Zoekresultaat 1 - 10 van 23 resultaten

 • Klachten of overlast bedrijven

  Ervaart u overlast of denkt u dat een bedrijf zich niet aan de milieuregels houdt? Dan kunt u dit doorgeven aan de gemeente. U kunt bijvoorbeeld melden dat ergens: illegaal afval is gestort;de bodem is vervuild;de lucht is verontreinigd;geluidsoverlast is;illegaal gebouwd wordt. Heeft u klachten of vragen? Overlast of klachten kunt u melden via ons contactformulier of telefoonnummer 14 05…

 • Subsidieregeling gezond opgroeien onderwijs

  Voor wie is de subsidieregeling gezond opgroeien onderwijs bedoeld? Subsidie wordt uitsluitend verstrekt aan scholen voor basisonderwijs, scholen voor voortgezet onderwijs, kind voorzieningen en schoolbesturen uit De Fryske Marren. Waarvoor is deze subsidie bedoeld? Met de subsidieregeling gezond opgroeien onderwijs wil de gemeente gezond opvoeden en opgroeien op psychisch en sociaal vlak stimuleren. U kunt hierbij denken aan een groepsgerichte…

 • Tijdelijk verhuur

  Als een woning te koop staat, mag de eigenaar deze tijdelijk verhuren. Dat geldt ook voor leegstaande huur- en koopwoningen die gesloopt of gerenoveerd gaan worden. De Leegstandwet maakt dit mogelijk. Een aantal huurbeschermingsregels zijn daardoor niet van toepassing. Verkoopt u bijvoorbeeld uw woning terwijl u die verhuurt, dan is de huurtermijn korter dan gebruikelijk. Toestemming hypotheekverstrekker Het is verstandig…

 • Subsidieregeling aanvullende activiteiten Voor- en vroegschoolse educatie

  Voor wie is de subsidieregeling aanvullende activiteiten Voor- en vroegschoolse educatie bedoeld? De subsidie wordt verstrekt voor activiteiten die de kwaliteit of het bereik van Voor- en vroegschoolse educatie verhogen. Afhankelijk van de activiteit kan de subsidie worden aangevraagd door: aanbieder kinderopvang die subsidie ontvangt vanuit de Subsidieregeling Peuterwerk en Voorschoolse Educatie (VE) gemeente De Fryske Marren; schoolbesturen primair onderwijs;…

 • Aansprakelijk stellen

  Hebben wij schade bij u veroorzaakt? Of vindt u dat we hier schuldig aan zijn? Dan kunt u ons aansprakelijk stellen. Wanneer zijn wij aansprakelijk? We zijn pas aansprakelijk wanneer er sprake is van nalatigheid. We moeten aantoonbaar in gebreke zijn gebleven. Kunt u overtuigend bewijs leveren, dat we onjuist hebben gehandeld of nalatig zijn geweest? Als dat het geval…

 • Ongediertebestrijding

  Ongediertebestrijding Heeft u last van ongedierte? Dan zijn er verschillende instanties die u daarmee kunnen helpen. Ratten of muizen Een paar tips om ratten- en muizenoverlast te beperken: Ruim uw schuur en tuin regelmatig op. Muizen en ratten vinden vaak een goede schuilplek in langdurig opgeslagen materiaal. Bewaar dier- en vogelvoer in afgesloten kisten, blikken of tonnen (niet van karton).…

 • Terrasvergunning

  Wilt u een terras plaatsen bij uw café, restaurant, sportkantine, dorpshuis of andere bedrijfsmatige/paracommerciele activiteit? Dan heeft u een terrasvergunning nodig. De vergunning voor een terras regelt u in het aanvraagformulier terrasvergunning. Ook als u het terras op uw eigen terrein wilt plaatsen. Kosten De kosten voor een aanvraag van een terrasvergunning leest u in onze legesverordening 2023.

 • Tijdelijk gebruik gemeentegrond

  Wilt u tijdelijk gemeentegrond gebruiken voor bijvoorbeeld een puincontainer, zeecontainer, bouwkeet of een bouwbord? Het heeft onze voorkeur dat u zoveel mogelijk materialen op eigen terrein plaatst. Heeft u op eigen erf geen of niet voldoende ruimte? Dan vraagt u het gebruik van gemeentegrond bij ons aan. Aanvraag tijdelijk gebruik gemeentegrond U kunt digitaal het tijdelijk gebruik van gemeentegrond aanvragen.…

 • Subsidieregeling Tûk Wenjen aanvullende adviesproducten

  Voor wie is de subsidieregeling Advies eigen woning bedoeld? De subsidie wordt uitsluitend verstrekt aan de door het college aangewezen deelnemende adviesbedrijven. De deelnemende adviesbedrijven zijn op de website van Tûk Wenjen genoemd en verzorgen een adviesgesprek. Waarvoor is deze subsidie bedoeld? De subsidie bestaat uit een advies voor aanvullende adviesproducten zoals omschreven op de website van Tûk Wenjen onder…

 • IOAZ-uitkering aanvragen

  Wet Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ) is een uitkering voor oudere zelfstandigen die hun zelfstandig beroep moeten stoppen omdat inkomsten onvoldoende zijn. Daarbij moet duidelijk zijn dat er de komende jaren ook geen verbetering te verwachten is. U moet de uitkering aanvragen voordat u stopt. Wanneer komt u in aanmerking? U bent tussen 55 en 65 jaar.Uw…