Zoekresultaat 1 - 10 van 13 resultaten

 • Bezwaar en beroep

  Als u het niet eens bent met een besluit van de gemeente dan kunt u hiertegen bezwaar maken. Dat kan bijvoorbeeld zijn een geweigerde omgevingsvergunning, de afwijzing van uw aanvraag voor een voorziening op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning of een aan uw buurman verleende omgevingsvergunning....

 • Naamgebruik veranderen

  Met het veranderen van uw naamgebruik geeft u aan welke naam 'de overheid' moet gebruiken als zij u aanschrijft.

 • Uittreksel burgerlijke stand

  Heeft u een afschrift of een uittreksel uit de Burgerlijke Stand nodig? Dan kunt u die aanvragen bij de gemeente waar de gebeurtenis heeft plaatsgevonden. U vraagt een geboorteakte bijvoorbeeld aan in de gemeente waar u bent geboren. Welke aktes kunt u aanvragen? Geboorteakte Huwelijksakte Partnerschapsakte...

 • Bewijs van in leven zijn

  Een bewijs van in leven zijn is een schriftelijke verklaring dat u in leven bent. Pensioenfondsen of andere uitkerende instanties kunnen daar om vragen. U vraag dit online aan met DigiD. Een attestatie de vita is een internationaal document. U vraagt deze altijd persoonlijk aan de balie aan. U maakt...

 • Melden huwelijk of geregistreerd partnerschap

  Gaat u trouwen of een partnerschap registreren? Meld dit dan bij de gemeente (voorheen: ondertrouw). Dit moet minimaal 2 weken en maximaal 1 jaar voor de datum. Geef meteen uw voorkeur aan voor een datum en trouwlocatie. Voordat u start met het maken van een melding: Kies uw soort ceremonie (kosteloos,...

 • Verzoek geheimhouding persoonsgegevens

  Wilt u niet dat uw gegevens bij de gemeente op te vragen zijn? Dan kunt u verzoeken om geheimhouding van de gegevens uit het onderdeel persoonsgegevens van de basisregistratie personen (BRP).

 • Gevonden of verloren voorwerp

  Hebt u iets gevonden of verloren? Melden kan 24 uur per dag, 7 dagen per week door op onderstaande button te klikken.  Meld een gevonden of verloren voorwerp Hebt u iets verloren? Kijk dan regelmatig op  de website ‘Verloren of gevonden’  of uw voorwerp gevonden is. Op deze website registreren wij...

 • Klacht over behandeling gemeente

  Indien u vindt dat u bent benadeeld door het optreden van een medewerker van de gemeente, kunt u een klacht indienen. De gemeente zal de klacht volgens een vastgestelde procedure (klachtenregeling) afhandelen. Heeft u een klacht over het onderhoud van de openbare ruimte? Maak dan gebruik van ons online...

 • Verhuizen binnen of naar Moerdijk

  Verhuist u binnen of naar de gemeente Moerdijk? Meld dit dan bij de gemeente. Verhuist u van Moerdijk naar een andere gemeente? Meld het dan bij uw nieuwe gemeente. Staat er al iemand ingeschreven op uw nieuwe adres en gaat u met deze persoon samenwonen? Hij of zij kan in de online melding toestemming...

 • Uittreksel basisregistratie personen

  Een uittreksel uit de Basisregistratie Personen (BRP) is een bewijs dat u in de gemeente staat ingeschreven. Hierop staan uw naam, adres, woonplaats, geboorteplaats en geboortedatum. U heeft bijvoorbeeld een uittreksel nodig als u zich wilt inschrijven voor een woning, als u uw auto wilt overschrijven,...