Zoekresultaat 1 - 10 van 108 resultaten

 • Uitgifte van grond

  Bekijk de bekendmakingen van het voornemen van uitgifte van grond.

 • Subsidie groene daken en afkoppelen

  De gemeente stimuleert de aanleg van groene daken met subsidie. Inwoners, verenigingen van eigenaars (VVE’s), bedrijven en organisaties in ‘s-Hertogenbosch kunnen deze subsidie aanvragen voor een bestaand dak op een gebouw, huis, appartement, garage, overkapping, carport of schuur.

 • Subsidieregeling Right to Challenge

  Right to Challenge staat voor ‘het recht om de gemeente uit te dagen’. Heb jij een idee om een sociaal maatschappelijke taak van de gemeente beter of slimmer aan te pakken met hetzelfde budget? Ga dan een ‘Right to Challenge’ aan.

 • Jeugdhulp

  De gemeente is verantwoordelijk voor de jeugdhulp. Gelukkig groeien veel kinderen gezond en veilig op tot zelfstandige volwassenen. Daar zijn jongeren en hun ouders in eerste instantie natuurlijk zelf verantwoordelijk voor.

 • Klacht indienen

  Bent u niet tevreden over het doen of nalaten van een ambtenaar of een bestuurder? Dan kunt u daarover een klacht indienen. Een klacht kan bijvoorbeeld gaan over het te laat afhandelen van uw vragen, het krijgen van verkeerde informatie of de manier waarop u behandeld bent.

 • Mantelzorg

  Mantelzorgers zorgen langdurig en onbetaald voor iemand in hun omgeving met een ziekte, psychische aandoening of beperking. De gemeente ondersteunt mantelzorgers met onder andere respijtzorg (vervangende zorg) en mantelzorgwaardering.

 • Taxivergunning

  Wilt u straattaxivervoer (taxiritten vanaf een taxistandplaats) in de gemeente ’s-Hertogenbosch aanbieden? Dan heeft u daarvoor een Bossche taxivergunning (BTx-vergunning) nodig.

 • Persoonsgebonden budget (pgb)

  U hebt een hulpvraag op het gebied van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) of Jeugdhulp. Met een medewerker van de gemeente hebt u onderzocht welke hulpvraag u hebt en wat uw doel is.

 • Bezwaar gemeentelijke belastingen

  U kunt bezwaar maken als u het niet eens bent met een belastingaanslag of WOZ-beschikking van de gemeente.

 • Rijbewijs

  Voor het aanvragen, verlengen of andere informatie met betrekking tot een rijbewijs klik je op de knop Rijbewijs aanvragen/verlengen.