, rode loper, carillon).

 • Nieuwe retailvisie Alphen aan den Rijn

  Met de nieuwe retailvisie zorgen we ervoor dat onze gemeente aantrekkelijk blijft om in te wonen, werken en verblijven. Goede winkelgebieden en een goede retailvisie helpen ons hierbij. De gemeente stelt de nieuwe retailvisie op samen met ondernemers en een adviesbureau. Waar gaat de retailvisie over De retailvisie gaat over meer dan alleen winkels. Het gaat over restaurants en ondernemingen waar een dienst wordt verleend, zoals bijvoorbeeld een kapper. Een bredere visie geeft ons een betere basis om nieuwe plannen te beoordelen. Ook onderwerpen die nu niet in de huidige detailhandelsvisie staan, voegen we toe. Uiteindelijk gaat de retailvisie in op de verschillende type winkelgebieden, supermarkten, grootschalige detailhandel en horeca. Dit zorgt voor duidelijkheid naar onze ondernemers over de toekomst en waar bijvoorbeeld nieuwe plannen wel of niet uitgevoerd kunnen worden.  Sinds januari 2023 werken we aan de retailvisie. Dat doen we door: Een ronde te maken langs de verschillende winkelgebieden Een analyse te maken van bestaande data In gesprek te gaan met winkeliers Planning Januari 2023: startoverleg en kijken naar huidige situatie Februari 2023: data analyse, trends en ontwikkelingen, opzet communicatieplan Maart 2023: overleg met ondernemers om samen een conceptvisie te maken April 2023: conceptvisie verder ontwikkelen Mei2023: sessie met college en overleg met ondernemers Juli tot en met augustus 2023: definitieve analyse Augustus tot en met september 2023: gesprekken met ondernemers over de conceptvisie Oktober 2023: participatie-avond  November en december 2023: aanleveren collegebesluit  December 2023 en januari 2024: terinzagelegging van de visie December 2023 tot en met maart 2024: Bestuurlijke besluitvorming Heeft u vragen over de retailvisie? Stuur dan een e-mail naar economischezaken@alphenaandenrijn.nl.

 • Bijzondere bijstand

  Soms moet u onverwacht hoge kosten maken die u niet kunt betalen. U moet bijvoorbeeld: ineens snel verhuizen een advocaat, tandartsbehandeling of bril betalen. Als u een laag inkomen heeft, dan kunt u misschien bijzondere bijstand krijgen.   Vraag bijzondere bijstand voordat u de kosten maakt en moet betalen. Vraagt u bijzondere bijstand aan, nadat u de kosten gemaakt heeft? Dan krijgt u geen bijzondere bijstand. Voor wie Iedereen met een laag inkomen kan bijzondere bijstand aanvragen. Het is niet alleen bedoeld voor mensen met een bijstandsuitkering. U kunt het ook aanvragen als u werkt of een andere uitkering krijgt. Bij uw aanvraag kijken we of: de onverwacht hoge kosten écht nodig zijn. u genoeg (spaar)geld of inkomen heeft om de kosten zelf te kunnen betalen.

 • Verklaring onder ede of belofte

  Het is belangrijk dat uw gegevens in de Basisregistratie Personen (BRP) juist en volledig zijn. Als u geen officiële brondocumenten (zoals een geboorteakte of bewijs van nationaliteit) kunt overleggen, is het mogelijk om bij ons een verklaring onder ede of belofte af te leggen. Wij nemen uw gegevens dan aan de hand van die verklaring op in de BRP.

 • Eikenprocessierups

  De eikenprocessierups kan van half mei tot augustus voor ongemak zorgen. Aanraking met de brandharen kan klachten als jeuk, huiduitslag en irritatie aan de ogen of luchtwegen veroorzaken. De gemeente neemt daarom maatregelen om de overlast te beperken. Wat doet de gemeente Vanaf half april spuiten we met een biologisch middel op plekken waar veel mensen komen en waar het risico op overlast het grootst is. Bijvoorbeeld bij scholen en kinderdagverblijven, sport- en spelplekken, zorgcentra, fietsroutes binnen de bebouwde kom en parken. Preventief spuiten zorgt ervoor dat de rupsnesten zich niet verder ontwikkelen en er geen brandharen ontstaan. Daarnaast hebben we ongeveer 50 nestkastjes voor kool- en pimpelmezen opgehangen. Deze vogels eten de rupsen. Bij andere eikenbomen binnen de bebouwde kom en langs fietsroutes in het buitengebied zoeken we actief naar nesten. Met een hoogwerker zuigen we de nesten weg.  Wat u kunt doen Voor het verwijderen van een nest op uw eigen terrein schakelt u zelf een een professioneel bedrijf in. Ziet de eikenprocessierups in de openbare ruimte doe dan een melding bij de gemeente. Een eikenboom met eikenprocessierupsen herkent u aan de bolvormige, witgrijze nest op de stam of dikkere tak. Help ons het nest snel te vinden en voeg een locatiefoto toe. Houd bij het maken van de foto voldoende afstand van het nest. De gemeente laat de nesten zo snel mogelijk verwijderen door een professioneel bedrijf.  Melding doen » Maak uw tuin insect- en vogelvriendelijk Vogels, met name kool- en pimpelmezen eten de eikenprocessierups. Maar de rups heeft nog meer natuurlijke vijanden zoals zweefvliegen en sluipwespen. U kunt helpen door uw tuin insecten- en vogelvriendelijk in te richten en natuurlijk door een nestkastje te plaatsen. Meer informatie leest u op www.vogelbescherming.nl.