Zoekresultaat 1 - 10 van 45 resultaten

 • Klachten of overlast bedrijven

  Ervaart u overlast of denkt u dat een bedrijf zich niet aan de milieuregels houdt? Dan kunt u dit doorgeven aan de gemeente. U kunt bijvoorbeeld melden dat ergens: illegaal afval is gestort;de bodem is vervuild;de lucht is verontreinigd;geluidsoverlast is;illegaal gebouwd wordt. Heeft u klachten of vragen? Overlast of klachten kunt u melden via ons contactformulier of telefoonnummer 14 05…

 • Subsidieregeling gezond opgroeien onderwijs

  Voor wie is de subsidieregeling gezond opgroeien onderwijs bedoeld? Subsidie wordt uitsluitend verstrekt aan scholen voor basisonderwijs, scholen voor voortgezet onderwijs, kind voorzieningen en schoolbesturen uit De Fryske Marren. Waarvoor is deze subsidie bedoeld? Met de subsidieregeling gezond opgroeien onderwijs wil de gemeente gezond opvoeden en opgroeien op psychisch en sociaal vlak stimuleren. U kunt hierbij denken aan een groepsgerichte…

 • Melding doen

  Doe een melding Ziet u afval, losliggende stoeptegels, een volle container of een gevaarlijke verkeerssituatie? Geef het door. Melding openbare ruimte Meld een kapotte lantaarnpaal Melding straatverlichting Blijf op de hoogte Vul bij de melding uw e-mailadres in en u wordt op de hoogte gehouden over de melding. Wij lossen het voor u op! De meldingen komen rechtstreeks bij onze…

 • Gehandicaptenparkeerplaats

  Bent u lichamelijk beperkt en kunt u uw auto niet altijd voor uw deur parkeren? Dan kunt u een aanvraag indienen voor een eigen gehandicaptenparkeerplaats (GPP). Wanneer komt u in aanmerking? U kunt alleen in aanmerking komen voor een gehandicaptenparkeerplaats als u in het bezit bent van een geldige gehandicaptenparkeerkaart met de aanduiding B (bestuurder). Regelen Vul het aanvraagformulier gehandicaptenparkeerplaats…

 • Demonstratie of betoging melden

  In Nederland heeft iedereen recht op vrijheid van meningsuiting. Dit betekent ook dat iedereen de vrijheid heeft om te demonstreren, ook in onze gemeente. Wilt u een demonstratie of betoging houden? Dan laat u dat minstens 24 uur van tevoren aan de burgemeester weten, dit gebeurt voordat u de betoging aan het publiek bekend maakt. Gebruik daarvoor het online formulier.…

 • Tijdelijk verhuur

  Als een woning te koop staat, mag de eigenaar deze tijdelijk verhuren. Dat geldt ook voor leegstaande huur- en koopwoningen die gesloopt of gerenoveerd gaan worden. De Leegstandwet maakt dit mogelijk. Een aantal huurbeschermingsregels zijn daardoor niet van toepassing. Verkoopt u bijvoorbeeld uw woning terwijl u die verhuurt, dan is de huurtermijn korter dan gebruikelijk. Toestemming hypotheekverstrekker Het is verstandig…

 • Wijziging doorgeven bijstandsuitkering

  Ontvangt u een bijstandsuitkering en verandert uw situatie? Dit kan invloed hebben op uw bijstandsuitkering. Geef wijzigingen in uw situatie binnen 5 werkdagen aan ons door. Zo voorkomt u dat u geld moet terugbetalen. Welke wijzigingen geeft u bijvoorbeeld door? Geef onder andere de volgende wijzigingen aan ons door: u heeft een (nieuwe) baan;u bent gestopt met werken;u ontvangt een…

 • Subsidieregeling aanvullende activiteiten Voor- en vroegschoolse educatie

  Voor wie is de subsidieregeling aanvullende activiteiten Voor- en vroegschoolse educatie bedoeld? De subsidie wordt verstrekt voor activiteiten die de kwaliteit of het bereik van Voor- en vroegschoolse educatie verhogen. Afhankelijk van de activiteit kan de subsidie worden aangevraagd door: aanbieder kinderopvang die subsidie ontvangt vanuit de Subsidieregeling Peuterwerk en Voorschoolse Educatie (VE) gemeente De Fryske Marren; schoolbesturen primair onderwijs;…

 • Planologisch verzoek

  Heeft u plannen die afwijken van planologische regels zoals het bestemmingsplan? Wilt u uw boerenbedrijf bijvoorbeeld ombouwen tot zorgboerderij? Dan kunt u deze verandering aanvragen met een planologisch verzoek. Eerst bespreken Het is verstandig om de plannen eerst te bespreken met een medewerker ruimtelijke ordening van de het team VTH. Zij kunnen u onder andere uitleggen hoe u zo’n planologisch…

 • Vrijwilligersverzekering

  De gemeente heeft een collectieve aansprakelijkheids- en ongevallenverzekering afgesloten voor vrijwilligers. Een ongeluk of schade zit immers in een klein hoekje en niet alle vrijwilligersorganisaties zijn daar genoeg voor verzekerd. Wie is er automatisch verzekerd? Alle vrijwilligersorganisaties in de gemeente zijn met hun vrijwilligers automatisch verzekerd onder deze vrijwilligerspolis. Aanmelden is niet nodig. De vrijwilligersverzekering geldt ook voor maatschappelijke stages.…