Zoekresultaat 1 - 10 van 92 resultaten

 • Identiteitskaart

  U vraagt een identiteitskaart aan in het gemeentekantoor. U moet hiervoor een afspraak maken. De nieuwe identiteitskaart kunt u na 5 werkdagen ophalen. U hoeft voor het ophalen geen afspraak te maken. Afspraak maken aanvragen identiteitskaart In 2024 verlopen veel Nederlandse identiteitskaarten. Wij verwachten daarom dat er in 2024 veel aanvragen voor een nieuwe identiteitskaart worden gedaan. Maak daarom op tijd een afspraak. Meer informatie. Is uw identiteitskaart zoekgeraakt of gestolen? Lees dan op de pagina Vermissing of beschadiging van een reisdocument hoe u dit kunt melden. Of maak direct online een afspraak om de vermissing door te geven. Afspraak maken vermissing identiteitskaart Wat moet u meenemen? Alle paspoorten en identiteitskaarten die u heeft, ook als ze verlopen zijn. Dit geldt ook voor buitenlandse paspoorten en identiteitskaarten. Kleurenpasfoto die voldoet aan de richtlijnen. Voldoende geld. U moet uw identiteitskaart betalen bij de aanvraag. U kunt contant of met uw pinpas betalen. Voor de aanvraag van een identiteitskaart voor kinderen jonger dan 12 jaar is toestemming nodig van de gezaghouder(s). U kunt dit op 2 manieren regelen: online toestemming geven. Log in met DigiD. Vul dit formulier in en verstuur het voordat u naar uw afspraak in het gemeentekantoor komt. het ingevulde formulier Verklaring van toestemming eigen reisdocument minderjarige (pdf, 141Kb) meenemen naar uw afspraak. Een kind moet zelf aanwezig zijn bij het aanvragen en ophalen van een identiteitskaart. Wat kost een identiteitskaart? Identiteitskaart voor persoon van 18 jaar en ouder: € 75,80 Identiteitskaart voor persoon jonger dan 18 jaar: € 40,90 Extra kosten bij een spoedaanvraag: € 57,05 Hoelang is een identiteitskaart geldig? 10 jaar voor personen van 18 jaar en ouder. 5 jaar voor personen jonger dan 18 jaar. Heeft u de identiteitskaart sneller nodig? Doe dan een spoedaanvraag. Maak hiervoor een afspraak en geef daarbij aan dat het om een spoedaanvraag gaat.  Afspraak maken aanvragen identiteitskaart Als u de identiteitskaart vóór 15.30 uur aanvraagt, kunt u het meestal de volgende werkdag ophalen. U betaalt extra kosten bij een spoedaanvraag. Reizen met een minderjarig kind Reist u met een minderjarig kind naar het buitenland waarover u gezamenlijk het gezag heeft of waarover u geen gezag heeft? Op de website van de rijksoverheid staat een formulier waarmee u kunt aantonen dat u toestemming heeft van de personen die het gezag over het kind hebben om met het kind naar het buitenland te reizen. Identiteitskaart gevonden door iemand anders Heeft iemand uw identiteitskaart als gevonden voorwerp bij de gemeente ingeleverd? Dan zijn wij wettelijk verplicht de identiteitskaart te vernietigen. U krijgt de identiteitskaart dus niet terug. Ook als u de vermissing nog niet heeft gemeld bij de gemeente. U moet dan een nieuwe identiteitskaart aanvragen. Uw nieuwe identiteitskaart heeft een extra functie U kunt ermee inloggen bij de overheid, het onderwijs, de zorg of uw pensioenfonds. Na het ophalen van uw identiteitskaart bij de gemeente of na de bezorging, ontvangt u daarom binnen 5 werkdagen een brief van DigiD. Daarmee kunt u die inlogfunctie activeren. Kijk voor meer informatie op de website van DigiD. Overige informatie Naar welke landen kan ik reizen met de Nederlandse identiteitskaart? Identiteitsfraude

 • Naturalisatieceremonie

  De naturalisatieceremonie is een welkomstbijeenkomst voor nieuwe Nederlanders. Krijgt u door naturalisatie of optie de Nederlandse nationaliteit? Dan krijgt u een uitnodiging voor de naturalisatieceremonie. U bent verplicht de naturalisatieceremonie bij te wonen. Tijdens deze bijeenkomst besteedt de gemeente aandacht aan de betekenis van de Nederlandse nationaliteit. Ook legt u een verklaring van verbondenheid af. De burgemeester of wethouder reikt het naturalisatiebesluit of de optiebevestiging persoonlijk aan u uit. Pas na ontvangst van het document bent u Nederlander geworden. U heeft dan: het recht om te stemmen; het recht om zelf politiek actief te worden; het recht om ook in andere landen van de Europese Unie te wonen en te werken; het recht op hulp van Nederlandse ambassades in het buitenland.

 • Afvalcontainer of -pasje

  Afvalcontainers en afvalpasjes (chipkaarten) zijn eigendom van ROVA en horen bij de woning. Laat de containers leeg en schoon achter als u gaat verhuizen. Een afvalpasje moet u ook in de woning achterlaten. Uw container omruilen bij een verhuizing Als u uw huidige containers wilt omruilen of vóór uw verhuisdatum gebruik wilt maken van de containers of de chipkaart, dan kunt u dat online doorgeven. Het omruilen van een container en het aanvragen van een afvalpasje bij een verhuizing is gratis. Afvalcontainer (of -pasje) aanvragen of omruilen Log in met uw DigiD-gebruikersnaam en -wachtwoord. Wilt u dit liever regelen aan de balie van het gemeentekantoor? Dat kan tijdens de openingstijden. Ook als u niet gaat verhuizen, kunt u uw container omruilen Neem hiervoor direct contact op met ROVA. Contactgegevens van ROVA Is uw container verdwenen? ROVA kan een nieuwe container plaatsen. De kosten hiervan moet u zelf betalen, tenzij u kunt aantonen dat het buiten uw schuld is gebeurd. Neem contact op met ROVA om de situatie door te nemen.

 • Onroerende zaakbelasting

  Als eigenaar van een onroerende zaak betaalt u onroerende zaakbelasting (OZB). Voorbeelden van onroerende zaken zijn woningen, winkels, kantoorpanden en garageboxen. Bij onder andere bedrijfspanden betaalt ook de gebruiker van het pand onroerende zaakbelasting. Dit is bij woningen niet het geval.  Wij bepalen de hoogte van de OZB op 1 januari. Dit doen wij op basis van de WOZ-waarde van uw pand. Als u halverwege een jaar een nieuwe woning koopt, betaalt u de OZB voor dat hele jaar voor de oude woning. Voor de nieuwe woning betaalt u in dat jaar nog geen OZB. De notaris verrekent deze bedragen. De onroerende zaakbelasting is een percentage van de WOZ-waarde. Het percentage voor belastingjaar 2024 is: de gebruikersbelasting: 0,2442% van de WOZ-waarde. de eigenarenbelasting: voor onroerende zaken die in hoofdzaak tot woning dienen: 0,1211% van de WOZ-waarde. voor onroerende zaken die niet in hoofdzaak tot woning dienen: 0,3321% van de WOZ-waarde. U krijgt van ons een belastingaanslag. Hierop staat het bedrag vermeld dat u moet betalen.

 • Ontheffing schenktijden paracommerciĆ«le horeca

  Wilt u in uw clubhuis of kantine langer alcohol schenken dan volgens de Algemene plaatselijke verordening is toegestaan? Vraag dan een ontheffing aan. Doe dit minimaal 3 weken voor het begin van de activiteit. Wat zijn de voorwaarden? U mag alcohol verstrekken tot uiterlijk 24.00 uur. Als verstrekker moet u er op letten dat er geen alcohol gedronken wordt of voorhanden is na 24.00 uur. Hiervoor kunt u bijvoorbeeld zelf de regels stellen dat u tot uiterlijk 23.45 uur alcohol verstrekt. Bezoekers moeten om uiterlijk 01.00 uur zijn vertrokken. U mag wettelijk geen alcohol verstrekken aan personen onder de 18 jaar. U moet er als verstrekker op letten dat anderen ook geen alcohol verstrekken of doorgeven aan personen onder de 18 jaar. In de periode dat deze ontheffing geldt, moet er ten minste 1 verstrekker zijn die een Verklaring Sociale Hygiëne of een IVA-certificaat (een instructie verantwoord alcoholgebruik gevolgd hebben) heeft. Verstrekkers moeten lid zijn van de vereniging of tenminste betrokken zijn bij de vereniging (bijvoorbeeld als ouder of verzorger van minderjarige verenigingsleden). De activiteit mag geen festiviteit van persoonlijke aard zijn (bijvoorbeeld een verjaardag, jubileum of examenfeest). De activiteit moet passen binnen de doelstelling van de hurende of verhurende vereniging. Festiviteiten (feesten) mogen alleen bedoeld zijn voor de leden van de vereniging en niet voor derden van buiten de vereniging. U moet toezichthoudende ambtenaren altijd toelaten en u meewerken, zodat ze hun toezichthoudende taak kunnen uitvoeren.  Als u deze of andere wettelijke voorschriften overtreedt kan dit strafrechtelijke én bestuursrechtelijke consequenties hebben. Wat zijn de kosten? Het aanvragen van een ontheffing kost niets. Een ontheffing aanvragen Kan met het volgende formulier: Ontheffing aanvragen Log in met eHerkenning of DigiD. Wilt u de ontheffing niet online aanvragen? Download dan het pdf-formulier Ontheffing schenktijden alcohol (paracommercie) aanvragen (pdf, 238Kb). Vul het in en stuur het naar ons op. Welke gegevens moet u aanleveren bij uw aanvraag? Een omschrijving van de activiteit. De locatie van de activiteit. De datum en het tijdstip waarop de activiteit plaatsvindt. Het aantal bezoekers dat u verwacht. Hoe vaak u dit jaar ontheffing heeft aangevraagd. Tel deze aanvraag daarbij mee. Wat doen wij met uw aanvraag? Wij bekijken of u alle gegevens heeft ingevuld en aangeleverd. Als er gegevens missen, vragen wij u om uw aanvraag aan te vullen met de ontbrekende gegevens. Doet u dit niet, dan is uw aanvraag niet-ontvankelijk en nemen wij uw aanvraag niet in behandeling. De gemeente toetst uw volledige aanvraag aan de Alcoholwet. U ontvangt een schriftelijke beslissing op uw aanvraag. Bent u het niet eens met onze beslissing? Dan kunt u bezwaar maken. Wij bekijken de zaak dan opnieuw. Wij moeten uw bezwaarschrift binnen 6 weken hebben na de verzenddatum op onze brief. In het bezwaarschrift staan: de datum, uw naam en adres, uw handtekening, met welk besluit u het niet eens bent en waarom. Voor meer informatie: www.heerde.nl/bezwaar. Meer informatie Algemene plaatselijke verordening

 • Gevonden en vermiste dieren

  Heeft u een dier gevonden dat in nood is of verdwaald lijkt? Dan kunt u dit melden bij Dierenambulance Noord-West Veluwe. Melden kan via telefoonnummer 0341 - 23 05 29. U kunt de dierenambulance bellen voor: Gevonden/loslopende honden. Verwaarloosde of wilde katten (zonder vermoedelijke eigenaar). Gevonden kleine huisdieren (zoals tamme konijnen, cavia’s of parkieten). Gewonde kleine wilde dieren (zoals egels, eekhoorns en wilde vogels). Huisdier vermist of gevonden? Op de website van Amivedi staat wat u kunt doen als uw huisdier vermist is. Ook kunt u op deze website kijken of uw huisdier gevonden is.

 • Uitrit aanleggen of veranderen

  Als u een uitrit wilt aanleggen of veranderen bij uw bedrijf of woning, dan moet u dat bij ons melden. Een melding doen kost niets. Een melding doen Dit kan in het Omgevingsloket. Klik hiervoor op de volgende link: Een melding doen Welke gegevens moet u aanleveren bij uw melding? Een situatietekening van de oude en nieuwe situatie. Een plattegrond. Foto’s van de huidige situatie. Een eventuele doorsnede, voorzien van maten en benamingen.

 • Automatische incasso

  Met een automatische incasso geeft u ons toestemming om het totaalbedrag van uw belastingaanslag van uw rekening af te schrijven. Dit doen wij in maandelijkse termijnen. Op welke manier leest u hieronder. Een bedrag tot en met € 50,00 schrijven wij in 2 termijnen van uw rekening af. Een bedrag van € 50,01 tot en met € 100,00 schrijven wij in 4 termijnen van uw rekening af. Een bedrag vanaf € 100,01 schrijven wij in 10 termijnen van uw rekening af. Als u heeft gekozen voor betaling via automatische incasso dan staat dit op het aanslagbiljet vermeld.  Heeft u ons een machtiging tot automatische incasso gegeven tijdens het lopende jaar en is het totale bedrag hoger dan € 100,00? Dan is het aantal termijnen afhankelijk van het aantal maanden waarin dat jaar nog een bedrag van uw rekening kan worden afgeschreven. Als u geen gebruik maakt van de automatische incasso moet u het totaalbedrag binnen 2 maanden na dagtekening van het aanslagbiljet in één keer betalen. Machtigen Wilt u de gemeentelijke belastingen met een automatische incasso betalen? U kunt ons machtigen met het online formulier dat hieronder staat. Automatische incasso aanvragen Log in met uw DigiD-gebruikersnaam en -wachtwoord. Wilt u de aanvraag niet online doen? Download dan de machtigingskaart (pdf, 28,6Kb) en stuur deze naar de gemeente. U kunt ook een machtigingskaart ophalen tijdens de openingstijden van het gemeentekantoor. Wijzigen rekeningnummer U kunt de wijziging van het rekeningnummer (IBAN) van uw automatische incasso online doorgeven. Rekeningnummer automatische incasso wijzigen Log in met uw DigiD-gebruikersnaam en -wachtwoord. Wilt u de wijziging niet online doorgeven? U kunt de wijziging ook schriftelijk of per e-mail aan ons doorgeven. Bekijk onze contactgegevens. Stopzetten U kunt het stopzetten van uw automatische incasso online doorgeven. Stopzetten automatische incasso Log in met uw DigiD-gebruikersnaam en -wachtwoord. Wilt u het stopzetten niet online doorgeven? Download dan de rode kaart (pdf, 28,6Kb) en stuur deze ingevuld naar ons. Het is ook mogelijk om de kaart af te halen tijdens de openingstijden van het gemeentekantoor. Terugstorten U kunt een specifieke overboeking laten terugstorten op uw rekening. U hoeft hierbij geen reden op te geven. U moet hiervoor contact opnemen met uw bank.

 • Verpakkingsglas

  Verpakkingsglas is al het glas dat gebruikt is als eenmalige verpakking voor drank en voedsel. U kunt het glas wegbrengen naar de glascontainers. Statiegeldflessen kunt u in de supermarkt inleveren. De locaties van de glascontainers staan op de website van ROVA en in de ROVA-app. Meer informatie Alles over (verpakkings)glas

 • Teruggave afvalstoffenheffing

  Als u door een ziekte of een handicap structureel extra afval heeft, dan kunt mogelijk een deel van de kosten voor het legen van de afvalcontainer terugkrijgen. De regeling geldt niet voor mensen die tijdelijk (bijvoorbeeld door een operatie) of een gedeelte van een dag incontinent of afhankelijk van wegwerpbare medische hulpmiddelen zijn. Voor mensen die in een zorginstelling verblijven geldt de regeling ook niet. Geef door dat u voor een teruggave in aanmerking wilt komen Dat kan bij Stip (Steun- en informatiepunt). U kunt Stip op de volgende manieren bereiken: Bel naar 0578 - 69 94 99 Stuur een e-mail naar info@stipheerde.nl Hoe werkt het? Nadat de aanslag afvalstoffenheffing is opgelegd, wordt het aanvraagformulier verstuurd naar de personen die hebben aangegeven hiervoor in aanmerking te willen komen. Het aanvraagformulier moet u vervolgens volledig invullen en terugsturen. Voor de aanvraag geldt geen inkomens- of vermogensgrens. Als u voor de regeling in aanmerking komt, krijgt u de kosten voor 1.300 liter afval per jaar terug. Dit zijn ongeveer 9 containers van 140 liter, 5 containers van 240 liter of 32 zakken van 40 liter. U ontvangt een volledige aanslag afvalstoffenheffing. Na afloop van het belastingjaar krijgt u een deel daarvan terugbetaald.