Zoekresultaat 1 - 10 van 11 resultaten

 • Monument, vergunning

  Heeft u een beschermd monument of wilt u een beschermd monument kopen? Dan wilt u dat misschien verbouwen, herstellen of aanpassen. U heeft daar misschien een vergunning voor nodig. Dit is een omgevingsvergunning voor een monument.  Voor gewoon onderhoud hoeft u geen vergunning aan te vragen. Dat is alles waarbij het uiterlijk van het interieur of van de buitenkant van het gebouw niet verandert. Voorbeelden zijn: Bijhouden van het schilderwerk in dezelfde kleur. Kleine reparaties met de originele materialen. Ook als u in het monument aanpassingen doet, kan dit vaak zonder vergunning. Denk aan het verwijderen van een niet-historische keuken of plafond. Heeft uw monument onderdelen die geen monumentale waarde hebben? Bijvoorbeeld een nieuwe schuur? Dan zijn de bouwactiviteiten aan deze onderdelen ook vaak vergunningvrij.

 • Afval ophalen

  Naast het aanbieden van afval bij het afvalbrengstation, kunt u er ook voor kiezen om uw grof afval of tuinafval op te laten halen. Dit is wel tegen een hoger tarief. Als het afval bij u is opgehaald, wordt het afval gewogen en ontvangt u een factuur. Let op: matrassen worden niet meer gewogen, maar per stuk berekend. Uw afval ophalen online aanvragen via DigiD Ophaaldagen Grof afval wordt op dinsdag opgehaald. Heeft u het formulier voor maandag 12.30 uur ingevuld? Dan kunt u het afval de eerstvolgende dinsdag laten ophalen. Tuinafval wordt op vrijdag opgehaald. Heeft u het formulier voor donderdag 12.30 uur ingevuld? Dan kunt u het afval de eerstvolgende vrijdag laten ophalen. Meer informatie www.mijnafvalwijzer.nl

 • Subsidie bloemrijke en voedselrijke akkerranden

  De gemeente Putten vindt biodiversiteit belangrijk en stelt hiervoor een subsidie beschikbaar. De subsidie is bedoeld om op akkerland bloemrijke- en voedselrijke akkerranden te realiseren. Deze akkerranden zijn goed voor de insecten en vogels. En biedt bescherming aan weidevogels. Ook in de winter is voedsel beschikbaar omdat de akkerranden niet worden gemaaid. Met deze subsidie stimuleert de gemeente Putten een mooie, groene en gezonde leefomgeving. De subsidie is een vergoeding voor de aanleg van de akkerranden. En een compensatie voor de gederfde inkomsten. De subsidie voor 2024 is gesloten. Er kunnen geen aanvragen meer worden ingediend. Vraagt u de subsidie online aan? Dan heeft u de volgende bijlagen digitaal nodig: Een kaartje met de locatie en de oppervlakte van de aan te leggen akkerrand. Een uitleg over de samenstelling van het zaad die aan voorwaarden voldoet. Een projectplan.

 • Straatverlichting

  U kunt klachten en meldingen over kapotte straatverlichting doorgeven aan de gemeente. Bijvoorbeeld over beschadigde lantaarnpalen en de tijden dat de verlichting aan of uit is. Het onderhoud gebeurt volgens een afgesproken planning. Daarom pakken wij alleen storingen die de (verkeers-)veiligheid en openbare orde in gevaar brengen direct aan. Ziet u dat de openbare verlichting het niet meer doet? Geef dit dan aan ons door via www.putten.nl/melding. U kunt tijdens kantooruren ook bellen met de Servicebalie via telefoonnummer (0341) 359 611. De storing meldt u door de straatnaam en het nummer van de lichtmast door te geven. Dit nummer staat op ongeveer 2 meter hoogte op te mast. U herkent het nummer aan de zwarte cijfers op een gele achtergrond. Hierdoor is de precieze plaats van de lichtmast bekend. Wij kunnen dan gericht opdracht geven de kapotte verlichting te repareren. Het is onmogelijk om alle storingen afzonderlijk op te lossen. Wij bundelen daarom de binnengekomen meldingen. Eens per twee weken worden de reparaties uitgevoerd. 's Avonds of in het weekend een storing? In geval van een noodsituatie kunt u buiten kantoortijden bellen naar het storingsnummer 088 396 6477. Dit nummer is niet bedoeld voor het melden van één kapotte lantaarnpaal. Bij één van de volgende situaties kunt u het storingsnummer bellen: Bij één of meerdere hele straten of een hele woonwijk brandt de openbare verlichting niet. Er is een lichtmast aangereden en deze staat of ligt gevaarlijk op de grond. Er hangt een armatuur los bij een lichtmast. Bij vandalisme waarbij een gevaarlijke situatie ontstaat voor verkeer of omgeving. Als een deurtje van een lichtmast eruit is en de bedrading zichtbaar is. Bij een melding graag het lichtmastnummer doorgeven. En bij een grotere storing graag meerdere lichtmastnummers aangeven. Dit is van belang voor de storingsmonteur om de juiste gegevens te hebben. Anonieme meldingen worden telefonisch niet aangenomen.

 • Gevaarlijke stoffen vervoeren

  Wilt u gevaarlijke stoffen vervoeren? Zoals vuurwerk, LPG of propaan. U moet gebruik maken van de Route gevaarlijke stoffen. De gemeenteraad stelt deze route vast. Wilt u van deze route afwijken? Vraag dan een ontheffing aan. Routering gevaarlijke stoffen gemeente Putten Nijkerkerstraat-Oude Rijksweg vanaf de gemeentegrens Nijkerk tot de gemeentegrens Ermelo. Rijksweg A28 vanaf de gemeentegrens Nijkerk tot de gemeentegrens Ermelo. Van Geenstraat Sprielderweg Calcariaweg Garderenseweg, gedeelte vanaf het kruispunt Calcariaweg-Bosrand tot gemeentegrens Barneveld. Voorthuizerstraat, gedeelte vanaf het kruispunt van Geenstraat-Sprieldeweg tot gemeentegrens Nijkerk. Henslare Zuiderzeestraatweg Waterweg, gedeelte tussen het kruispunt Knardersteeg-Zuiderzeestraatweg en het kruispunt Hoornsdam-Stenenkamerseweg. Hoornsdam Berencamperweg, vanaf de gemeentegrens Nijkerk tot de gemeentegrens Nijkerk Overzichtskaart route gevaarlijke stoffen

 • Gastouderbureau of kindercentrum, wijziging

  Ondernemers die kinderopvang willen verzorgen, moeten een aanvraag doen bij de gemeente. De gemeente regelt uw inschrijving in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK). U moet de aanvraag doen als u de volgende onderneming start: Gastouderbureau  Kinderdagverblijf Buitenschoolse opvang De opvang van kinderen moet aan verschillende kwaliteitseisen voldoen. De GGD beoordeelt of u aan deze eisen voldoet. Bij een positief oordeel schrijft de gemeente u in. U krijgt hiervan bericht. Heeft u gastouders die voor u werken? De gastouders moeten ook in het Landelijk Register Kinderopvang geregistreerd staan. Hiervoor moet het gastouderbureau zorgen. Wilt u ook voorschoolse educatie aanbieden? Geef dit aan bij de aanvraag. Aan voorschoolse educatie zitten strengere kwaliteitseisen.

 • Ontheffing geluidshinder

  Wilt u een klein evenement, een activiteit of een incidentele festiviteit organiseren? En verwacht u zoveel geluid te veroorzaken dat dit overlast geeft? Dan kunt u een ontheffing geluidshinder aanvragen. Ontheffing geluidshinder online aanvragen via DigiD of eHerkenning

 • Legesheffing

  De gemeente brengt legeskosten in rekening voor geleverde diensten. Denk bijvoorbeeld aan: Voltrekken van een huwelijk. Aanvraag van een paspoort of rijbewijs. Aanvraag omgevingsvergunning. In de verordening vindt u een overzicht van de producten en diensten waar wij legeskosten voor vragen. Let op: u bent legeskosten verschuldigd voor het in behandeling nemen van een aanvraag. Wordt een aangevraagde vergunning niet verleend? Dan moet u als nog de legeskosten betalen. Wetgeving Verordening op de heffing en invordering van leges Contactgegevens T (0341) 359 750 E belastingen@putten.nl Bezwaar en Beroep Bent u het niet eens met de legesheffing? Maak dan binnen 6 weken bezwaar. Het bezwaarschrift dient u in bij de heffingsambtenaar van de gemeente Putten, Postbus 400, 3880 AK Putten. Bent u het niet eens met de uitspraak op bezwaar? Dien dan beroep in bij de Rechtbank Gelderland.

 • Openbare Geestelijke Gezondheidszorg

  Openbare geestelijke gezondheidszorg is er voor mensen die hulp zoeken of hulp nodig hebben. Deze mensen zien daar vaak zelf geen nut meer in. Denk aan woningvervuilers, zwerfjongeren, daklozen of straatprostituees, maar ook mensen die eenzaam, dement, depressief of langdurig verslaafd zijn. Schakel deze zorg in als iemand in uw omgeving dat nodig heeft. De openbare geestelijke gezondheidszorg zorgt voor opvang en hulp.  

 • Incidentele subsidie algemeen

  De incidentele subsidie wordt verstrekt om de financiering van een activiteit/evenement rond te krijgen. Dit geldt alleen voor activiteiten die niet door kunnen gaan als de gemeente geen subsidie geeft. Evenementen die in het centrum van Putten plaatsvinden komen niet voor de incidentele subsidie in aanmerking. Zij kunnen aanspraak maken op subsidie bij Stichting Ondernemersfond Putten (SOP).   Incidentele subsidie algemeen online aanvragen