Zoekresultaat 1 - 8 van 8 resultaten

 • Optreden straatartiest

  In de gemeente Huizen geldt bijna het hele jaar een verbod voor het optreden als straatartiest in de vijf winkelgebieden. U mag in deze winkelcentra niet zomaar in het openbaar muziek maken, dansen, een toneelvoorstelling houden of uw kunst exposeren.

 • Rijbewijs: gezondheidsverklaring

  Om een verklaring geschiktheid rijbewijs te kunnen krijgen, moet u een gezondheidsverklaring aanleveren bij het CBR. Voorheen werd deze verklaring een 'eigen verklaring' genoemd. Voor deze verklaring moet u een formulier invullen.

 • Overlijden, aangifte

  Wanneer iemand is overleden, doet u aangifte in de gemeente waar de persoon is overleden. Aangifte van overlijden kan gedaan worden door ‘een ieder die uit eigen wetenschap kennis draagt van het overlijden'

 • Boom kappen

  Voor het omhakken of rooien van bomen heeft u een omgevingsvergunning nodig. Ook stevig snoeien valt hieronder. Kleine bomen of struiken mag u zonder vergunning verwijderen, maar grotere niet.

 • Evenement organiseren

  De gemeente Huizen wil evenementen stimuleren. Voorwaarde is wel dat de openbare orde en veiligheid wordt gewaarborgd en dat de overlast minimaal is. Daarom bent u verplicht om een evenementenvergunning aan te vragen.

 • Brandveiligheid

  Een vergunning voor het brandveilig gebruik is nodig als Meer dan 4 personen blijven slapen (in het kader van zorg) of als meer mensen overnachten dan in de bouwverordening is bepaald. Een aanvraag kan over meerdere gebouwen gaan. U hoeft dan maar 1 aan

 • Slopen of asbest verwijderen

  Het slopen van een bouwwerk of het verwijderen van asbest is in veel gevallen meldingsplichtig bij de gemeente. Het meldingsformulier vindt u bij het omgevingsloket online.

 • Attestatie de vita (bewijs van in leven zijn)

  Een attestatie de vita is een bewijs waaruit blijkt dat u in leven bent. Dit bewijs heeft u bijvoorbeeld nodig als uw buitenlandse levensverzekeraar of pensioenfonds hierom vraagt.