Zoekresultaat 1 - 10 van 118 resultaten

 • Buitenlands rijbewijs omwisselen

  Een buitenlands rijbewijs is in Nederland maar tijdelijk geldig. Bent u langer in Nederland? En heeft u uw rijbewijs nodig? Dan kunt u uw buitenlandse rijbewijs omwisselen voor een Nederlands rijbewijs. Heeft u in het buitenland de vakbekwaamheid gehaald om een vrachtauto of bus te besturen? Dan kunt u dit misschien omwisselen voor een Nederlandse Verklaring van vakbekwaamheid. Meer informatie hierover vindt u bij de RDW.

 • Rijbewijs verloren of gestolen

  Als uw rijbewijs vermist is, kunt u dit melden bij de gemeente. Daarna kunt u een nieuw rijbewijs aanvragen. Bent u uw rijbewijs kwijtgeraakt in het buitenland? Doe direct aangifte bij de plaatselijke politie en vraag om een bewijs daarvan. Doe bij terugkomst een melding hiervan bij de gemeente. Het nieuwe rijbewijs is 10 jaar geldig. Behalve als u medisch gekeurd moet worden. U krijgt zo nodig een vervangend rijbewijs dat even lang geldig is als uw verloren of gestolen rijbewijs. Kijk voor meer informatie bij Medische keuring voor uw rijbewijs.

 • Bouw- en grondverklaring aanvragen

  De kwaliteit van de bodem moet voldoen aan bepaalde eisen. Daarom heeft u soms voor bij verkoop van grond of het aanvragen van een hypotheek een bouw- en grondverklaring nodig. In een bouw- en grondverklaring staat wat de milieuhygiënische kwaliteit van de grond is en eventueel ook of de bodem verontreinigd is. Ook geven we informatie over (gesaneerde) olietanks en of er op de locatie ook bodemonderzoek is uitgevoerd. Ook staat in de verklaring welke bestemming de grond heeft vanuit de gemeente. Heeft u nog vragen?  Neem contact op met uw gemeente.

 • Wijzigen naamgebruik

  U staat met uw geboortenaam geregistreerd in de basisregistratie personen (BRP). Soms wijzigt uw burgerlijke staat. Bijvoorbeeld door een huwelijk, geregistreerd partnerschap, een scheiding of ontbinding geregistreerd partnerschap. U kunt dan kiezen met welke achternaam of combinatie van achternamen u aangeschreven wilt worden. Instanties die hun gegevens krijgen van de BRP schrijven u dan aan met de naam die u heeft gekozen. Heeft u een geregistreerd partnerschap of bent u getrouwd? Of is uw partnerschap of huwelijk ontbonden? Dan kunt u aangeven met welke achternaam u wilt worden aangeschreven door de overheid. Naamgebruik U kunt het volgende kiezen: Alleen uw eigen naam; Alleen de naam van uw partner; Uw eigen naam, gevolgd door de naam van uw partner; De naam van uw partner, gevolgd door uw eigen naam. De partner is bijvoorbeeld uw echtgeno(o)t(e), uw overleden echtgeno(o)t(e), uw ex-echtgeno(o)t(e), uw geregistreerde partner of uw ex-geregistreerde partner. Uw geboortenaam blijft altijd op uw paspoort, identiteitskaart of rijbewijs staan. Ook als uw burgerlijke staat verandert. U kunt wel de achternaam van uw partner op deze documenten laten vermelden. Een verzoek tot wijziging van naamgebruik in de BRP is iets anders dan een wijziging van uw geslachtsnaam. Hier kunt u meer over lezen bij de website van het ministerie van Justitie. 

 • Kabels en leidingen aanleggen

  Alleen met toestemming van de gemeente mag u kabels en leidingen in de grond aanleggen. Toestemming is niet nodig als het om eigen grond gaat en u dit zonder machine doet. Gebruikt u een machine voor het graven? Dan moet u ook een graafmelding doen. Dit doet u bij het Kabels en Leidingen Informatiecentrum (KLIC) van het Kadaster. Bij het Kadaster is alle informatie over de ligging van kabels en leidingen centraal opgeslagen.

 • Op straat of aan de deur verkopen (Ventvergunning)

  Voor de verkoop van kleine artikelen op straat of aan de deur heeft u een vergunning nodig. Vraag een ventvergunning aan als u bijvoorbeeld (stroop)wafels, oliebollen of kaarten aan de deur wilt verkopen of aanbied om kleine klusjes te doen. Neem ook een geldig identiteitsbewijs mee als u met uw goederen of diensten de straat op gaat.

 • Paspoort of identiteitskaart, verloren of gestolen

  Bent u uw paspoort of identiteitskaart verloren? Dan kunt u dit melden bij de gemeente. Zij maken een vermissingsdocument voor u op. U hoeft hiervoor geen aangifte te doen bij de politie. Is uw paspoort of identiteitskaart gestolen ? Voorkom fraude of misbruik en doe meteen aangifte bij de politie. Zij maken een proces-verbaal op van de diefstal.  Is uw paspoort gestolen en moet u de volgende dag op reis? Een nieuw paspoort aanvragen kost zeker 24 uur. Misschien komt u in aanmerking voor een nooddocument van de Koninklijke Marechaussee. Bent u uw paspoort of identiteitskaart kwijtgeraakt in het buitenland? Doe direct aangifte bij de plaatselijke politie en vraag om een bewijs daarvan. Vraag ook een nieuw of tijdelijk reisdocument aan bij een Nederlandse ambassade of consulaat. Bij terugkomst kunt u dit melden bij de gemeente. U hoeft hiervoor geen aangifte te doen bij de politie. Let op! Uw nieuwe identiteitskaart heeft een extra functie. U kunt hiermee inloggen bij de overheid, het onderwijs, de zorg of uw pensioenfonds. Na het ophalen van uw identiteitskaart bij de gemeentewinkel ontvangt u daarom binnen 5 werkdagen een brief van DigiD. Daarmee kunt u de inlogfunctie activeren. Kijk voor meer informatie op www.digid.nl.

 • Identiteitskaart aanvragen

  De identiteitskaart is een identiteitsbewijs. In Nederland is iedereen van veertien jaar en ouder verplicht zich te kunnen identificeren met een paspoort of een identiteitskaart. Wie naar het buitenland gaat, moet over een geldig reisdocument beschikken. Met een paspoort kunt u reizen naar alle landen van de wereld. De identiteitskaart is geldig voor een beperkt aantal landen. Als u achttien jaar of ouder bent, is uw identiteitskaart tien jaar geldig. Voor iedereen onder de achttien jaar is de identiteitskaart vijf jaar geldig. Let op! Uw nieuwe identiteitskaart heeft een extra functie. U kunt hiermee inloggen bij de overheid, het onderwijs, de zorg of uw pensioenfonds. Na het ophalen van uw identiteitskaart bij de gemeentewinkel ontvangt u daarom binnen 5 werkdagen een brief van DigiD. Daarmee kunt u de inlogfunctie activeren. Kijk voor meer informatie op www.digid.nl. Identiteitskaart aanvragen voor kinderen Als u een identiteitskaart voor uw kind aanvraagt, moet u uw kind meenemen. Voor kinderen onder de twaalf jaar is ook schriftelijke toestemming van de andere ouder of voogd nodig. Neem de schriftelijke toestemming (zie formulier onderaan de pagina) en legitimatiebewijzen van alle ouders/voogden mee.  

 • Geheimhouding persoonsgegevens, verzoek

  De basisregistratie personen (BRP) bevat de persoonsgegevens van alle inwoners van de gemeente. De overheid mag deze gegevens gebruiken. Bijvoorbeeld voor kinderbijslag, studiefinanciering en pensioen. Soms worden uw gegevens ook aan anderen doorgegeven. Wilt u niet dat dit gebeurt? Vraag dan aan de gemeente om geheimhouding van uw persoonsgegevens. U hoeft daar geen specifieke reden voor op te geven. U kunt de geheimhouding ook weer laten stoppen. Gaat u verhuizen naar een andere gemeente? U hoeft in de nieuwe gemeente niet opnieuw geheimhouding aan te vragen. In sommige gevallen moet de gemeente uw persoonsgegevens toch doorgeven. Ook als u geheimhouding heeft aangevraagd. Dit gebeurt als overheidsinstellingen uw gegevens willen hebben. Bijvoorbeeld de Belastingdienst of de Sociale Verzekeringsbank (SVB).

 • Gegevens in basisregistratie personen (BRP) aanpassen

  Zorg dat u op de juiste manier staat ingeschreven bij de basisregistratie personen (BRP). Als u merkt dat dit niet zo is, geef correcties dan direct door. U moet de gegevens kunnen bewijzen. Niet alleen de verkeerde, maar ook de juiste gegevens. Gaat de gemeente akkoord, dan moeten de wijzigingen worden ingevoerd. Soms kunt u ook gegevens laten verwijderen. Heeft u een geadopteerd kind dat jonger is dan zestien jaar? Of bent u zelf geadopteerd? U kunt dan gegevens laten verwijderen. Dit kan alleen als het om gegevens van vóór de adoptie gaat. Dit is ook mogelijk met gegevens van vóór geslachtsverandering. U vraagt dit schriftelijk aan bij de gemeente.