Zoekresultaat 1 - 10 van 22 resultaten

 • Kabels en leidingen leggen in openbare grond

  Wanneer kabels en leidingen in openbaar gebied in de grond gelegd worden, moet dit gemeld worden bij het Kadaster. Soms is ook een vergunning nodig.

 • Carbidschieten

  Carbidschieten is het in een bus, container of opslagvat op explosieve wijze verbranden van acetyleengas.

 • Bewijs van garantstelling en/of logiesverstrekking

  Voor een bezoek aan Nederland hebben sommige buitenlandse bezoekers een visum nodig. Om dit visum te krijgen is soms een garantverklaring vereist.

 • Bodemtoets voor omgevingsvergunningen of bestemmingsplannen

  Als u een aanvraag omgevingsvergunning of een aanpassing bestemmingsplan indient, moet de gemeente beoordelen of de bodem geschikt is.

 • Organisatiesubsidie

  Wilt u als kleinere vrijwilligersvereniging, -organisatie of instelling, werkzaam binnen het brede welzijnsterrein, weten wat de subsidiemogelijkheden

 • Brandveiligheid, melding of vergunning

  Voor bepaalde gebouwen is een omgevingsvergunning voor brandveilig gebruik nodig. Er worden dan indien nodig extra eisen aan brandveiligheid gesteld.

 • Verbranden van snoeihout

  Stoken in de openlucht is verboden. Lees hier alle informatie over het verkrijgen van een ontheffing voor het verbranden van snoeihout.

 • Evenement organiseren

  Voor het organiseren van een evenement is een vergunning nodig. Voor kleine evenementen is een melding doen vaak al genoeg.

 • Ondersteuning WMO

  De gemeente kan inwoners ondersteunen in dagbesteding vanuit de Wmo. Hierbij gelden voorwaarden.

 • Parkeren in de blauwe zone

  In een blauwe zone mag niet lang en alleen met een parkeerschijf geparkeerd worden. Er kan een ontheffing aangevraagd worden.