Zoekresultaat 1 - 10 van 75 resultaten

 • In gebreke stellen gemeente bij te laat beslissen

  Bij een niet tijdige beslissing kan de gemeente in gebreke gesteld worden. Een dwangsom is één van de daaropvolgende scenario's.

 • Melding woon- en leefomgeving

  Schade of vernieling aan woon- en leefomgeving kan gemeld worden bij de gemeente.

 • Gehandicaptenparkeerkaart

  Er zijn verschillende soorten gehandicaptenparkeerkaarten. Voor het aanvragen gelden voorwaarden.

 • Bouwvlak in bestemmingsplan

  Wanneer iemand wil bouwen in een gebied waar dit volgens het bestemmingsplan niet mag, moet gevraagd worden om een bouwvlak aan het plan toe te voegen

 • Naamswijziging voornaam

  De rechter kan gevraagd worden een voornaam wijzigen. Een advocaat is nodig om deze aanvraag in te dienen.

 • Belastingen en heffingen, kwijtschelding

  Als iemand gemeentelijke belastingen en heffingen niet kan betalen, kan kwijtschelding aangevraagd worden. Hierbij gelden voorwaarden.

 • Gehandicaptenparkeerplaats

  Een gehandicaptenparkeerplaats is er voor mensen met een lichamelijke beperking. De parkeerplaats kan onder een aantal voorwaarden aangevraagd worden.

 • Bromfietsrijbewijs

  Een bromfietsrijbewijs is nodig om verschillende voertuigen te besturen. Het rijbewijs moet persoonlijk aangevraagd worden.

 • Straatartiest optreden

  Voor straatoptredens is soms een ontheffing nodig. Dit moet van tevoren worden aangevraagd.

 • Spandoek ophangen

  Voor het ophangen van een spandoek aan de openbare weg is toestemming van de gemeente nodig.