Zoekresultaat 1 - 5 van 5 resultaten

 • Zienswijze indienen

  Soms neemt waterschap Hollandse Delta pas een besluit als er een goed inzicht is in alle betrokken belangen. U kunt dan een zienswijze indienen.

 • Bezwaar maken tegen beslissingen van het waterschap

  Als u het niet eens bent met een beslissing van waterschap Hollandse Delta, kunt u schriftelijk bezwaar maken.

 • Subsidieregeling voor waterinitiatieven

  Door het vergroenen van tuinen en wijken hebben we minder last van klimaatverandering. Daarom geven we subsidie voor water- en groenprojecten van inwoners, scholen en verenigingen.

 • Lozen van afvalwater op het oppervlaktewater

  Als huishoudelijk afvalwater wordt geloosd op het oppervlaktewater moet dit eerst worden gezuiverd door een Individuele Behandeling van Afvalwater (IBA).

 • Nadeelcompensatie

  Vindt u dat u schade hebt ondervonden als gevolg van de taakuitoefening van het waterschap? Bijvoorbeeld waardevermindering van een woning door dijkverzwaring, verminderd uitzicht of omzetverlies voor uw bedrijf? Dan kunt u nadeelcompensatie aanvragen.