Zoekresultaat 1 - 10 van 49 resultaten

 • Groente, fruit en etensresten (Gfe)

  U woont in een flat, appartement of bovenwoning. U kunt groente, fruit en etensresten (Gfe) gescheiden inleveren in een ondergrondse afvalcontainer bij u in de buurt. Zo heeft u minder restafval en bespaart u kosten. Het gebruik van de Gfe-afvalcontainer is gratis. Gfe is ook beter voor het milieu. Van Gfe-afval maken we compost. Compost is goed voor de bodem waardoor planten en bloemen beter kunnen groeien.

 • Handhaving

  De gemeente controleert of iedereen zich aan de regels houdt. Dit noemen we handhaven. Het doel hiervan is om Enschede veilig en leefbaar te houden. Ervaart u overlast in uw omgeving, meld dit dan bij ons. Meld het ons ook als u ziet dat een gebouw illegaal in gebruik wordt genomen of illegaal wordt verbouwd.

 • Reclame plaatsen

  Reclame plaatsen in de openbare ruimte (gemeentegrond) mag onder bepaalde voorwaarden. De gemeente heeft een paar bedrijven aangewezen die dit mogen regelen. Op eigen terrein mag u zelf reclame plaatsen. Wel zijn er regels. Wilt u iets anders dan wat in de regels staat, dan heeft u een vergunning nodig.

 • Meerjarige subsidie culturele platformorganisaties

  De meerjarige subsidie culturele platformorganisaties is bedoeld voor organisaties die binnen Enschede ondersteuning bieden aan het Enschedese culturele middenveld. De subsidie is voor 4 jaar.

 • Grondwater oppompen

  Niet iedereen mag zomaar grondwater uit de bodem halen. Wie grondwater oppompt, moet een melding doen en in sommige gevallen een vergunning aanvragen.

 • Geluidsoverlast

  Geluidsoverlast veroorzaakt door particulieren (bijvoorbeeld buren), terrassen van horeca, brommers of scooters meldt u bij de politie. Geluidsoverlast veroorzaakt door bedrijven (geluid/trillingen van installaties, laden en lossen, bouwlawaai of verkeerslawaai door wegen of spoorwegen), meldt u bij de gemeente.

 • Kwetsbaarheid melden (Responsible Disclosure)

  Een zwakke plek in een ICT-systeem van de gemeente Enschede, zoals Enschede.nl, kunt u melden. Meld de kwetsbaarheid voordat u dit aan de buitenwereld kenbaar maakt. Zo kan de gemeente Enschede eerst maatregelen treffen. Dit heet Responsible Disclosure.

 • Subsidie belevingswaarde binnenstad

  Heeft u een goed idee of plan voor de binnenstad, dan kunt u daar subsidie voor aanvragen. De gemeente ondersteunt ideeën die de belevingswaarde van de binnenstad verhogen. Dit betekent dat het idee een positief effect moet hebben op hoe bezoekers de binnenstad ervaren. Het idee moet ook te maken hebben met ontmoeting, bijvoorbeeld een zomer- of kerstmarkt.

 • Toegang tot stadserf

  De voetgangerszone in de binnenstad van Enschede is afgesloten voor gemotoriseerd verkeer (snorfiets, bromfiets, auto en vrachtwagen). Auto's en vrachtwagens mogen 's ochtends tussen 7.00 en 11.00 uur het centrum in- en uitrijden zonder stadserfontheffing. Moet u buiten deze tijden met uw motorvoertuig in de binnenstad zijn, dan kunt u onder bepaalde voorwaarden een stadserfontheffing aanvragen.

 • Huisnummer aanvragen

  Een eigen huisnummer is nodig zodat hulpdiensten uw adres kunnen vinden en voor de post. Als u geen eigen huisnummer heeft, dan kunt u dat aanvragen. Let op: alleen de eigenaar van het gebouw kan dit aanvragen, niet de huurder.