Zoekresultaat 1 - 10 van 247 resultaten

 • Koopwoning niet zelf gebruiken, vergunning aanvragen

  Vraag een vergunning aan om uw koopwoning door iemand anders te laten gebruiken.

 • Bewijs van in leven zijn

  Een bewijs van in leven zijn is een schriftelijke verklaring dat u in leven bent. Nodig voor pensioenfondsen of levensverzekeraars in Nederland.

 • Ontheffing verkeersregels

  Een ontheffing is een besluit waarbij er toestemming wordt gegeven voor iets dat normaal gesproken niet mag. Met een ontheffing verkeersregels kunt u bijvoorbeeld laden of lossen waar dit normaal verboden is of met uw auto een straat inrijden die afgesloten is met een paaltje. De gemeente geeft alleen ontheffing van de verkeersregels als het echt noodzakelijk is.

 • Parkeren groot voertuig

  U wilt een groot voertuig tijdelijk binnen de bebouwde kom parkeren, anders dan op de daarvoor bestemde plekken. U heeft hiervoor toestemming (parkeerontheffing) nodig. U vraagt dit aan met DigiD of eHerkenning.

 • Gehandicaptenparkeerplaats aanvragen of verlengen

  Kunt u niet ver lopen? Vraag een persoonlijke gehandicaptenparkeerplaats aan.

 • Paspoort aanvragen

  Voor het aanvragen van een paspoort maakt u een afspraak.

 • Gehandicaptenparkeerkaart aanvragen of verlengen

  Kunt u niet ver lopen? Vraag een gehandicaptenparkeerkaart aan.

 • Uittreksel of akte aanvragen

  U kunt een uittreksel uit de Basisregistratie Personen en een uittreksel uit de burgerlijke stand aanvragen.

 • Toestemming voor vlucht met luchtballon

  Toestemming of ontheffing aanvragen voor het opstijgen of landen met bijvoorbeeld een helikopter, heteluchtballon of parachute

 • Bezwaar en beroep

  Als u het niet eens bent met een besluit van de gemeente dan kunt u hiertegen bezwaar maken. Dat kan bijvoorbeeld zijn een geweigerde omgevingsvergunning, de afwijzing van uw aanvraag voor een voorziening op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning of een aan uw buurman verleende omgevingsvergunning....