Zoekresultaat 1 - 10 van 16 resultaten

 • Slopen en asbest verwijderen

  U mag niet zomaar slopen. U doet een melding als u meer dan 10m3 sloopafval heeft of als u asbest gaat verwijderen. Een melding doet u via het Omgevingsloket.

 • Afval ophalen en wegbrengen

  Het Reinigingsbedrijf Midden Nederland (RMN) haalt het huishoudelijk afval op in de gemeente Soest. RMN beheert ook de recyclingstations.

 • Rioolheffing

  U betaalt rioolheffing als u gebruiker bent van een woning, garage, onbebouwde grond of bedrijf. Als huurder betaalt u voor het afvoeren van uw afvalwater.

 • Dieren

  Informatie over dierenwelzijn, opvang van dieren en het melden van gewonde en verdwaalde dieren.

 • Afvalkalender

  De afvalkalender van Reinigingsbedrijf Midden Nederland (RMN) geeft aan wanneer het afval op uw adres wordt opgehaald.

 • Ontheffing sluitingstijden horeca

  Een horecabedrijf mag dagelijks open van 06.00 tot 00.00 uur. Wilt u blijvend buiten deze openingstijden open? Dan kunt u een ontheffing aanvragen.

 • Grafrechten

  Het grafrecht voor een particulier graf, urnengraf of urnennis vraagt u aan via de begraafplaats.

 • Inschrijving vanuit buitenland

  Als u vanuit het buitenland naar de gemeente Soest verhuist, komt u persoonlijk langs op het gemeentehuis om hiervan aangifte te doen. Dit moet op afspraak.

 • Onderhoud begraafplaats

  Heeft u grafrechten op een particulier graf, kindergraf, urnengraf of -nis? Dan betaalt u elk jaar een vergoeding aan de gemeente voor het onderhoud.

 • Leerplicht en startkwalificatie

  Kinderen in Nederland hebben recht op onderwijs en de plicht om naar school te gaan. Voor leerlingen van 5 tot 16 jaar heet dit de leerplicht.