Zoekresultaat 1 - 10 van 52 resultaten

 • Zakenpaspoort

  Reist u veel? En hebt u meer ruimte in uw paspoort nodig voor douanestempels en visa? Dan kunt u een zakenpaspoort aanvragen. Dit paspoort is dikker dan een gewoon paspoort, namelijk 66 pagina’s. Een zakenpaspoort vraagt u persoonlijk aan in het gemeentehuis.

 • Erkennen van een kind

  Bent u een man of vrouw en bent u niet getrouwd of heeft u geen geregistreerd partnerschap met de moeder van uw kind, dan kunt u toch officieel het ouderschap van het kind op u nemen.

 • Uittreksel Basisregistratie Personen (BRP)

  Heeft u een bewijs nodig dat u in de gemeente Dinkelland woont? Vraag dan een uittreksel basisregistratie personen (BRP) aan bij de gemeente Dinkelland. Daarop staan standaard uw naam, adres, geboorteplaats en –datum. Daarnaast kunt u er andere gegevens op laten zetten. Een uittreksel BRP vraagt u online (via DigiD) aan of in het gemeentehuis.

 • Klachten

  Bent u ontevreden over de manier waarop u door de gemeente of Noaberkracht behandeld bent, dan kunt u een klacht indienen bij de gemeente. Iedereen heeft het recht om een klacht in te dienen over de wijze waarop een bestuurder of een ambtenaar zich heeft gedragen.

 • Energietoeslag

  Door de stijging van de energiekosten komen veel mensen met een laag inkomen in de problemen. De Rijksoverheid heeft geld beschikbaar gesteld en helpt deze inwoners met een eenmalig bedrag per huishouden. Mensen met een uitkering krijgen dit bedrag automatisch. Heeft u geen uitkering, maar wel een laag inkomen? Dan kunt online het aanvraagformulier invullen en daarmee de energietoeslag aanvragen. Dit kunt u doen door te klikken op het woord aanvraagformulier. Twijfelt u of u recht heeft op de energietoeslag? Lees dan de informatie op deze pagina goed door. Neem bij vragen contact op met Schakel (zie ‘hulp nodig’).

 • Verstopping riool melden

  Riool verstopt? Zit de rioolverstopping op uw eigen terrein? Dan schakelt u zelf een bedrijf in. Zit de verstopping in de gemeentegrond? Meld het direct bij de gemeente. Wij verhelpen de verstopping.

 • Contactformulier

  Via het contactformulier kunt u contact opnemen met de gemeente Dinkelland.

 • Subsidieregeling Groene Cheque

  De gemeente Dinkelland stimuleert lokale energie-initiatieven van inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties uit Dinkelland. Daarom is er de Groene Cheque. De Groene Cheque kan worden ingezet voor ideeën om energie te besparen of duurzaam op te wekken. Per idee is maximaal € 3.500,- beschikbaar. Er geldt een aantal voorwaarden voor de Groene Cheque.

 • Identiteitskaart aanvragen

  Een identiteitskaart vraagt u persoonlijk aan in het gemeentehuis. Een identiteitskaart voor volwassenen is 10 jaar geldig. Voor jongeren tot 18 jaar is een identiteitskaart 5 jaar geldig. Na 6 werkdagen kunt u het document persoonlijk afhalen of, tegen betaling, later bezorgen. Let op: ook kinderen moeten persoonlijk aanwezig zijn bij de aanvraag en bij het ophalen.

 • Meldpunt goed verhuurderschap

  Op 1 juli 2023 is de Wet goed verhuurderschap van kracht geworden. Deze wet moet ongewenst gedrag van verhuurders en verhuurbemiddelaars voorkomen. In de Wet goed verhuurderschap staan regels waaraan verhuurders zich moeten houden.