Zoekresultaat 1 - 10 van 89 resultaten

 • Uitkering voor oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werknemers (IOAW)

  Heeft u onvoldoende inkomen om van te leven en is uw WW-uitkering gestopt? Dan kunt u een uitkering voor oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werknemers (IOAW) van ons krijgen als u vóór 1 januari 1965 geboren bent en na uw 50ste verjaardag werkloos bent geworden. Dit heet een IOAW-uitkering.

 • Alcohol schenken tijdens een evenement

  Organiseert u een evenement of een feest dat maximaal twaalf dagen duurt? Dan kunt u ontheffing aanvragen voor het verkopen (verstrekken) van zwakalcoholhoudende drank. U heeft daar geen drank- en horecavergunning voor nodig. U vraagt de ontheffing tenminste drie weken voor de bijzondere gelegenheid aan. Hieronder leest u de voorwaarden.

 • Brandveiligheid, melding

  Vanaf 2024 is er geen vergunningsplicht meer voor brandveilig gebruik en hoeft u alleen nog maar een melding in te dienen.

 • Loonkostensubsidie

  Loonkostensubsidie is een instrument binnen de Participatiewet die bedoeld is voor werkgevers. De regeling geldt voor werknemers waarvoor een gemeente verantwoordelijk is. De werkgever komt in aanmerking voor loonkostensubsidie (LKS)als de werknemer door een ziekte of handicap minder dan het referentiemaandloon kan verdienen. De subsidie is een compensatie in de loonkosten voor de verminderde arbeidsproductiviteit van de werknemer. De werkgever betaalt op deze manier alleen voor de werkelijke productiviteit. Hiermee wordt de werkgever gestimuleerd om iemand met een arbeidsbeperking aan het werk te helpen en houden. De hoogte van de subsidie wordt in het algemeen bepaald aan de hand van de loonwaarde van de werknemer. In de eerste zes maanden van het dienstverband is ook een forfaitaire loonkostensubsidie mogelijk.

 • Nadeelcompensatie (v/h planschade)

  Het kan zijn dat u schade heeft door een (bouw)project of een besluit van de gemeente Edam-Volendam. Uw huis wordt bijvoorbeeld minder waard, uw woongenot vermindert of uw onderneming loopt omzet mis. U kunt dan mogelijk in aanmerking komen voor nadeelcompensatie. Wat is nadeelcompensatie? De gemeente Edam-Volendam neemt maatregelen (als bijvoorbeeld het aanleggen van een weg) die voordelig zijn voor de maatschappij. Deze maatregelen kunnen ook nadelige gevolgen hebben voor individuele burgers of bedrijven. Wanneer u onevenredig wordt getroffen door zo’n maatregel kunt u een vergoeding aanvragen. Deze vergoeding heet nadeelcompensatie.

 • Boom kappen

  U heeft een vergunning nodig als u een boom wilt kappen die op de lijst van monumentale en waardevolle bomen staat. Dit is de zogenaamde bomenlijst. Voor bomen die niet op de bomenlijst staan is geen kapvergunning nodig.

 • Monument verbouwen, herstellen of onderhouden

  Als u werkzaamheden gaat uitvoeren aan een monument dan kan het zijn dat u een omgevingsvergunning nodig heeft. U kunt via onderstaande link (Omgevingsloket) een omgevingsvergunning aanvragen. Vanaf januari kunt u de omgevingsvergunning hieronder aanvragen via het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO).

 • Bouwen

  U wilt gaan bouwen of verbouwen en u wilt weten of u een vergunning nodig hebt? Vanaf 2024 doet u eerst de vergunningcheck via het Digitaal Stelstel Omgevingswet. De regels verschillen namelijk per bouwwerk en per situatie. U kunt hier ook gelijk een vergunning aanvragen.

 • College van B en W

  De leden van het College van B&W zijn telefonisch of per e-mail bereikbaar via het bestuurssecretariaat.

 • Individuele inkomenstoeslag

  Leeft u al drie jaar of langer van een uitkering of een inkomen op bijstandsniveau? En verwacht u op dit moment niet dat uw inkomen in de toekomst beter wordt? Dan kunt u misschien een individuele inkomenstoeslag krijgen. Dit is een extraatje waarmee u spullen kunt kopen, die u van uw uitkering of loon moeilijk kunt betalen.