Zoekresultaat 1 - 10 van 33 resultaten

 • Container-stickers

  Alleen containers met een sticker worden geleegd door onze afvalinzamelaar. Extra container Heeft u een extra container en wilt u hiervan gebruik blijven maken, dan moet u hier een sticker voor aanvragen. Ook als u een extra (groene of grijze) container wilt, maar deze nog niet heeft, kunt u dit gelijktijdig met de extra sticker aanvragen. Wat als u geen…

 • Melding of klacht openbare ruimte

  U heeft een melding of klacht over de buitenruimte en/of afval. Er kan iets kapot zijn of vies, of u wilt dat wij iets opruimen in de buitenruimte. U ervaart overlast of u bent ontevreden over een aannemer of hovenier die namens ons werk verricht. Geef het door.

 • Omgevingsplan inzien

  Wilt u weten wat er in een bepaald gebied is toegestaan, bijvoorbeeld omdat u wilt (ver)bouwen? Dan kunt u het omgevingsplan inzien. U kunt hiervoor een email sturen aan: gemeente@rozendaal.nl. Hoe kan ik een Omgevingsplan inzien? Op de website van omgevingswet.overheid.nl staat het omgevingsplan van de gemeente Rozendaal. Hier vindt u ook de bestemmingsplannen die met de inwerkingtreding van de Omgevingswet zijn…

 • (Overlast en bestrijding van) Dieren en ongedierte

  Ongedierte kan voor overlast zorgen en ziekten overdragen. Het knaaggedrag van ratten en muizen aan leidingen en kabels kan gevaarlijke situaties veroorzaken zoals kortsluiting en brand.

 • Afvalkalender

  Afvalkalender 2024

 • Omgevingsvergunning aanvragen

  Bent u van plan om uw woning of bedrijf te (ver)bouwen? Of wilt u bijvoorbeeld een boom kappen of een dakkapel aanbrengen? Misschien moet u een omgevingsvergunning aanvragen. Doe eerst een vergunningscheck. U weet dan of u een omgevingsvergunning moet aanvragen of een melding moet doen. Als blijkt dat u een omgevingsvergunning nodig heeft, kunt u die aanvragen via Omgevingsloket Online. Aanvraag omgevingsvergunning…

 • Overzicht monumenten, bomen en dorpsgezichten

  Overzicht monumentale bomen Overzicht monumenten en dorpsgezichten

 • Verloren of gevonden voorwerpen

  Hebt u iets gevonden of verloren in onze gemeente? Meld het via de website Verloren of gevonden.

 • Afvalstoffenheffing

  Afvalstoffenheffing wordt geheven van elke gebruiker van een adres waar huishoudelijke afvalstoffen kunnen ontstaan. De heffing wordt per adres in rekening gebracht, ongeacht het feit of gebruik gemaakt wordt van de vuilophaaldienst. Wel wordt rekening gehouden met het aantal bewoners. De heffing wordt u door middel van de aanslag gemeentelijke belastingen in rekening gebracht. Tarieven afvalstoffenheffing2023Eén of twee personenDrie of…

 • Kwijtschelding gemeentelijke belasting

  Kunt u de lokale belastingen niet betalen? Misschien komt u in aanmerking voor kwijtschelding van een aantal gemeentelijke heffingen. U hoeft deze belasting dan niet te betalen. Dit geldt voor de afvalstoffenheffing, de rioolheffing en de onroerend zaakbelasting.