Zoekresultaat 1 - 10 van 16 resultaten

 • Monument, vergunning

  Heeft u een beschermd monument of wilt u een beschermd monument kopen? Dan wilt u dat misschien verbouwen, herstellen of aanpassen. U heeft daar misschien een vergunning voor nodig. Dit is een omgevingsvergunning voor een monument.  Voor gewoon onderhoud hoeft u geen vergunning aan te vragen. Dat is alles waarbij het uiterlijk van het interieur of van de buitenkant van het gebouw niet verandert. Voorbeelden zijn: Bijhouden van het schilderwerk in dezelfde kleur. Kleine reparaties met de originele materialen. Ook als u in het monument aanpassingen doet, kan dit vaak zonder vergunning. Denk aan het verwijderen van een niet-historische keuken of plafond. Heeft uw monument onderdelen die geen monumentale waarde hebben? Bijvoorbeeld een nieuwe schuur? Dan zijn de bouwactiviteiten aan deze onderdelen ook vaak vergunningvrij.

 • Afval ophalen

  Naast het aanbieden van afval bij het afvalbrengstation, kunt u er ook voor kiezen om uw grof afval of tuinafval op te laten halen. Dit is wel tegen een hoger tarief. Als het afval bij u is opgehaald, wordt het afval gewogen en ontvangt u een factuur. Let op: matrassen worden niet meer gewogen, maar per stuk berekend. Uw afval ophalen online aanvragen via DigiD Ophaaldagen Grof afval wordt op dinsdag opgehaald. Heeft u het formulier voor maandag 12.30 uur ingevuld? Dan kunt u het afval de eerstvolgende dinsdag laten ophalen. Tuinafval wordt op vrijdag opgehaald. Heeft u het formulier voor donderdag 12.30 uur ingevuld? Dan kunt u het afval de eerstvolgende vrijdag laten ophalen. Meer informatie www.mijnafvalwijzer.nl

 • Briefadres

  Het is wettelijk verplicht dat u wordt ingeschreven op het adres waar u woont of verblijft. In bepaalde uitzonderingsgevallen kunt u op een briefadres worden ingeschreven. Onder anderen bij: Verblijf in bepaalde instellingen voor gezondheidszorg. Instellingen voor kinderbescherming. Penitentiaire instellingen. Ontbreken van een woonadres. Een briefadres moet altijd een bestaand adres zijn en mag geen postbus zijn. De hoofdbewoner van het betreffende adres moet schriftelijk toestemming geven.  Wilt u een briefadres aanvragen? Dan kunt u bellen met (0341) 359 670. Voorwaarden U heeft geen vaste woon- of verblijfplaats (de gemeente onderzoekt dit). Of u wilt om veiligheidsredenen een briefadres aanvragen (de burgemeester beoordeelt dit). Het briefadres is in Nederland. Het briefadres is geen postbus. Bij een adres van een bedrijf of een instelling is het aangewezen als briefadres door de gemeente. U heeft een duidelijke reden voor de aanvraag.

 • Leermiddelen kinderen middelbare school

  Heeft u een laag inkomen en weinig vermogen? En heeft uw kind leermiddelen nodig die verplicht worden door de middelbare school? Denk aan verplichte sportkleding met schoollogo of verplichte boeken die het boekenfonds niet vergoed. Via leermiddelen kinderen middelbare school kunt u een vergoeding aanvragen. Deze vergoeding is voor personen met een inkomen tot 130% van de bijstandsnorm. Leermiddelen kinderen middelbare school downloaden (PDF)   Bijstandsniveau 130% Gezin € 1.869,21 € 2.429,97 Alleenstaande (ouder) € 1.308,45 € 1.700,99 De genoemde bedragen gaan uit van de bijstandsnormen op 1 juli 2024. Deze normen veranderen ieder half jaar. Kinderen op de basisschool Voor kinderen op de basisschool verwijzen wij u naar de stichting Leergeld. Zij denken graag met u mee over de mogelijkheden om u te helpen. Zodat uw kind ook mee kan doen met activiteiten die voor hun leeftijdsgenootjes normaal zijn. U krijgt een bedrag van maximaal € 350,00 per jaar De vergoeding is per jaar maximaal € 350,00 per persoon. Dit geldt voor inwoners met een inkomen tot 130% van de bijstandsnorm. De gemeente betaalt de kosten tot dit bedrag. Voorwaarde is dat u laat zien dat u deze kosten heeft gemaakt. U krijgt het geld dus niet vooraf.

 • Subsidie bloemrijke en voedselrijke akkerranden

  De gemeente Putten vindt biodiversiteit belangrijk en stelt hiervoor een subsidie beschikbaar. De subsidie is bedoeld om op akkerland bloemrijke- en voedselrijke akkerranden te realiseren. Deze akkerranden zijn goed voor de insecten en vogels. En biedt bescherming aan weidevogels. Ook in de winter is voedsel beschikbaar omdat de akkerranden niet worden gemaaid. Met deze subsidie stimuleert de gemeente Putten een mooie, groene en gezonde leefomgeving. De subsidie is een vergoeding voor de aanleg van de akkerranden. En een compensatie voor de gederfde inkomsten. De subsidie voor 2024 is gesloten. Er kunnen geen aanvragen meer worden ingediend. Vraagt u de subsidie online aan? Dan heeft u de volgende bijlagen digitaal nodig: Een kaartje met de locatie en de oppervlakte van de aan te leggen akkerrand. Een uitleg over de samenstelling van het zaad die aan voorwaarden voldoet. Een projectplan.

 • Straatverlichting

  U kunt klachten en meldingen over kapotte straatverlichting doorgeven aan de gemeente. Bijvoorbeeld over beschadigde lantaarnpalen en de tijden dat de verlichting aan of uit is. Het onderhoud gebeurt volgens een afgesproken planning. Daarom pakken wij alleen storingen die de (verkeers-)veiligheid en openbare orde in gevaar brengen direct aan. Ziet u dat de openbare verlichting het niet meer doet? Geef dit dan aan ons door via www.putten.nl/melding. U kunt tijdens kantooruren ook bellen met de Servicebalie via telefoonnummer (0341) 359 611. De storing meldt u door de straatnaam en het nummer van de lichtmast door te geven. Dit nummer staat op ongeveer 2 meter hoogte op te mast. U herkent het nummer aan de zwarte cijfers op een gele achtergrond. Hierdoor is de precieze plaats van de lichtmast bekend. Wij kunnen dan gericht opdracht geven de kapotte verlichting te repareren. Het is onmogelijk om alle storingen afzonderlijk op te lossen. Wij bundelen daarom de binnengekomen meldingen. Eens per twee weken worden de reparaties uitgevoerd. 's Avonds of in het weekend een storing? In geval van een noodsituatie kunt u buiten kantoortijden bellen naar het storingsnummer 088 396 6477. Dit nummer is niet bedoeld voor het melden van één kapotte lantaarnpaal. Bij één van de volgende situaties kunt u het storingsnummer bellen: Bij één of meerdere hele straten of een hele woonwijk brandt de openbare verlichting niet. Er is een lichtmast aangereden en deze staat of ligt gevaarlijk op de grond. Er hangt een armatuur los bij een lichtmast. Bij vandalisme waarbij een gevaarlijke situatie ontstaat voor verkeer of omgeving. Als een deurtje van een lichtmast eruit is en de bedrading zichtbaar is. Bij een melding graag het lichtmastnummer doorgeven. En bij een grotere storing graag meerdere lichtmastnummers aangeven. Dit is van belang voor de storingsmonteur om de juiste gegevens te hebben. Anonieme meldingen worden telefonisch niet aangenomen.

 • Individuele studietoeslag

  De individuele studietoeslag is een geldbedrag voor studenten met een beperking. De reden hiervoor is dat studenten met een beperking vaak niet of nauwelijks kunnen bijverdienen. Deze toeslag is een steuntje in de rug om toch een opleiding te doen. Aanvraagformulier individuele studietoeslag downloaden (PDF) Voorwaarden Je komt in aanmerking voor een individuele studietoeslag, als je voldoet aan de onderstaande voorwaarden: Je bent 15 jaar of ouder. Je volgt een studie waarvoor je studiefinanciering of een tegemoetkoming scholieren krijgt (WTOS). Je kunt als gevolg van een ziekte of gebrek structureel naast de studie geen inkomsten verwerven. Je woont in de gemeente Putten. Hoogte van de bijdrage De hoogte van de individuele studietoeslag bedraagt vanaf 1 juli 2024 voor een persoon ouder dan 21 jaar maximaal € 359,57 per maand. Deze bedragen wijzigen regelmatig. De individuele studietoeslag is belast. Leeftijd in jaren Netto bedragen studietoeslag per maand 21 jaar en ouder € 359,57 20 jaar € 287,66 19 jaar € 215,75 18 jaar € 179,79 17 jaar € 142,04 16 jaar € 124,06 15 jaar € 107,88 Vrijlating stagevergoeding (art. 7b) € 211,67. De gemeente beoordeelt uw aanvraag De gemeente beoordeelt of u recht heeft op de individuele studietoeslag.

 • Maatschappelijk werk

  Maatschappelijk werk wordt in Putten aangeboden door Putten voor Elkaar (Stimenz). Bij Putten voor Elkaar (Stimenz) kunt u terecht voor hulp en/of ondersteuning bij problemen op het gebied van: Huwelijk en relatie Scheiding Spanning/stress Inkomen/schulden Huiselijk geweld Huisvesting Identiteit Assertiviteit Rouw/verliesverwerking Werk/school Maatschappelijk werk van Putten voor Elkaar (Stimenz) biedt verschillende manieren om u te helpen. Dit hangt af van uw vraag en uw situatie. Mogelijkheden zijn: Een aantal persoonlijke gesprekken met een maatschappelijk werker. Groepsgesprekken met mensen die in een zelfde situatie zitten. Specifieke vaardigheidstrainingen (in een groep). Gespreksgroepen, cursussen en trainingen Naast persoonlijke begeleiding biedt Putten voor Elkaar (Stimenz) ook groepswerk. Groepswerk is een vorm van maatschappelijk werk. Mensen in een vergelijkbare situatie komen samen tijdens een aantal bijeenkomsten om aan hun problemen werken. Het kan u opluchten om met lotgenoten over uw problemen te praten. En ervaren dat u niet de enige bent. Verder kunt u van elkaar leren en elkaar steunen. Putten voor Elkaar (Stimenz) organiseert verschillende praatgroepen, cursussen en trainingen. Bijvoorbeeld over assertiviteit. Op de website vindt u meer informatie over het groepswerk. Hoe vraagt u hulp? Heeft u vragen, neem dan gerust contact op met Putten voor Elkaar (Stimenz). U kunt bellen op maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur op telefoonnummer 088 784 6464 of mailen via info.putten@stimenz.nl. In verband met de coronacrisis zijn de spreekuren tijdelijk alleen op afspraak. U vindt Putten voor Elkaar in Stroud (Brinkstraat 91 in Putten). Voor crisissituaties is Stimenz 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar. Informatie Op de website van Putten voor Elkaar kunt u meer lezen over de verschillende vormen van hulpverlening. Putten voor Elkaar (Stimenz) wordt gesubsidieerd door de gemeenten en is voor alle burgers toegankelijk. Voor groepswerk, cursussen en trainingen wordt soms een vergoeding in de materiaalkosten gevraagd.

 • Ruimen van graven

  Wanneer wordt een graf geruimd? Als het grafrecht van een particulier graf niet wordt verlengd. Of wanneer de periode van 30 jaar voor een algemeen graf voorbij is. Ruimen van graven is in Putten (nog) niet nodig. Verzoek om te ruimen Rechthebbenden mogen een aanvraag doen om een particulier graf te laten ruimen. De beheerder verzameld de menselijke resten. Deze resten blijven onderin het graf aanwezig. Hiermee is een graf geschikt gemaakt voor nieuwe bijzetting(en).  Verzoek om een graf te laten ruimen online doorgeven via DigiD Formulier verzoek om een graf te laten ruimen downloaden Op de Oude Algemene Begraafplaats maakt ruimen van een graf plaats voor twee bijzettingen. Op de Nieuwe Algemene Begraafplaats maakt ruimen van een graf ook plaats voor twee bijzettingen. Op de Algemene Begraafplaats Schootmanshof maakt ruimen plaats voor één bijzetting.  Is de wettelijke grafrusttermijn van tien jaar nog niet voorbij? Het graf wordt niet geruimd. Verordening Wilt u een verzoek om een graf te laten ruimen doorgeven? Lees dan eerst: hoofdstuk 6, artikel 24 van de verordening op het beheer en het gebruik van de gemeentelijke begraafplaatsen.

 • Legesheffing

  De gemeente brengt legeskosten in rekening voor geleverde diensten. Denk bijvoorbeeld aan: Voltrekken van een huwelijk. Aanvraag van een paspoort of rijbewijs. Aanvraag omgevingsvergunning. In de verordening vindt u een overzicht van de producten en diensten waar wij legeskosten voor vragen. Let op: u bent legeskosten verschuldigd voor het in behandeling nemen van een aanvraag. Wordt een aangevraagde vergunning niet verleend? Dan moet u als nog de legeskosten betalen. Wetgeving Verordening op de heffing en invordering van leges Contactgegevens T (0341) 359 750 E belastingen@putten.nl Bezwaar en Beroep Bent u het niet eens met de legesheffing? Maak dan binnen 6 weken bezwaar. Het bezwaarschrift dient u in bij de heffingsambtenaar van de gemeente Putten, Postbus 400, 3880 AK Putten. Bent u het niet eens met de uitspraak op bezwaar? Dien dan beroep in bij de Rechtbank Gelderland.