Zoekresultaat 1 - 6 van 6 resultaten

 • Vaarwegbeheer Rijnland

  Bij het beheer van de vaarwegen wordt onderscheid gemaakt naar vaarwegbeheer en nautischbeheer.

 • Grondwater lozen

  Er geldt een meldplicht voor het lozen van grondwater.

 • Rekenkamer

  De Rekenkamer onderzoekt de activiteiten van het hoogheemraadschap van Rijnland op doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid.

 • Afvalwater lozen in oppervlaktewater

  Een deel van de afvalwaterlozingen meldt u en soms moet u een watervergunning aanvragen. Dit gaat via het omgevingsloket.

 • Vergunningencheck

  Een vergunningencheck maakt de regels voor werken bij water en dijken inzichtelijk.

 • Bezwaarschriftencommissie

  De commissie beoordeelt naar aanleiding van ingediende bezwaren de besluiten aan de geldende regelgeving