Zoekresultaat 1 - 10 van 33 resultaten

 • MIT R&D Samenwerkingsprojecten MKB

  Wilt u samen met 1 of meer mkb-ondernemingen een Research & Development-project opzetten? Dan kunt u subsidie aanvragen.

 • Melden omgevingsplan, omgevingsvergunning of omgevingsvisie

  Wilt u een bestemmingsplan, omgevingsplan of omgevingsvisie vaststellen of een omgevingsvergunning verlenen? In sommige gevallen moet u ons daarbij betrekken. 

 • Vergunningverlening, toezicht en handhaving in Gelderland

  Willen we ook in de toekomst kunnen wonen, werken en ontspannen in Gelderland, dan moeten we daar nu wat voor doen.

 • GLB – LEADER Achterhoek

  Heeft u een project in de Achterhoek dat helpt om dorpen sterk en zelfvoorzienend te maken? Of zorgt uw project voor een rijk en biodivers coulisselandschap? Of draagt uw project bij aan meer recreatie en toerisme of gezond voedsel uit eigen grond? Dan kunt u subsidie aanvragen.

 • Bodem verlagen: vergunning nodig

  Wilt u de (water)bodem verlagen of een grondlaag weghalen? Dit noemen we ontgronden. Dit kan gevolgen hebben voor de omgeving. Als u meer dan 1.000 m3 ontgraaft, heeft u mogelijk een vergunning nodig. Deze vraagt u via het Omgevingsloket aan.

 • Investeringen in bewezen stikstofreducerende maatregelen in stalsystemen door PAS-melders

  Wilt u investeren in maatregelen op uw bedrijf om stikstofreductie te realiseren. En heeft u voor uw bedrijf voor het Programma Aanpak Stikstof (PAS) een melding gedaan? Dan kunt u subsidie aanvragen.

 • Managementmaatregelen melkveehouderij

  Heeft u een melkveehouderij en wilt u aanpassingen in de bedrijfsvoering aanbrengen om stikstofreductie te realiseren? Dan kunt u subsidie aanvragen.

 • Uitrit maken/veranderen/verwijderen

  Wilt u een nieuwe (tijdelijke) uitrit maken, een bestaande uitrit wijzigen, verwijderen, of het gebruik daarvan wijzigen? U heeft daarvoor een vergunning nodig.

 • Soortenmanagementplan

  Wilt u als gemeente verduurzaming van gebouwen stimuleren en tegelijkertijd rekening houden met beschermde diersoorten die in deze gebouwen leven? Dan kunt u subsidie aanvragen om een soortenmanagementplan op te stellen.

 • Omgevingsvergunning voor een open bodemenergiesysteem

  Haalt u water uit de grond, of pompt u in samenhang daarmee water in de grond, voor de aanleg van een bodemenergiesysteem? Meestal heeft u voor een open bodemenergiesysteem een omgevingsvergunning nodig.