Zoekresultaat 1 - 10 van 13 resultaten

 • Melding gelegenheid bieden tot zwemmen en baden

  Als u een publiek zwembad of natuurven wilt beginnen, dan moet u dat vooraf melden bij de Provincie. Ook een wijziging of uitbreiding van zwembad of natuurven moet u melden. Er is geen vergunning nodig voor het gelegenheid bieden tot zwemmen en baden.

 • Omgevingsvergunning ontgrondingsactiviteit

  Bent u van plan de bodem af te graven?

 • Subsidie Preventie faunaschade 2024

  De preventie van faunaschade in de Nederlandse provincie Limburg zoals vastgelegd in het Limburgs Natuurprogramma 2023-2030, 6.1.9. Faunabeheer:door middel van de aanschaf en/of het plaatsen van effectieve preventieve maatregelen ter voorkoming van schade aan landbouw, veroorzaakt door in het wild levende beschermde diersoorten, dan wel het doen van praktijkgericht onderzoek ter voorkoming van schade aan landbouw, veroorzaakt door in het wild levende beschermde diersoorten; ofdoor middel van de aanschaf van wolfwerende afrastering ter voorkoming van schade door de wolf aan aangewezen geregistreerde hoefdieren dan wel overige geregistreerde hoefdieren waarbij sprake is van urgentie.

 • Omgevingsvergunning activiteit Omgevingsverordening Limburg in beschermingsgebieden

  Een vergunning of melding is nodig voor iedereen met plannen voor werkzaamheden, evenementen of andere activiteiten in een milieubeschermingsgebied

 • Subsidie Participatie 2022-2024

  De subsidie is bedoeld voor projecten die de participatie in de samenleving van een groep Limburgers bevorderen en/of de problematiek van een groep Limburgers bespreekbaar maken. De doelgroep moet rechtstreeks bij het project worden betrokken.

 • Verordening Europese landbouwsubsidies 2023-2027 Provincie Limburg

  Het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) en Nationaal Strategisch Plan (NSP) omvatten subsidies en instrumenten voor boeren en actoren op het platteland waarmee zij kunnen bijdragen aan een toekomstbestendige landbouw. Doelstellingen hebben betrekking op het creëren van een veerkrachtige landbouw, de ontwikkeling van plattelandsgebieden, kennis en innovaties en het creëren van betere condities op vlak van milieu, biodiversiteit en klimaat.

 • Omgevingsvergunning wateronttrekkingsactiviteit

  Wateronttrekkingsactiviteiten zijn bijvoorbeeld: het oppompen van water uit grondwater of oppervlaktewater om er drinkwater van te maken. Of het gebruik van rivierwater voor koeling in een productieproces.

 • Subsidie Gemeenschapsaccommodaties 2024

  Doelstelling van deze regeling is het ondersteunen van de (her)ontwikkeling van respectievelijk tot een unieke gemeenschapsaccommodatie gelegen in de Nederlandse provincie Limburg, zodat wordt voorzien in een brede ontmoetingsfunctie voor alle inwoners en specifieke ondersteuning van de inwoners in een kwetsbare positie.

 • Subsidie Topsportevenementen 2024

  Het ondersteunen in de organisatie en uitvoering van topsportevenementen, inclusief bijbehorend activerend breedtesportprogramma. Hiermee dragen wij bij aan onze doelstelling zoals beschreven in het beleidskader ‘Samen leven en bestaanszekerheid 2024-2027’, om meer Limburgers te stimuleren om te gaan bewegen en daarmee de gezondheid van Limburgers te bevorderen.

 • Kapmelding houtopstanden en maatwerkvoorschrift herbeplanting van houtopstanden op andere grond

  Als u buiten de door de gemeente aangewezen bebouwingscontour houtkap bomen en/of beplanting (houtopstand) wilt kappen en het gaat om een totale bosoppervlakte van minimaal 1000 m2  of een bomenrij van meer dan 20 bomen bent u verplicht dit te melden bij de Provincie.