Zoekresultaat 1 - 10 van 24 resultaten

 • Aangifte levenloos geboren kind

  Is uw kindje levenloos geboren, of kort na de bevalling overleden? U kunt een afspraak maken  voor het opmaken van een akte van geboorte (levenloos)/akte van geboorte en overlijden en eventueel de registratie in de Basisregistratie Personen (BRP). U kunt ons ook bellen voor een afspraak via het telefoonnummer 14 0252. Voor registratie in de BRP maakt het niet uit na hoeveel weken zwangerschap uw kindje geboren is, en ook niet hoe lang geleden dat was. Meer informatie hierover leest u op de website van de Rijksoverheid. 

 • Paspoort

  Het aanvragen van een paspoort kan alleen op afspraak. U moet de Nederlandse Nationaliteit hebben en staat ingeschreven in de gemeente. Iedereen moet het paspoort persoonlijk aanvragen en afhalen (jonge kinderen moeten ook  aanwezig zijn bij aanvragen en afhalen). U betaalt bij de aanvraag. Na zes werkdagen kunt u op afspraak uw paspoort afhalen. Haal het paspoort binnen drie maanden na uw aanvraag op. Daarna wordt het paspoort ongeldig en zijn wij verplicht het te vernietigen. In dat geval moet u opnieuw de aanvraag doen en betalen. U kunt een spoedaanvraag indienen. Hieraan zijn extra kosten verbonden. Reist u met kinderen? Lees hier meer informatie over op de website van de Rijksoverheid. Reist u veel, dan kan het handig zijn om een Zakenpaspoort (meer bladzijden; meer ruimte voor visa en douanestempels) of een Tweede Paspoort (i.v.m conflicterende landen) aan te vragen.   Noodpaspoort Bent u uw paspoort kwijtgeraakt en moet u onmiddellijk op reis? Vraag dan een noodpaspoort aan bij de marechaussee (geldig voor één reis). Kijk op deze website van de Marechaussee voor meer informatie.

 • Vluchtelingenpaspoort

  Een vluchtelingenpaspoort is een reisdocument voor mensen die niet de Nederlandse nationaliteit hebben en erkend zijn als vluchteling in Nederland. Met een vluchtelingenpaspoort kunt u niet naar het land van herkomst reizen. Het aanvragen van een vluchtelingenpaspoort kan alleen op afspraak. U moet een geldige verblijfsvergunning hebben en ingeschreven staan bij de gemeente. De geldigheidsduur van het vluchtelingenpaspoort is minimaal één en maximaal vijf jaar. U moet het vluchtelingenpaspoort persoonlijk aanvragen en afhalen. U betaalt bij de aanvraag. Na zes werkdagen kunt u op afspraak het paspoort afhalen. Bent u niet geregistreerd als vluchteling? Dan kunt u geen vluchtelingenpaspoort, maar wel een vreemdelingenpaspoort aanvragen. U kunt een spoedaanvraag indienen. Hieraan zijn extra kosten verbonden.

 • Afschrift akte Burgerlijke Stand

  Heeft u een bewijs nodig van geboorte, huwelijk, geregistreerd partnerschap, echtscheiding of overlijden? Vraag dan een afschrift (kopie) van de officiële akte aan. Dit kunt u alleen doen bij de gemeente waar de akte is opgemaakt (dus bijv. uw geboorteplaats) U kunt het afschrift op 2 manieren aanvragen: online via de knop 'online aanvragen' of op afspraak via de knop 'afspraak maken'. Een afschrift aangevraagd met DigiD wordt via de post naar u toegestuurd en dit duurt dus enkele dagen U betaalt bij de aanvraag Als u het afschrift in het buitenland gaat gebruiken kunt u kiezen voor een internationale versie Heeft u een bewijs nodig dat u in de gemeente woont? Vraag dan een uittreksel Basisregistratie Personen (BRP) aan in uw woonplaats.

 • Legalisatie handtekening

  Bij de gemeente kunt u uw handtekening op een document laten legaliseren. Daarmee verklaart de gemeente dat de handtekening echt is. U zet dan bij de gemeente (team burgerzaken) uw handtekening op het document. De gemeente bevestigt dat dit dezelfde handtekening is als die op uw identiteitsbewijs. het legaliseren van uw handtekening kan alleen op afspraak u komt persoonlijk bij ons langs met het document waarop u uw handtekening gaat zetten u tekent het document waar de medewerker Burgerzaken bij is de medewerker vergelijkt deze handtekening met de handtekening op uw identiteitsbewijs de medewerker verklaart dat de handtekening van u is

 • Collecteren en kleding inzamelen

  Organisaties die in het landelijke collecterooster van het CBF zijn opgenomen mogen collecteren of kleding inzamelen in de toegewezen week. Zij hoeven geen vergunning aan te vragen en ook geen melding te doen bij de gemeente. Organisaties met een CBF-keurmerk maar niet opgenomen in het landelijk collecterooster moeten een vergunning aanvragen voor de week waarin zij willen collecteren of kleding willen inzamelen. Organisaties die in Hillegom gevestigd zijn of waarbij er een directe relatie bestaat tussen het bestedingsdoel en Hillegom word een vergunning verleend, in de nog beschikbare vrije periode, wanneer de organisatie is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Aan organisaties die niet zijn opgenomen in het collecterooster van het CBF en niet staan op het vastgestelde rooster van de gemeente Hillegom wordt alleen vergunning verleend als de organisatie positief is beoordeeld door het CBF door middel van het CBF-Keur of een Verklaring van geen bezwaar. Wilt u voor het eerst iets aanvragen? Doe dan eerst de vergunningcheck om te kijken of u een aanvraag moet doen. Weet u al zeker dat u een aanvraag moet indienen? Dan kunt u de knop ‘online regelen’ gebruiken. Informatie collecterooster CBF Via de groene knop vindt u het landelijk collecterooster. Op dit rooster staan de periodes en de instanties waarvoor vergunning is afgegeven. Hierop ziet u ook ‘vrije periodes’, staan. Deze worden door ons niet op het rooster ingevuld. Wilt u weten of er deze week een collecte wordt gehouden, kijk dan op de gemeentepagina van De Hillegommer en op onze website onder ‘Gemeenteberichten’.

 • Naamgebruik

  Na uw huwelijk of geregistreerd partnerschap verandert uw achternaam niet. Wel kunt de  achternaam van uw partner gebruiken. Dit geldt voor beide partners. U kunt na uw huwelijk of geregistreerd partnerschap bij de gemeente aangeven hoe u wilt worden aangeschreven door de overheden, zoals de gemeente, de Belastingdienst en de Sociale Verzekeringsbank. U doet dat bij de gemeente waar u woont. Dat kan dus een andere gemeente zijn als waar u bent getrouwd. Geef de wijziging naamgebruik bij voorkeur online door. Als u schriftelijk uw wijziging naamgebruik wilt doorgeven, download dan het aanvraagformulier. Stuur het ingevulde formulier samen met een kopie van een geldig legitimatiebewijs op naar de gemeente, ter attentie van team Burgerzaken. U kunt ook een afspraak maken aan de balie. Op officiële documenten, zoals een paspoort en rijbewijs, staat altijd op eigen achternaam, eventueel aangevuld met de naam van uw partner.   De mogelijkheden (Alleen als u getrouwd bent (geweest) of u bent een geregistreerd partner (geweest) kunt u de achternaam van uw partner gebruiken). alleen de eigen naam alleen de naam van uw partner de eigen naam, gevolgd door de naam van de partner de naam van de partner, gevolgd door de eigen naam

 • Nederlander worden: optieprocedure

  Als niet-Nederlander kunt u onder bepaalde voorwaarden de Nederlandse nationaliteit aanvragen. Afhankelijk van uw persoonlijke situatie zijn er twee mogelijkheden: naturalisatie of optie. Een optieprocedure duurt ongeveer drie maanden. Niet iedereen kan optie aanvragen. Lees wat de voorwaarden zijn en hoe u optie aanvraagt op de website van de IND.  Maak een afspraak voor een informatiegesprek.

 • Briefadres aanvragen

  Als u geen (tijdelijk) woonadres heeft, of in een (zorg-) instelling verblijft,  kunt u bij de gemeente een aanvraag doen voor inschrijving op een briefadres. Dat is een adres waar de overheid u (schriftelijk) kan bereiken. Vaak wordt een briefadres gekozen op het adres van een familielid, vriend of kennis. U moet schriftelijk toestemming hebben van degene bij wie u een briefadres wilt. Als het niet lukt een briefadresgever te vinden kan er een briefadres op het adres van de gemeente worden aangevraagd. Voor de toekenning van een  briefadres op het adres van de gemeente zijn enkele regels: U wordt begeleid door een medewerker van de Binnenvest en moet wekelijks naar het spreekuur van de Binnenvest komen op het gemeentehuis voor het afhalen van uw post. U kunt een aanvraag voor een briefadres doen door dit formulier volledig ingevuld en met de gevraagde bijlages te mailen naar: adreskwaliteit@hltsamen.nl of op te sturen naar de gemeente waar u het briefadres aanvraagt: Gemeente Hillegom, team BZ Adreskwaliteit, Postbus 32, 2180 AA Hillegom Gemeente Lisse, team BZ Adreskwaliteit, Postbus 200, 2160 AE Lisse Gemeente Teylingen, team BZ Adreskwaliteit, Postbus 149, 2215 ZJ Voorhout U wordt binnen 14 dagen uitgenodigd voor een gesprek Alle gesprekken over briefadressen vinden voor de gemeente Hillegom, Lisse en Teylingen plaats in het gemeentekantoor, Wilhelminalaan 25 in Sassenheim. Kom samen met de persoon bij wie u een briefadres wilt naar deze afspraak De gemeente beoordeelt uw aanvraag U ontvangt binnen 14 dagen een schriftelijke bevestiging van uw inschrijving op een briefadres/afwijzing van uw verzoek

 • Identiteitskaart

  Het aanvragen van een identiteitskaart kan alleen op afspraak. Een identiteitskaart moet u persoonlijk aanvragen en afhalen (jonge kinderen moeten ook aanwezig zijn bij aanvragen en afhalen) U moet de Nederlandse nationaliteit hebben en ingeschreven staan in de gemeente. U betaalt bij de aanvraag. Na zes werkdagen kunt u op afspraak de identiteitskaart afhalen. Haal de identiteitskaart binnen drie maanden na uw aanvraag op. Daarna wordt de kaart ongeldig en zijn wij verplicht deze te vernietigen. In dat geval moet u opnieuw de aanvraag doen en betalen. Vanaf 2021 is het bij reizen naar het Verenigd Koninkrijk (VK) verplicht om een geldig paspoort te laten zien. Reizen naar Engeland, Schotland, Wales of Noord-Ierland kan dus niet meer met een Nederlandse identiteitskaart (ID-kaart). U kunt een spoedaanvraag indienen. Hieraan zijn extra kosten verbonden. Reist u met kinderen? Lees hier meer informatie over op de website van de Rijksoverheid.nl.