Zoekresultaat 1 - 10 van 97 resultaten

 • Achternaam kind kiezen

  Een 1e kind krijgt de achternaam van vader of moeder. Dit wordt bepaald door de ouders of de wet. Er bestaan verschillende scenario’s.

 • Bezwaar maken

  Wanneer iemand het oneens is met een besluit, kan diegene binnen 6 weken bezwaar maken door een bezwaarschrift naar de gemeente te sturen.

 • Boom kappen

  Soms is een omgevingsvergunning nodig wanneer er bomen gekapt, verplant of gesnoeid worden.

 • Attestatie de vita (internationaal bewijs van in leven zijn)

  Een attestatie de vita kan om verschillende redenen aangevraagd worden. Voor sommige landen heet dit een bewijs van in leven zijn.

 • Geboorteaangifte

  Bij de geboorte van een kind moet hiervan aangifte gedaan worden. Er wordt dan een geboorteakte opgemaakt.

 • As verstrooien

  De as van een overledene mag niet overal uitgestrooid worden. Voor sommige plaatsen is een ontheffing nodig.

 • Zorgverzekering regelen

  Heeft u een laag inkomen en verwacht u veel zorgkosten? Dan kunt u een zorgverzekering afsluiten.

 • Isolatiesubsidie

  Voor bepaalde woningen kunt u in aanmerking komen voor een isolatiesubsidie.

 • Rioolheffing

  Woning- en bedrijfspandeigenaren betalen mee aan de aanleg en het onderhoud van het riool middels een aanslag rioolheffing.

 • Bouw en verbouwing, controle

  Wanneer iemand denkt dat een bouw of verbouwing niet volgens de regels gaat, kan de gemeente dit controleren.