Zoekresultaat 1 - 10 van 49 resultaten

 • Graven in de openbare ruimte

  Als u graafwerkzaamheden wilt uitvoeren in de openbare ruimte, moet u voldoen aan regels en voorwaarden. Voldoet u hier niet aan, dan mag u niet met uw werkzaamheden beginnen.

 • Groente, fruit en etensresten (Gfe)

  U woont in een flat, appartement of bovenwoning. U kunt groente, fruit en etensresten (Gfe) gescheiden inleveren in een ondergrondse afvalcontainer bij u in de buurt. Zo heeft u minder restafval en bespaart u kosten. Het gebruik van de Gfe-afvalcontainer is gratis. Gfe is ook beter voor het milieu. Van Gfe-afval maken we compost. Compost is goed voor de bodem waardoor planten en bloemen beter kunnen groeien.

 • Handhaving

  De gemeente controleert of iedereen zich aan de regels houdt. Dit noemen we handhaven. Het doel hiervan is om Enschede veilig en leefbaar te houden. Ervaart u overlast in uw omgeving, meld dit dan bij ons. Meld het ons ook als u ziet dat een gebouw illegaal in gebruik wordt genomen of illegaal wordt verbouwd.

 • Loonkostensubsidie

  Als u als werkgever een werknemer met een arbeidsbeperking in dienst neemt, kunt u loonkostensubsidie (LKS) aanvragen. U kunt hiervoor contact opnemen met de gemeente via 053 - 481 78 00.

 • Reclame plaatsen

  Reclame plaatsen in de openbare ruimte (gemeentegrond) mag onder bepaalde voorwaarden. De gemeente heeft een paar bedrijven aangewezen die dit mogen regelen. Op eigen terrein mag u zelf reclame plaatsen. Wel zijn er regels. Wilt u iets anders dan wat in de regels staat, dan heeft u een vergunning nodig.

 • Grondwater oppompen

  Niet iedereen mag zomaar grondwater uit de bodem halen. Wie grondwater oppompt, moet een melding doen en in sommige gevallen een vergunning aanvragen.

 • Gehandicaptenparkeerkaart

  Met een gehandicaptenparkeerkaart kunt u parkeren op gehandicaptenparkeerplaatsen. Een gehandicaptenparkeerkaart vraagt u persoonlijk aan bij de gemeente.

 • Grondwateroverlast

  Woningeigenaren moeten zelf maatregelen nemen om grondwateroverlast in en rond de eigen woning te verhelpen. Soms zorgt hoog grondwater in huis voor risico’s voor de gezondheid. Bijvoorbeeld als er schimmel op de muren ontstaat of de vloer gaat rotten. Als dit bij u vaak gebeurt, kunt u een melding doen bij de gemeente. Ook als er regelmatig sprake is van grondwateroverlast rond meerdere woningen, kunt u een melding doen.

 • Collectevergunning

  Voor een openbare collecte moet u een vergunning aanvragen. U mag alleen collecteren voor een goed doel.

 • Kwetsbaarheid melden (Responsible Disclosure)

  Een zwakke plek in een ICT-systeem van de gemeente Enschede, zoals Enschede.nl, kunt u melden. Meld de kwetsbaarheid voordat u dit aan de buitenwereld kenbaar maakt. Zo kan de gemeente Enschede eerst maatregelen treffen. Dit heet Responsible Disclosure.